Ej förvärvsarbetande befolkning (16-64 år) efter ålder, kön och aktivitet i november 2016.
Stockholm
Not economically active population by age, sex and activity                          
Ej förvärvsarbetande                 % av befolkningen 16-64 år            
Arbets- I arbets- Lång- Förtids- Vård av Stude- Med Med löne- Övriga Totalt Arbets- I arbets- Lång- Förtids- Vård av Stude- Med Med löne- Övriga Totalt
lösa markn.- tids- pensio- barn/ rande ekonom. inkomst  lösa markn.- tids- pensio- barn/ rande ekonom. inkomst 
pol. åtg. sjuk- nerade1 anhörig bistånd (ej nov. eller pol. åtg. sjuk- nerade1 anhörig bistånd (ej nov. eller
      skrivna         lågt belopp)         skrivna         lågt belopp)    
Män  1 977  3 246  1 508  11 476   606  16 302  6 100  15 395  18 186  74 796 0,6 1,0 0,5 3,6 0,2 5,2 1,9 4,9 5,8 23,7
16-17   0   0   0   49   0  4 442   332  2 138  1 028  7 989 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 53,7 4,0 25,9 12,4 96,6
18-19   0   17   0   131   0  3 243   326  1 955   303  5 975 0,0 0,2 0,0 1,6 0,0 38,5 3,9 23,2 3,6 70,8
20-24   10   307   23   692   8  4 519   675  2 948  1 888  11 070 0,0 1,1 0,1 2,5 0,0 16,3 2,4 10,6 6,8 39,9
25-34   419   458   238   978   137  3 428  1 417  4 037  5 863  16 975 0,5 0,5 0,3 1,1 0,2 3,9 1,6 4,6 6,7 19,4
35-44   581   595   317   915   278   527  1 086  1 840  4 176  10 315 0,8 0,8 0,4 1,2 0,4 0,7 1,5 2,5 5,7 14,0
45-54   503   849   437  2 058   145   133  1 172  1 373  2 947  9 617 0,8 1,4 0,7 3,4 0,2 0,2 1,9 2,3 4,9 15,9
55-64   464  1 020   493  6 653   38   10  1 092  1 104  1 981  12 855 0,9 2,1 1,0 13,5 0,1 0,0 2,2 2,2 4,0 26,0
20-64  1 977  3 229  1 508  11 296   606  8 617  5 442  11 302  16 855  60 832 0,7 1,1 0,5 3,8 0,2 2,9 1,8 3,8 5,6 20,3
Kvinnor  1 696 3233  2 253  11 547  4 867  16 990  5 328  14 114  14 506  74 534 0,5 1,0 0,7 3,7 1,5 5,4 1,7 4,5 4,6 23,7
16-17    0 0   0   49   7  3 917   309  2 353   823  7 458 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 50,0 3,9 30,1 10,5 95,3
18-19   0 6   1   98   30  2 468   253  1 966   248  5 070 0,0 0,1 0,0 1,2 0,4 30,2 3,1 24,1 3,0 62,1
20-24   5 174   25   525   370  4 580   392  2 440  1 534  10 045 0,0 0,6 0,1 1,8 1,3 16,0 1,4 8,5 5,4 35,1
25-34   364 535   394   813  2 524  4 529  1 093  3 595  4 963  18 810 0,4 0,6 0,4 0,9 2,8 5,1 1,2 4,0 5,6 21,0
35-44   522 705   539   858  1 662  1 109  1 082  1 566  3 134  11 177 0,8 1,0 0,8 1,2 2,4 1,6 1,6 2,3 4,5 16,1
45-54   436 938   716  2 279   254   367  1 126  1 185  2 231  9 532 0,7 1,6 1,2 3,8 0,4 0,6 1,9 2,0 3,7 15,8
55-64   369 875   578  6 925   20   20  1 073  1 009  1 573  12 442 0,7 1,7 1,1 13,7 0,0 0,0 2,1 2,0 3,1 24,6
20-64  1 696 3 227  2 252  11 400  4 830  10 605  4 766  9 795  13 435  62 006 0,6 1,1 0,8 3,8 1,6 3,6 1,6 3,3 4,5 20,8
Samtliga  3 673  6 479  3 761  23 023  5 473  33 292  11 428  29 509  32 692  149 330 0,6 1,0 0,6 3,7 0,9 5,3 1,8 4,7 5,2 23,7
16-17    0   0   0   98   7  8 359   641  4 491  1 851  15 447 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 51,9 4,0 27,9 11,5 96,0
18-19   0   23   1   229   30  5 711   579  3 921   551  11 045 0,0 0,1 0,0 1,4 0,2 34,4 3,5 23,6 3,3 66,5
20-24   15   481   48  1 217   378  9 099  1 067  5 388  3 422  21 115 0,0 0,9 0,1 2,2 0,7 16,1 1,9 9,6 6,1 37,5
25-34   783   993   632  1 791  2 661  7 957  2 510  7 632  10 826  35 785 0,4 0,6 0,4 1,0 1,5 4,5 1,4 4,3 6,1 20,2
35-44  1 103  1 300   856  1 773  1 940  1 636  2 168  3 406  7 310  21 492 0,8 0,9 0,6 1,2 1,4 1,1 1,5 2,4 5,1 15,0
45-54   939  1 787  1 153  4 337   399   500  2 298  2 558  5 178  19 149 0,8 1,5 1,0 3,6 0,3 0,4 1,9 2,1 4,3 15,8
55-64   833  1 895  1 071  13 578   58   30  2 165  2 113  3 554  25 297 0,8 1,9 1,1 13,6 0,1 0,0 2,2 2,1 3,6 25,3
20-64  3 673  6 456  3 760  22 696  5 436  19 222  10 208  21 097  30 290  122 838 0,6 1,1 0,6 3,8 0,9 3,2 1,7 3,5 5,1 20,6
Källa: SCB/Sweco
Anm. För att undvika dubbelredovisning finns varje person redovisad i den aktivitetsgrupp som utgjort huvudsaklig inkomstkälla. 
För personer som uppfyller kriterierna för att ingå i mer än en grupp bestäms grupptillhörigheten i
prioritetsordning från vänster till höger i tabellens överspalt.
1 Pensionerade och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspensionerade).
Senast uppdaterad: 2018-07-31