Handel och service. Butiker/arbetsställen efter antal anställda 2016. Stockholm
Trade and service. Number of shops by employed persons    
Butiker/arbetsställen efter antal anställda
  0 1-9 10-19 20-39 40- Totalt
Bransch
Motorfordon m m, handel och service 252 542 75 37 13 919
Motorfordon, handel 69 123 8 14 5 219
Motorfordon, service 123 307 27 11 1 469
Reservdelar m m, handel 31 77 12 6 6 132
Reservdelar m m, service 11 13 2 1 1 28
Bensinstationer 18 22 26 5 - 71
Partihandel 802 2 072 356 218 118 3 566
Jordbruksvaror och levande djur 14 32 4 - 1 51
Livsmedel, drycker, tobak 155 263 49 43 23 533
Hushållsvaror 345 842 113 58 47 1 405
Maskiner och utrustning 91 302 58 41 15 507
Avfall och skrot 8 7 1 - - 16
Övriga insatsvaror 99 357 68 35 19 578
Övrig partihandel 90 269 63 41 13 476
Agenturhandel 113 259 32 12 8 424
Detaljhandel 1 090 3 156 531 221 82 5 080
Varuhus och stormarknader 1 4 - 2 5 12
Livsmedelsbutiker 110 203 102 81 27 523
Systembutiker - 12 25 2 - 39
Tobaksaffärer 85 105 7 1 - 198
Radio- och TV-affärer 11 31 3 3 1 49
Järn-,byggvaru- och färgaffärer 21 87 14 6 2 130
Butiker med hushållapparater 6 17 4 - - 27
Möbel-, el- och bosättningsaffärer 75 191 33 7 1 307
Bok-, pappers- och tidningsbutiker 18 107 16 3 1 145
Klädesaffärer 74 560 113 42 13 802
Sko- och väskaffärer 14 130 7 3 - 154
Apotek - 84 38 5 1 128
Andra specialbutiker 77 215 26 3 - 321
Övrig detaljhandel 598 1 410 143 63 31 2 245
Hotell, restaurang m m 565 2 371 570 291 103 3 900
Hotell och stugbyar, camping 50 119 56 37 37 299
Restauranger, barer 468 2 141 480 241 63 3 393
Personalmatsalar, catering, centralkök 47 111 34 13 3 208
Totalt 2 822 8 400 1 564 779 324 13 889
Källa:SCB/Sweco
Anm. Fr o m 2004 redovisas endast de företag utan anställda som har en omsättning på minst
300 000 kr per år. Näringsgrensindelningen är enligt SNI 2007.
Uppdaterad 2017-05-31