Förvärvsarbetande dagbefolkning1 utrikes födda sektorsvis 2014. Stockholm
Economically active daytime population, foreign-born persons by sector    
Män Kvinnor Totalt Fördelning, %  
        Män Kvinnor Totalt
Offentlig sektor 6 843 13 633 20 476 9,1% 20,3% 14,4%
Statlig förvaltning 3 423 3 623 7 046 4,6% 5,4% 5,0%
Statliga affärsverk 14 2 16 0% 0% 0%
Primärkommunal förvaltning 2 836 8 772 11 608 3,8% 13,0% 8,2%
Landsting 543 1 192 1 735 0,7% 1,8% 1,2%
Övriga offentliga institutioner 27 44 71 0,0% 0,1% 0,0%
Näringslivet 68 101 53 632 121 733 90,9% 79,7% 85,6%
Aktiebolag, ej offentligt ägda 52 130 40 768 92 898 69,6% 60,6% 65,3%
Övriga företag, ej offentligt ägda 11 168 6 236 17 404 14,9% 9,3% 12,2%
Statligt ägda företag och organisationer 1 876 1 366 3 242 2,5% 2,0% 2,3%
Kommunalt ägda företag och organisationer2 565 1 249 1 814 0,8% 1,9% 1,3%
Övriga organisationer 2 362 4 013 6 375 3,2% 6,0% 4,5%
Samtliga 74 944 67 265 142 209 100,0% 100,0% 100,0%
Källa: SCB/Sweco
1 Med arbetsplats i Stockholm.
2 Inkl Landstingsägda företag och organisationer.
Senast uppdaterad: 2016-09-20