Förvärvsarbetande dagbefolkning1 sektorsvis 2015. Stockholm
Economically active daytime population by sector        
Män Kvinnor Totalt  Fördelning, %  
        Män Kvinnor Totalt
Offentlig sektor  36 116  65 186  101 302 10.5 20.5 15.3
Statlig förvaltning  22 415  25 143  47 558 6.5 7.9 7.2
Statliga affärsverk   139   40   179 0.0 0.0 0.0
Kommunal förvaltning  10 729  32 915  43 644 3.1 10.3 6.6
Landsting  2 678  6 863  9 541 0.8 2.2 1.4
Övriga offentliga institutioner   155   225   380 0.0 0.1 0.1
Näringslivet 306 749 253 240 559 989 89.5 79.5 84.7
Aktiebolag, ej offentligt ägda 250 458 194 679 445 137 73.0 61.1 67.3
Övriga företag, ej offentligt ägda 30 519 22 698 53 217 8.9 7.1 8.0
Statligt ägda företag och organisationer 9 516 7 552 17 068 2.8 2.4 2.6
Kommunalt ägda företag och organisationer 2 469 2 153 4 622 0.7 0.7 0.7
Landstingsägda företag och organisationer 1 795 5 543 7 338 0.5 1.7 1.1
Övriga organisationer 11 992 20 615 32 607 3.5 6.5 4.9
Samtliga  342 865  318 426  661 291 100.0 100.0 100.0
Källa:SCB/Sweco
1 Med arbetsplats i Stockholm.
2 Inkl Landstingsägda företag och organisationer.
Senast uppdaterad: 2017-08-22