Handel och service. Anställda efter butikens/arbetsställets storlek 2017. Stockholm
Trade and service. Employed persons by size of shop      
Anställda efter butikens/arbetsställets storlek  
  1-9 10-19 20-39 40- Totalt
Bransch
Motorfordon m m, handel och service 1 708 883 1 052 1 543 5 186
Motorfordon, handel 335 112 350 797 1 594
Motorfordon, service 992 293 342 62 1 689
Reservdelar m m, handel 268 150 152 597 1 167
Reservdelar m m, service 34 16 52 87 189
Bensinstationer 79 312 156 - 547
Partihandel 6 677 4 686 6 726 16 763 34 852
Jordbruksvaror och levande djur 111 56 - 187 354
Livsmedel, drycker, tobak 936 602 1 259 3 437 6 234
Hushållsvaror 2 640 1 473 1 897 8 138 14 148
Maskiner och utrustning 980 762 1 338 1 131 4 211
Avfall och skrot 23 13 - - 36
Övriga insatsvaror 1 198 955 1 131 1 966 5 250
Övrig partihandel 789 825 1 101 1 904 4 619
Agenturhandel 710 449 404 1 645 3 208
Detaljhandel 11 220 6 879 6 827 7 614 32 540
Varuhus och stormarknader 6 - 72 398 476
Livsmedelsbutiker 661 1 526 2 511 2 025 6 723
Systembutiker 80 350 50 - 480
Tobaksaffärer 296 91 23 - 410
Radio- och TV-affärer 99 56 - 229 384
Järn-,byggvaru- och färgaffärer 353 156 171 199 879
Butiker med hushållsapparater 57 45 - - 102
Möbel-, el- och bosättningsaffärer 650 339 260 62 1 311
Bok-, pappers- och tidningsbutiker 471 225 90 62 848
Klädesaffärer 2 061 1 339 1 366 944 5 710
Sko- och väskaffärer 498 100 87 87 772
Apotek 538 468 144 62 1 212
Andra specialbutiker 808 286 88 - 1 182
Övrig detaljhandel 4 642 1 898 1 965 3 546 12 051
Hotell, restaurang m m 8 847 7 467 8 940 9 671 34 925
Hotell och stugbyar, camping 484 784 1 279 4 430 6 977
Restauranger, barer 8 006 6 318 7 221 5 030 26 575
Personalmatsalar, catering, centralkök 357 365 440 211 1 373
Totalt 29 162 20 364 23 949 37 236 110 711
Källa: SCB/Sweco
Näringsgrensindelningen är enligt SNI 2007
Senast uppdaterad: 2018-04-23