Handel och service. Arbetsställen, anställda och omsättning 2016.
Trade and service. Establishments, employed persons and turnover    
Arbets- An- % Omsätt- % Omsätt- Riks-
ställen ställda ning, mnkr ning per genom-
        exkl moms   invånare, kr snitt, kr
Bransch (SNI2007)
Handel med motorfordon, motorcyklar 866 4 398 100 26 105 100 27 901 38 702
Handel av motorfordon 246 1 430 32.5 17 572 67.3 18 781 29 274
Reparation av motorfordon 454 1 679 38.2 2 474 9.5 2 644 4 626
Reservdelar, tillbehör till motorfordon 139 1 114 25.3 4 771 18.3 5 099 4 233
Handel, reparation, mm av motorcyklar 27 175 4.0 1 288 4.9 1 377 569
Provisionshandel 465 2 810 100 12 561 100 13 425 3 323
Partihandel 3 658 31 893 100 225 547 100 241 067 118 915
Jordbruksvaror o levande djur 49 341 1.1 1 939 0.9 2 072 2 231
Livsmedel, drycker, tobak 588 5 002 15.7 51 442 22.8 54 982 34 655
Hushållsvaror 1 469 13 401 42.0 61 380 27.2 65 604 27 352
Informations- o kommunikationsutrustning 419 4 306 13.5 30 948 13.7 33 078 9 193
Övriga maskiner o utrustning 501 4 130 12.9 13 924 6.2 14 882 12 105
Övrig partihandel 632 4 713 14.8 65 914 29.2 70 450 33 379
Detaljhandel 5 367 32 211 100 78 144 100 83 521 70 987
Varuhus o stormarknader 10 522 2 1 495 2 1 598 2 878
Livsmedelsbutiker 507 6 777 21.0 18 014 23.1 19 254 20 217
Systembolaget mm 38 493 1.5 3 046 3.9 3 256 2 521
Tobaksaffärer 185 413 1.3 1 025 1.3 1 096 478
Bensinstationer 64 556 1.7 4 154 5.3 4 440 6 100
Radio- o TV-affärer 51 352 1.1 1 189 1.5 1 271 2 057
Järn-,byggvaru- o färgaffärer 125 842 2.6 1 821 2.3 1 946 4 103
Butiker m hushållapparater 30 106 0.3 335 0.4 358 524
Möbel-, el- o bosättningsaffärer 327 1 250 3.9 2 662 3.4 2 845 3 856
Bok-, pappers- o tidningsbutiker 142 751 2.3 1 418 1.8 1 516 513
Klädesaffärer 806 5 633 17.5 9 415 12.0 10 063 4 763
Sko- o väskaffärer 149 711 2.2 1 446 1.9 1 546 716
Apotek 131 1 130 3.5 4 518 5.8 4 829 4 682
Andra specialbutiker 547 2 426 7.5 4 658 6.0 4 979 3 554
Övr detaljhandel 2 255 10 249 31.8 22 948 29.4 24 527 14 025
Hotell, restaurang m m 3 785 33 024 100 35 378 100 37 812 15 139
Hotell och stugbyar, camping 313 6 453 20 9 798 28 10 472 4 791
Restauranger, barer 3 276 25 260 76.5 23 938 67.7 25 585 9 626
Personalmatsalar, catering, centralkök 196 1 311 4.0 1 642 4.6 1 755 722
Totalt 14 141 104 336   377 735   403 727 247 066
Källa:SCB/Sweco
Uppdaterad: 2017-06-07