Förvärvsarbetande dagbefolkning1 efter näringsgren och kön 2015. Stockholm
Economically active population by industry and sex        
Män Kvinnor Totalt Fördelning, %  
        Män Kvinnor Totalt
Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske  499  432  931 0.1 0.1 0.1
Tillverkning och utvinning 19 317 8 583 27 900 5.6 2.7 4.2
Utvinningsindustri  70  56  126 0.0 0.0 0.0
Livsmedelsindustri 2 172 1 523 3 695 0.6 0.5 0.6
Textil- och beklädnadsindustri  146  282  428 0.0 0.1 0.1
Trävaruindustri  242  48  290 0.1 0.0 0.0
Massa- och pappersindustri  241  223  464 0.1 0.1 0.1
Grafisk industri 1 350  658 2 008 0.4 0.2 0.3
Petroleumraffinaderier m.m.  244  230  474 0.1 0.1 0.1
Kemisk industri  288  246  534 0.1 0.1 0.1
Läkemedelsindustri  514  447  961 0.1 0.1 0.1
Gummi- och plastvaruindustri  63  43  106 0.0 0.0 0.0
Jord- och stenvaruindustri  480  180  660 0.1 0.1 0.1
Stål- och metallverk  215  198  413 0.1 0.1 0.1
Metallindustri 1 112  259 1 371 0.3 0.1 0.2
Maskinindustri  10 103 3 417 13 520 2.9 1.1 2.0
Transportmedelsindustri  338  140  478 0.1 0.0 0.1
Övrig industri  663  485 1 148 0.2 0.2 0.2
Reparationsverkstäder  1 076  148 1 224 0.3 0.0 0.2
Energi och miljö  2 597   878  3 475 0.8 0.3 0.5
El-, gas - och värmeverk  1 262   505  1 767 0.4 0.2 0.3
Vatten- och reningsverk   334   123   457 0.3 0.1 0.2
Avfallshantering och återvinning m.m  1 001   250  1 251 0.3 0.1 0.2
Byggverksamhet 25 256 3 370 28 626 7.4 1.1 4.3
Handel  40 745  39 734  80 479 11.9 12.5 12.2
Handel med motorfordon  4 095   742  4 837 1.2 0.2 0.7
Parti- och provisionshandel  21 458  15 403  36 861 6.3 4.8 5.6
Detaljhandel  15 192  23 589  38 781 4.4 7.4 5.9
Transport 18 922 5 581 24 503 5.5 1.8 3.7
Transport- och magasinering 16 696 4 755 21 451 4.9 1.5 3.2
Post- och kurirföretag 2 226  826 3 052 0.6 0.3 0.5
Hotell och restauranger 18 238 15 441 33 679 5.3 4.8 5.1
Information och kommunikation 48 653 23 247 71 900 14.2 7.3 10.9
Förlag, film-, radio- och TV-bolag m.m 13 233 10 267 23 500 3.9 3.2 3.6
Telekommunikationsbolag 6 123 3 251 9 374 1.8 1.0 1.4
Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 29 297 9 729 39 026 8.5 3.1 5.9
 
forts.
Förvärvsarbetande dagbefolkning1 efter näringsgren och kön 2015. Stockholm
Economically active population by industry and sex        
Män Kvinnor Totalt Fördelning, %  
        Män Kvinnor Totalt
Näringsgren
Kreditinstitut och försäkringsbolag 21 751 19 823 41 574 6.3 6.2 6.3
Banker och andra kreditinstitut 12 119 10 944 23 063 3.5 3.4 3.5
Försäkringsbolag o.d. 4 003 5 000 9 003 1.2 1.6 1.4
Serviceföretag till bank och försäkring  5 629 3 879 9 508 1.6 1.2 1.4
Fastighetsverksamhet 6 728 5 249 11 977 2.0 1.6 1.8
Företagstjänster 70 928 61 159 132 087 20.7 19.2 20.0
Juridiska och ekonomiska konsulter 6 463 8 258 14 721 1.9 2.6 2.2
Företagskonsulter  13 375 10 617 23 992 3.9 3.3 3.6
Tekniska konsulter 11 725 5 928 17 653 3.4 1.9 2.7
Forskning och utveckling 2 104 1 604 3 708 0.6 0.5 0.6
Reklambyråer o.d. 6 040 5 277 11 317 1.8 1.7 1.7
Andra företagstjänster  4 245 4 583 8 828 1.2 1.4 1.3
Uthyrning och leasing 1 305  600 1 905 0.4 0.2 0.3
Arbetsförmedling och bemanning 10 032 10 760 20 792 2.9 3.4 3.1
Resebyråer, bevakningstjänst, 
fastighetsservice  o.d. 15 639 13 532 29 171 4.6 4.2 4.4
Civila myndigheter och försvaret 18 198 23 875 42 073 5.3 7.5 6.4
Utbildning 16 998 37 166 54 164 5.0 11.7 8.2
Vård och omsorg  15 259 48 103 63 362 4.5 15.1 9.6
Hälso- och sjukvård 6 470 22 332 28 802 1.9 7.0 4.4
Vårdhem och bostäder med omsorg  3 172 10 557 13 729 0.9 3.3 2.1
Öppna sociala insatser 5 617 15 214 20 831 1.6 4.8 3.2
Personliga och kulturella tjänster 17 625 24 365 41 990 5.1 7.7 6.3
Kultur, nöje och fritid 9 068 9 184 18 252 2.6 2.9 2.8
Personliga tjänster och annan service 8 557 15 181 23 738 2.5 4.8 3.6
Okänd bransch 1 151 1 420 2 571 0.3 0.4 0.4
Samtliga näringsgrenar  342 865  318 426  661 291 100.0 100.0 100.0
Källa:SCB/Sweco
Anm. Från och med 2008 används ny branschindelning (SNI 2007).
1 Med arbetsplats i Stockholm.
Senast uppdaterad: 2017-08-22