Förvärvsarbetande dagbefolkning1 utrikes födda sektorsvis 2016. Stockholm
Economically active daytime population, foreign-born persons by sector    
Män Kvinnor Totalt Fördelning, %  
        Män Kvinnor Totalt
Offentlig sektor 7 590 15 636 23 226 9,1% 20,9% 14,7%
Statlig förvaltning 3 618 3 912 7 530 4,4% 5,2% 4,8%
Statliga affärsverk 13 1 14 0% 0% 0%
Primärkommunal förvaltning 3 351 10 422 13 773 4,0% 14,0% 8,7%
Landsting 580 1 258 1 838 0,7% 1,7% 1,2%
Övriga offentliga institutioner 28 43 71 0,0% 0,1% 0,0%
Näringslivet 75 429 59 059 134 488 90,9% 79,1% 85,3%
Aktiebolag, ej offentligt ägda 60 355 45 803 106 158 72,7% 61,3% 67,3%
Övriga företag, ej offentligt ägda 10 043 6 206 16 249 12,1% 8,3% 10,3%
Statligt ägda företag och organisationer 1 991 1 461 3 452 2,4% 2,0% 2,2%
Kommunalt ägda företag och organisationer2 655 1 470 2 125 0,8% 2,0% 1,3%
Övriga organisationer 2 385 4 119 6 504 2,9% 5,5% 4,1%
Samtliga 83 019 74 695 157 714 100,0% 100,0% 100,0%
Källa: SCB/Sweco
1 Med arbetsplats i Stockholm.
2 Inkl Landstingsägda företag och organisationer.
Senast uppdaterad: 2018-09-24