Förvärvsarbetande dagbefolkning1 efter näringsgren och kön 2016. Stockholm
Economically active population by industry and sex        
Män Kvinnor Totalt Fördelning, %  
        Män Kvinnor Totalt
Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske  465  395  860 0,1 0,1 0,1
Tillverkning och utvinning 11 937 6 279 18 216 3,4 1,9 2,7
Utvinningsindustri  67  52  119 0,0 0,0 0,0
Livsmedelsindustri 2 107 1 657 3 764 0,6 0,5 0,6
Textil- och beklädnadsindustri  146  284  430 0,0 0,1 0,1
Trävaruindustri  224  51  275 0,1 0,0 0,0
Massa- och pappersindustri  184  168  352 0,1 0,1 0,1
Grafisk industri 1 307  629 1 936 0,4 0,2 0,3
Petroleumraffinaderier m.m.  262  248  510 0,1 0,1 0,1
Kemisk industri  318  275  593 0,1 0,1 0,1
Läkemedelsindustri  582  505 1 087 0,2 0,2 0,2
Gummi- och plastvaruindustri  71  48  119 0,0 0,0 0,0
Jord- och stenvaruindustri  362  183  545 0,1 0,1 0,1
Stål- och metallverk  214  179  393 0,1 0,1 0,1
Metallindustri 1 100  262 1 362 0,3 0,1 0,2
Maskinindustri  2 933  962 3 895 0,8 0,3 0,6
Transportmedelsindustri  329  143  472 0,1 0,0 0,1
Övrig industri  651  489 1 140 0,2 0,2 0,2
Reparationsverkstäder  1 080  144 1 224 0,3 0,0 0,2
Energi och miljö  2 698   897  3 595 0,8 0,3 0,5
El-, gas - och värmeverk  1 304   508  1 812 0,4 0,2 0,3
Vatten- och reningsverk   347   153   500 0,3 0,1 0,2
Avfallshantering och återvinning m.m  1 047   236  1 283 0,3 0,1 0,2
Byggverksamhet 26 056 3 611 29 667 7,5 1,1 4,4
Handel  41 077  41 206  82 283 11,7 12,6 12,2
Handel med motorfordon  3 966   788  4 754 1,1 0,2 0,7
Parti- och provisionshandel  21 628  16 373  38 001 6,2 5,0 5,6
Detaljhandel  15 483  24 045  39 528 4,4 7,4 5,9
Transport 18 924 5 590 24 514 5,4 1,7 3,6
Transport- och magasinering 16 798 4 808 21 606 4,8 1,5 3,2
Post- och kurirföretag 2 126  782 2 908 0,6 0,2 0,4
Hotell och restauranger 18 810 15 735 34 545 5,4 4,8 5,1
Information och kommunikation 55 949 25 135 81 084 16,0 7,7 12,0
Förlag, film-, radio- och TV-bolag m.m 13 387 10 015 23 402 3,8 3,1 3,5
Telekommunikationsbolag 4 823 2 140 6 963 1,4 0,7 1,0
Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 37 739 12 980 50 719 10,8 4,0 7,5
 
forts.
Förvärvsarbetande dagbefolkning1 efter näringsgren och kön 2016. Stockholm
Economically active population by industry and sex        
Män Kvinnor Totalt Fördelning, %  
        Män Kvinnor Totalt
Näringsgren
Kreditinstitut och försäkringsbolag 22 288 19 875 42 163 6,4 6,1 6,2
Banker och andra kreditinstitut 12 483 11 071 23 554 3,6 3,4 3,5
Försäkringsbolag o.d. 3 832 4 861 8 693 1,1 1,5 1,3
Serviceföretag till bank och försäkring  5 973 3 943 9 916 1,7 1,2 1,5
Fastighetsverksamhet 6 964 5 386 12 350 2,0 1,7 1,8
Företagstjänster 73 092 63 764 136 856 20,9 19,6 20,3
Juridiska och ekonomiska konsulter 6 740 8 464 15 204 1,9 2,6 2,3
Företagskonsulter  13 690 11 106 24 796 3,9 3,4 3,7
Tekniska konsulter 12 326 6 500 18 826 3,5 2,0 2,8
Forskning och utveckling 2 075 1 630 3 705 0,6 0,5 0,5
Reklambyråer o.d. 5 985 5 534 11 519 1,7 1,7 1,7
Andra företagstjänster  4 407 4 784 9 191 1,3 1,5 1,4
Uthyrning och leasing 1 281  654 1 935 0,4 0,2 0,3
Arbetsförmedling och bemanning 10 432 11 491 21 923 3,0 3,5 3,2
Resebyråer, bevakningstjänst, 
fastighetsservice  o.d. 16 156 13 601 29 757 4,6 4,2 4,4
Civila myndigheter och försvaret 18 931 24 718 43 649 5,4 7,6 6,5
Utbildning 17 566 38 297 55 863 5,0 11,7 8,3
Vård och omsorg  15 924 48 777 64 701 4,6 15,0 9,6
Hälso- och sjukvård 6 545 22 508 29 053 1,9 6,9 4,3
Vårdhem och bostäder med omsorg  3 590 10 769 14 359 1,0 3,3 2,1
Öppna sociala insatser 5 789 15 500 21 289 1,7 4,8 3,2
Personliga och kulturella tjänster 17 863 24 819 42 682 5,1 7,6 6,3
Kultur, nöje och fritid 9 276 9 254 18 530 2,7 2,8 2,7
Personliga tjänster och annan service 8 587 15 565 24 152 2,5 4,8 3,6
Okänd bransch 1 053 1 458 2 511 0,3 0,4 0,4
Samtliga näringsgrenar  349 597  325 942  675 539 100,0 100,0 100,0
Källa: SCB/Sweco
Anm. Från och med 2008 används ny branschindelning (SNI 2007).
1 Med arbetsplats i Stockholm.
Senast uppdaterad: 2018-07-31