Förvärvsarbetande dagbefolkning1 utrikes födda sektorsvis 2015. Stockholm
Economically active daytime population, foreign-born persons by sector    
Män Kvinnor Totalt Fördelning, %  
        Män Kvinnor Totalt
Offentlig sektor 7 305 14 765 22 070 9.3% 20.9% 14.8%
Statlig förvaltning 3 570 3 760 7 330 4.5% 5.3% 4.9%
Statliga affärsverk 14 2 16 0% 0% 0%
Primärkommunal förvaltning 3 122 9 685 12 807 4.0% 13.7% 8.6%
Landsting 570 1 273 1 843 0.7% 1.8% 1.2%
Övriga offentliga institutioner 29 45 74 0.0% 0.1% 0.0%
Näringslivet 71 281 55 910 127 191 90.7% 79.1% 85.2%
Aktiebolag, ej offentligt ägda 55 807 42 735 98 542 71.0% 60.5% 66.0%
Övriga företag, ej offentligt ägda 10 583 6 407 16 990 13.5% 9.1% 11.4%
Statligt ägda företag och organisationer 1 921 1 441 3 362 2.4% 2.0% 2.3%
Kommunalt ägda företag och organisationer2 627 1 361 1 988 0.8% 1.9% 1.3%
Övriga organisationer 2 343 3 966 6 309 3.0% 5.6% 4.2%
Samtliga 78 586 70 675 149 261 100.0% 100.0% 100.0%
Källa: SCB/Sweco
1 Med arbetsplats i Stockholm.
2 Inkl Landstingsägda företag och organisationer.
Senast uppdaterad: 2017-10-19