Handel och service. Anställda efter butikens/arbetsställets storlek 2016. Stockholm
Trade and service. Employed persons by size of shop      
Anställda efter butikens/arbetsställets storlek  
  1-9 10-19 20-39 40- Totalt
Bransch
Motorfordon m m, handel och service 1 697 1 000 1 140 1 306 5 143
Motorfordon, handel 320 112 448 610 1 490
Motorfordon, service 944 356 362 62 1 724
Reservdelar m m, handel 313 162 166 547 1 188
Reservdelar m m, service 36 32 24 87 179
Bensinstationer 84 338 140 - 562
Partihandel 6 694 4 836 6 772 15 866 34 168
Jordbruksvaror och levande djur 97 50 - 187 334
Livsmedel, drycker, tobak 838 699 1 376 3 326 6 239
Hushållsvaror 2 663 1 529 1 788 7 564 13 544
Maskiner och utrustning 986 791 1 301 1 205 4 283
Avfall och skrot 17 13 - - 30
Övriga insatsvaror 1 220 918 1 044 2 028 5 210
Övrig partihandel 873 836 1 263 1 556 4 528
Agenturhandel 723 413 330 1 546 3 012
Detaljhandel 11 330 6 956 6 476 7 609 32 371
Varuhus och stormarknader 13 - 68 485 566
Livsmedelsbutiker 711 1 428 2 511 2 199 6 849
Systembutiker 84 350 50 - 484
Tobaksaffärer 306 91 22 - 419
Radio- och TV-affärer 98 36 96 87 317
Järn-,byggvaru- och färgaffärer 320 187 160 199 866
Butiker med hushållsapparater 59 52 - - 111
Möbel-, el- och bosättningsaffärer 611 416 188 62 1 277
Bok-, pappers- och tidningsbutiker 398 209 87 62 756
Klädesaffärer 2 266 1 440 1 148 1 056 5 910
Sko- och väskaffärer 543 100 69 - 712
Apotek 468 494 120 62 1 144
Andra specialbutiker 794 312 78 - 1 184
Övrig detaljhandel 4 659 1 841 1 879 3 397 11 776
Hotell, restaurang m m 8 738 7 481 8 458 9 186 33 863
Hotell och stugbyar, camping 434 767 1 094 4 194 6 489
Restauranger, barer 7 942 6 240 6 989 4 781 25 952
Personalmatsalar, catering, centralkök 362 474 375 211 1 422
Totalt 29 182 20 686 23 176 35 513 108 557
Källa:SCB/Sweco
Näringsgrensindelningen är enligt SNI 2007
Uppdaterad 2017-05-31