Anställda efter arbetsställenas storlek näringsgrensvis 2016. Stockholm
Employees by size of establishment and industry          
Anställda efter arbetsställets storlek      
  1–9 10–19 20–49 50–99 100–199 200–499 500– Totalt
Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk m m 207 25 94 - - - - 326
Industri 3 301 2 025 2 470 1 999 2 540 1 110 1 836 15 281
Annan tillverkningsindustri 49 - - - - - - 49
Livsmedelsindustri 422 610 425 472 137 - - 2 066
Textilindustri 252 25 - - - - - 277
Trävaruindustri 101 78 - - - - - 179
Grafisk produktion m m 399 145 320 298 548 212 - 1 922
Kemisk industri 138 66 106 - 336 - 687 1 333
Jord– och stenvaruindustri 54 26 - - - - 637 717
Järn, stål och metall 71 52 28 - - - - 151
Övrig verkstadsindustri 1 170 525 704 596 722 212 - 3 929
Elektroindustri 357 290 222 323 - 237 512 1 941
Energi, vatten, återvinning 288 208 665 310 797 449 - 2 717
Byggnad 8 627 4 066 5 853 3 909 1 644 1 335 3 811 29 245
Byggnadsindustri 3 215 1 508 2 082 1 738 274 524 3 811 13 152
Byggnadshantverk 5 412 2 558 3 771 2 171 1 370 811 - 16 093
Handel 19 500 12 849 14 356 10 203 7 235 4 891 3 936 72 970
Detaljhandel 11 906 7 508 7 110 4 617 2 316 1 373 - 34 830
Partihandel 7 594 5 341 7 246 5 586 4 919 3 518 3 936 38 140
Samfärdsel 14 275 9 509 13 976 11 605 11 273 12 980 21 938 95 556
Samfärdsel, kommunikation 13 839 9 031 12 627 10 848 10 177 11 969 16 828 85 319
Post och tele 436 478 1 349 757 1 096 1 011 5 110 10 237
Bank och försäkring 4 114 3 055 4 300 3 414 4 734 7 000 10 620 37 237
Övriga privata tjänster 53 362 28 617 40 846 31 723 26 354 27 830 35 236 243 968
Fastighetsförvaltning 4 263 1 423 1 645 1 477 1 358 1 260 - 11 426
Teknisk uppdragsverksamhet 3 372 1 433 2 451 1 465 1 868 2 658 912 14 159
Övrig uppdragsverksamhet 24 884 12 537 19 445 16 855 14 585 18 109 28 065 134 480
Restaurang– och hotellrörelse 8 738 7 481 8 458 5 485 2 341 1 360 - 33 863
Renhållningsverksamhet 1 729 997 1 593 1 589 1 370 1 648 3 161 12 087
Intresseorganisationer 2 985 1 873 3 662 2 792 2 553 212 637 14 714
Rekreation, kulturell service 3 490 1 731 2 481 1 700 1 594 2 371 1 324 14 691
Reparation, personlig service m m 3 901 1 142 1 111 360 685 212 1 137 8 548
Offentliga tjänster 13 023 15 026 23 943 26 737 25 558 28 030 38 486 170 803
Offentlig förvaltning 343 430 2 288 3 252 5 320 16 999 13 680 42 312
Utbildning 4 816 7 752 10 242 12 054 9 328 3 544 7 899 55 635
Forskning 623 332 659 372 1 333 986 - 4 305
Vård och omsorg, sociala tjänster 7 241 6 512 10 754 11 059 9 577 6 501 16 907 68 551
Näringsgren okänd 1 025 364 203 62 - - - 1 654
Totalt 117 434 75 536 106 041 89 652 79 338 83 176 115 863 667 040
Källa:SCB/Sweco
Näringsgrensindelningen är enligt SNI 2007
Uppdaterad 2017-06-01