Arbetsställen efter storleksklass näringsgrensvis 2016. Stockholm
Establishments by size and industry                
Arbetsställen efter antal anställda        
  0 1–9 10–19 20–49 50–99 100–199 200–499 500– Totalt
Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk m m 322 92 2 3 - - - - 419
Industri 641 1 121 151 81 27 20 5 3 2 049
Annan tillverkningsindustri 5 15 - - - - - - 20
Livsmedelsindustri 36 119 45 15 6 1 - - 222
Textilindustri 79 88 2 - - - - - 169
Trävaruindustri 51 36 6 - - - - - 93
Grafisk produktion m m 64 137 11 11 4 4 1 - 232
Kemisk industri 15 49 5 3 - 3 - 1 76
Jord– och stenvaruindustri 16 24 2 - - - - 1 43
Järn, stål och metall 12 22 4 1 - - - - 39
Övrig verkstadsindustri 247 426 40 22 8 6 1 - 750
Elektroindustri 28 115 21 8 4 - 1 1 178
Energi, vatten, återvinning 88 90 15 21 5 6 2 - 227
Byggnadsindustri 1 551 2 961 311 197 57 12 5 3 5 097
Byggnadsindustri 558 1 113 116 69 24 2 2 3 1 887
Byggnadshantverk 993 1 848 195 128 33 10 3 - 3 210
Handel 2 134 5 722 967 477 144 55 18 3 9 520
Detaljhandel 1 208 3 342 572 242 66 18 4 - 5 452
Partihandel 926 2 380 395 235 78 37 14 3 4 068
Samfärdsel 3 165 6 170 696 464 165 79 40 24 10 803
Samfärdsel, kommunikationer 3 109 6 044 660 420 154 71 37 19 10 514
Post och tele 56 126 36 44 11 8 3 5 289
Bank och försäkring 389 1 405 226 142 47 32 25 10 2 276
Övriga privata tjänster 15 536 21 900 2 141 1 366 454 192 90 28 41 707
Fastighetsförvaltning 4 734 1 811 105 54 21 9 5 - 6 739
Teknisk uppdragsverksamhet 511 1 379 108 81 20 14 9 1 2 123
Övrig uppdragsverksamhet 5 777 11 595 931 647 240 105 57 20 19 372
Restaurang– och hotellrörelse 565 2 371 570 291 80 18 5 - 3 900
Renhållningsverksamhet 230 584 71 51 22 10 4 3 975
Intresseorganisationer 143 985 141 119 41 19 1 1 1 450
Rekreation, kulturell service 2 007 1 713 130 85 25 12 8 2 3 982
Reparation, personlig service m m 1 569 1 462 85 38 5 5 1 1 3 166
Offentliga tjänster 1 142 4 145 1 097 805 376 184 90 28 7 867
Offentlig förvaltning 3 70 31 72 46 35 52 15 324
Utbildning 479 1 205 555 352 167 69 12 2 2 841
Forskning 89 209 24 22 6 9 3 - 362
Vård och omsorg, sociala tjänster 571 2 661 487 359 157 71 23 11 4 340
Näringsgren okänd 279 370 26 7 1 - - - 683
Totalt 25 159 43 886 5 617 3 542 1 271 574 273 99 80 421
Källa:SCB
Anm. Här redovisas endast de företag utan anställda (enmansföretag) 
som har en omsättning på minst 300 000 kr per år 
Näringsgrensindelning är enligt SNI 2007
Uppdaterad 2017-05-31