Förvärvsarbetande befolkning 1985-2016. Stockholm
Economically active population        
  1985 1990 1995 2000 2010 2013 2014 2015 2016
Förvärvsarbetande
Män 176 367 180 312 166 892 195 775 226 900 246 271 253 384 257 325 261 792
Kvinnor 178 515 183 992 169 983 192 838 224 797 243 811 250 496 255 650 261 002
Samtliga 354 882 364 304 336 875 388 613 451 697 490 082 503 880 512 975 522 794
Befolkning 16-64 år
Män 207 049 211 000 228 258 252 275 291 575 305 844 309 864 312 239 315 715
Kvinnor 217 088 217 602 231 168 251 818 290 536 304 269 307 886 310 831 314 121
Samtliga 424 137 428 602 459 426 504 093 582 111 610 113 617 750 623 070 629 836
Förvärvsintensitet, %
Män 85,2 85,5 73,1 77,6 77,8 80,5 81,8 82,4 82,9
Kvinnor 82,2 84,6 73,5 76,6 77,4 80,1 81,4 82,2 83,1
Samtliga 83,7 85,0 73,3 77,1 77,6 80,3 81,6 82,3 83,0
Källa: SCB/Sweco
Anm. Uppgifterna avser förvärvsarbetande enligt inkomststatistiken. 
Senast uppdaterad: 2018-08-27