Arbetsställen efter storleksklass näringsgrensvis 2017. Stockholm
Establishments by size and industry                
Arbetsställen efter antal anställda        
  0 1–9 10–19 20–49 50–99 100–199 200–499 500– Totalt
Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk m m 322 93 2 2 - - - - 419
Industri 626 1 109 162 84 23 22 3 3 2 032
Annan tillverkningsindustri 4 17 - - - - - - 21
Livsmedelsindustri 41 121 50 15 5 2 - - 234
Textilindustri 82 86 4 - - - - - 172
Trävaruindustri 48 42 5 1 - - - - 96
Grafisk produktion mm 64 138 12 10 3 5 - - 232
Kemisk industri 16 51 6 3 - 2 - 1 79
Jord– och stenvaruindustri 21 27 2 1 - - - 1 52
Järn, stål och metall 10 21 4 1 - - - - 36
Övrig verkstadsindustri 215 413 37 26 6 5 - - 702
Elektroindustri 32 108 20 10 3 3 - 1 177
Energi, vatten, återvinning 93 85 22 17 6 5 3 - 231
Byggnadsindustri 1 560 2 912 334 216 61 17 4 2 5 106
Byggnadsindustri 579 1 141 123 80 31 5 2 2 1 963
Byggnadshantverk 981 1 771 211 136 30 12 2 - 3 143
Handel 2 103 5 709 946 493 145 65 17 3 9 481
Detaljhandel 1 200 3 334 561 251 66 20 4 - 5 436
Partihandel 903 2 375 385 242 79 45 13 3 4 045
Samfärdsel 3 232 6 605 699 499 169 79 44 27 11 354
Samfärdsel, kommunikationer 3 175 6 477 665 456 160 72 41 22 11 068
Post och tele 57 128 34 43 9 7 3 5 286
Bank och försäkring 432 1 452 226 154 48 29 26 10 2 377
Övriga privata tjänster 16 165 22 943 2 157 1 417 466 192 99 25 43 464
Fastighetsförvaltning 5 028 1 918 115 57 21 11 5 - 7 155
Teknisk uppdragsverksamhet 510 1 455 116 86 25 15 8 1 2 216
Övrig uppdragsverksamhet 5 979 12 264 941 681 240 99 68 17 20 289
Restaurang– och hotellrörelse 569 2 394 567 306 83 20 5 - 3 944
Renhållningsverksamhet 233 570 77 46 22 13 4 3 968
Intresseorganisationer 141 1 009 129 121 42 18 1 1 1 462
Rekreation, kulturell service 2 143 1 780 130 80 28 11 8 2 4 182
Reparation, personlig service m m 1 562 1 553 82 40 5 5 - 1 3 248
Offentliga tjänster 1 204 4 215 1 110 839 383 182 90 29 8 052
Offentlig förvaltning 6 68 33 67 42 37 50 16 319
Utbildning 531 1 236 557 365 167 69 13 2 2 940
Forskning 97 213 28 20 8 7 2 - 375
Vård och omsorg, sociala tjänster 570 2 698 492 387 166 69 25 11 4 418
Näringsgren okänd 273 374 23 13 - - - - 683
Totalt 25 917 45 412 5 659 3 717 1 295 586 283 99 82 968
Källa: SCB
Anm. Här redovisas endast de företag utan anställda (enmansföretag) 
som har en omsättning på minst 300 000 kr per år 
Näringsgrensindelning är enligt SNI 2007
Senast uppdaterad: 2018-04-23