Förvärvsarbetande dagbefolkning1 sektorsvis 2016. Stockholm
Economically active daytime population by sector        
Män Kvinnor Totalt  Fördelning, %  
        Män Kvinnor Totalt
Offentlig sektor  37 072  66 821  103 893 10,6 20,5 15,4
Statlig förvaltning  22 842  25 676  48 518 6,5 7,9 7,2
Statliga affärsverk   137   36   173 0,0 0,0 0,0
Kommunal förvaltning  11 277  34 045  45 322 3,2 10,4 6,7
Landsting  2 679  6 828  9 507 0,8 2,1 1,4
Övriga offentliga institutioner   137   236   373 0,0 0,1 0,1
Näringslivet 312 525 259 121 571 646 89,4 79,5 84,6
Aktiebolag, ej offentligt ägda 257 571 200 720 458 291 73,7 61,6 67,8
Övriga företag, ej offentligt ägda 29 152 22 100 51 252 8,3 6,8 7,6
Statligt ägda företag och organisationer 9 270 7 456 16 726 2,7 2,3 2,5
Kommunalt ägda företag och organisationer 2 493 2 215 4 708 0,7 0,7 0,7
Landstingsägda företag och organisationer 1 860 5 801 7 661 0,5 1,8 1,1
Övriga organisationer 12 179 20 829 33 008 3,5 6,4 4,9
Samtliga  349 597  325 942  675 539 100,0 100,0 100,0
Källa: SCB/Sweco
1 Med arbetsplats i Stockholm.
Senast uppdaterad: 2018-09-28