Ej förvärvsarbetande befolkning (16-64 år) efter ålder, kön och aktivitet i november 2015.
Stockholm
Not economically active population by age, sex and activity                          
Ej förvärvsarbetande                 % av befolkningen 16-64 år          
Arbets- I arbets- Lång- Förtids- Vård av Stude- Med Med löne- Övriga Totalt Arbets- I arbets- Lång- Förtids- Vård av Stude- Med Med löne- Övriga Totalt
lösa markn.- tids- pensio- barn/ rande ekonom. inkomst  lösa markn.- tids- pensio- barn/ rande ekonom. inkomst 
pol. åtg. sjuk- nerade1 anhörig bistånd (ej nov. eller pol. åtg. sjuk- nerade1 anhörig bistånd (ej nov. eller
      skrivna         lågt belopp)         skrivna         lågt belopp)    
Män  2 138  3 403  1 514  11 721   622  17 054  5 847  15 264  17 589  72 234 0.7 1.1 0.5 3.8 0.2 5.5 1.9 4.9 5.6 24.1
16-17   0   0   0   58   0  4 429   350  1 975  1 001  7 755 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 55.4 4.4 24.7 12.5 97.8
18-19   0   9   0   164   0  3 397   324  1 861   286  5 989 0.0 0.1 0.0 2.0 0.0 40.8 3.9 22.4 3.4 72.6
20-24   17   382   26   676   9  5 083   597  3 118  1 847  11 708 0.1 1.3 0.1 2.4 0.0 17.9 2.1 11.0 6.5 41.3
25-34   412   513   267   933   159  3 494  1 215  3 982  5 646  16 532 0.5 0.6 0.3 1.1 0.2 4.0 1.4 4.6 6.5 19.2
35-44   613   646   335   917   287   505  1 084  1 749  4 018  10 075 0.8 0.9 0.5 1.3 0.4 0.7 1.5 2.4 5.5 13.9
45-54   615   892   461  2 206   134   140  1 217  1 305  2 877  9 771 1.0 1.5 0.8 3.7 0.2 0.2 2.0 2.2 4.8 16.5
55-64   481   961   425  6 767   33   6  1 060  1 274  1 914  10 404 1.0 2.0 0.9 14.0 0.1 0.0 2.2 2.6 4.0 26.7
20-64  2 138  3 394  1 514  11 499   622  9 228  5 173  11 428  16 302  58 490 0.7 1.1 0.5 3.9 0.2 3.1 1.7 3.9 5.5 20.7
Kvinnor  1 877 3302  2 222  11 924  5 212  18 054  5 277  14 445  14 149  76 462 0.6 1.1 0.7 3.8 1.7 5.8 1.7 4.6 4.6 24.6
16-17    0 1   0   44   7  3 979   334  2 201   803  7 369 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 52.0 4.4 28.8 10.5 96.3
18-19   0 7   0   89   29  2 696   257  2 000   274  5 352 0.0 0.1 0.0 1.1 0.4 32.9 3.1 24.4 3.3 65.4
20-24   8 240   46   554   372  5 078   393  2 748  1 530  10 969 0.0 0.8 0.2 1.9 1.3 17.2 1.3 9.3 5.2 37.2
25-34   423 552   346   838  2 802  4 794   952  3 558  4 946  19 211 0.5 0.6 0.4 0.9 3.2 5.4 1.1 4.0 5.6 21.7
35-44   567 715   575   900  1 738  1 161  1 107  1 496  2 941  11 200 0.8 1.0 0.8 1.3 2.5 1.7 1.6 2.2 4.3 16.4
45-54   524 957   696  2 410   250   337  1 199  1 147  2 131  9 651 0.9 1.6 1.2 4.1 0.4 0.6 2.0 1.9 3.6 16.3
55-64   355 830   559  7 089   14   9  1 035  1 295  1 524  12 710 0.7 1.7 1.1 14.3 0.0 0.0 2.1 2.6 3.1 25.6
20-64  1 877 3 294  2 222  11 791  5 176  11 379  4 686  10 244  13 072  63 741 0.6 1.1 0.8 4.0 1.8 3.9 1.6 3.5 4.4 21.6
Samtliga  4 015  6 705  3 736  23 645  5 834  35 108  11 124  29 709  31 738  151 614 0.6 1.1 0.6 3.8 0.9 5.6 1.8 4.8 5.1 24.3
16-17    0   1   0   102   7  8 408   684  4 176  1 804  15 182 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 53.7 4.4 26.7 11.5 97.0
18-19   0   16   0   253   29  6 093   581  3 861   560  11 393 0.0 0.1 0.0 1.5 0.2 36.9 3.5 23.4 3.4 69.0
20-24   25   622   72  1 230   381  10 161   990  5 866  3 377  22 724 0.0 1.1 0.1 2.1 0.7 17.5 1.7 10.1 5.8 39.2
25-34   835  1 065   613  1 771  2 961  8 288  2 167  7 540  10 592  35 832 0.5 0.6 0.4 1.0 1.7 4.7 1.2 4.3 6.1 20.5
35-44  1 180  1 361   910  1 817  2 025  1 666  2 191  3 245  6 959  21 354 0.8 1.0 0.6 1.3 1.4 1.2 1.6 2.3 4.9 15.1
45-54  1 139  1 849  1 157  4 616   384   477  2 416  2 452  5 008  19 498 1.0 1.6 1.0 3.9 0.3 0.4 2.0 2.1 4.2 16.4
55-64   836  1 791   984  13 856   47   15  2 095  2 569  3 438  25 631 0.9 1.8 1.0 14.2 0.0 0.0 2.1 2.6 3.5 26.2
20-64  4 015  6 688  3 736  23 290  5 798  20 607  9 859  21 672  29 374  125 039 0.7 1.1 0.6 3.9 1.0 3.5 1.7 3.7 5.0 21.2
Källa:SCB/Sweco
Anm. För att undvika dubbelredovisning finns varje person redovisad i den aktivitetsgrupp som utgjort huvudsaklig inkomstkälla. 
För personer som uppfyller kriterierna för att ingå i mer än en grupp bestäms grupptillhörigheten i
prioritetsordning från vänster till höger i tabellens överspalt.
1 Pensionerade och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspensionerade).
Senast uppdaterad: 2017-08-21