Anställda efter arbetsställenas storlek näringsgrensvis 2017. Stockholm
Employees by size of establishment and industry          
Anställda efter arbetsställets storlek      
  1–9 10–19 20–49 50–99 100–199 200–499 500– Totalt
Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk m m 198 26 60 - - - - 284
Industri 3 208 2 189 2 598 1 626 3 039 661 1 811 15 132
Annan tillverkningsindustri 48 - - - - - - 48
Livsmedelsindustri 412 670 444 360 249 - - 2 135
Textilindustri 220 51 - - - - - 271
Trävaruindustri 122 65 30 - - - - 217
Grafisk produktion mm 367 162 296 211 710 - - 1 746
Kemisk industri 150 90 111 - 249 - 687 1 287
Jord– och stenvaruindustri 60 27 25 - - - 612 724
Järn, stål och metall 70 54 29 - - - - 153
Övrig verkstadsindustri 1 158 496 840 472 685 - - 3 651
Elektroindustri 343 265 274 211 411 - 512 2 016
Energi, vatten, återvinning 258 309 549 372 735 661 - 2 884
Byggnad 8 335 4 475 6 385 4 257 2 354 1 373 3 274 30 453
Byggnadsindustri 3 273 1 695 2 407 2 222 735 649 3 274 14 255
Byggnadshantverk 5 062 2 780 3 978 2 035 1 619 724 - 16 198
Handel 19 323 12 604 14 710 10 365 8 405 4 379 4 311 74 097
Detaljhandel 11 787 7 385 7 460 4 642 2 590 1 223 - 35 087
Partihandel 7 536 5 219 7 250 5 723 5 815 3 156 4 311 39 010
Samfärdsel 15 441 9 613 14 862 11 928 11 223 13 728 33 824 110 619
Samfärdsel, kommunikation 15 028 9 145 13 528 11 245 10 214 12 642 28 489 100 291
Post och tele 413 468 1 334 683 1 009 1 086 5 335 10 328
Bank och försäkring 4 032 3 027 4 483 3 426 4 098 7 337 13 220 39 623
Övriga privata tjänster 53 692 28 886 42 658 32 617 26 079 30 163 25 225 239 320
Fastighetsförvaltning 4 417 1 585 1 729 1 502 1 582 1 210 - 12 025
Teknisk uppdragsverksamhet 3 504 1 535 2 602 1 800 2 030 2 346 1 112 14 929
Övrig uppdragsverksamhet 24 423 12 690 20 721 16 955 13 563 21 041 17 854 127 247
Restaurang– och hotellrörelse 8 847 7 467 8 940 5 721 2 615 1 335 - 34 925
Renhållningsverksamhet 1 721 1 085 1 387 1 539 1 731 1 598 3 161 12 222
Intresseorganisationer 3 119 1 732 3 778 2 829 2 416 212 637 14 723
Rekreation, kulturell service 3 544 1 715 2 331 1 911 1 457 2 421 1 324 14 703
Reparation, personlig service m m 4 117 1 077 1 170 360 685 - 1 137 8 546
Offentliga tjänster 12 874 15 340 25 306 27 371 25 309 28 205 38 473 172 878
Offentlig förvaltning 305 444 2 186 3 029 5 569 16 750 14 742 43 025
Utbildning 4 902 7 742 10 647 12 129 9 278 3 706 8 124 56 528
Forskning 604 372 628 546 1 059 649 - 3 858
Vård och omsorg, sociala tjänster 7 063 6 782 11 845 11 667 9 403 7 100 15 607 69 467
Näringsgren okänd 1 006 322 377 - - - - 1 705
Totalt 118 109 76 482 111 439 91 590 80 507 85 846 120 138 684 111
Källa: SCB/Sweco
Näringsgrensindelningen är enligt SNI 2007
Senast uppdaterad: 2018-04-23