Handel och service. Butiker/arbetsställen efter antal anställda 2017. Stockholm
Trade and service. Number of shops by employed persons    
Butiker/arbetsställen efter antal anställda
  0 1-9 10-19 20-39 40- Totalt
Bransch
Motorfordon m m, handel och service 228 559 65 35 14 901
Motorfordon, handel 68 130 8 11 6 223
Motorfordon, service 118 323 22 11 1 475
Reservdelar m m, handel 20 72 10 5 6 113
Reservdelar m m, service 11 12 1 2 1 27
Bensinstationer 11 22 24 6 - 63
Partihandel 780 2 069 346 223 124 3 542
Jordbruksvaror och levande djur 15 33 4 - 1 53
Livsmedel, drycker, tobak 148 288 44 40 26 546
Hushållsvaror 349 823 109 64 49 1 394
Maskiner och utrustning 83 298 58 43 13 495
Avfall och skrot 5 8 1 - - 14
Övriga insatsvaror 99 357 70 38 18 582
Övrig partihandel 81 262 60 38 17 458
Agenturhandel 112 259 33 15 10 429
Detaljhandel 1 101 3 145 524 230 84 5 084
Varuhus och stormarknader - 3 - 2 4 9
Livsmedelsbutiker 97 188 109 81 25 500
Systembutiker - 10 25 2 - 37
Tobaksaffärer 78 104 7 1 - 190
Radio- och TV-affärer 12 27 4 - 4 47
Järn-,byggvaru- och färgaffärer 16 92 11 6 2 127
Butiker med hushållapparater 5 16 3 - - 24
Möbel-, el- och bosättningsaffärer 63 199 27 9 1 299
Bok-, pappers- och tidningsbutiker 24 117 18 3 1 163
Klädesaffärer 76 505 107 49 12 749
Sko- och väskaffärer 16 120 7 3 1 147
Apotek - 98 36 6 1 141
Andra specialbutiker 85 223 23 3 - 334
Övrig detaljhandel 629 1 443 147 65 33 2 317
Hotell, restaurang m m 569 2 394 567 306 108 3 944
Hotell och stugbyar, camping 54 131 54 42 40 321
Restauranger, barer 471 2 153 486 249 65 3 424
Personalmatsalar, catering, centralkök 44 110 27 15 3 199
Totalt 2 790 8 426 1 535 809 340 13 900
Källa: SCB/Sweco
Anm. Fr o m 2004 redovisas endast de företag utan anställda som har en omsättning på minst
300 000 kr per år. Näringsgrensindelningen är enligt SNI 2007.
Senast uppdaterad: 2018-04-23