Förvärvsarbetande anställda 16-64 år i dagbefolkningen efter yrke och kön
2016
Economically active employees of the daytime population by profession and sex
Antal anställda Fördelning, %
      Män Kvinnor
Yrke
 IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. 39 467 76,5 23,5
 Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl. 30 237 60,0 40,0
 Kontorsassistenter och sekreterare 29 932 20,6 79,4
 Butikspersonal 29 302 38,0 62,0
 Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl. 28 903 43,4 56,6
 Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. 16 893 52,3 47,7
 Civilingenjörsyrken 16 148 72,5 27,5
 Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl. 15 352 38,2 61,8
 Barnskötare och elevassistenter m.fl. 14 677 21,0 79,0
 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl. 14 179 31,1 68,9
 Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare 14 125 21,2 78,8
 Marknadsförare och informatörer m.fl. 13 557 38,5 61,5
 Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. 12 665 34,3 65,7
 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. 12 410 48,3 51,7
 Ingenjörer och tekniker 12 363 76,8 23,2
 Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl. 11 635 78,4 21,6
 Städare och hemservicepersonal m.fl. 10 964 37,3 62,7
 Undersköterskor 9 980 15,3 84,7
 Jurister 8 936 44,5 55,5
 Försäljnings- och marknadschefer 8 216 67,1 32,9
 Sjuksköterskor 7 250 12,2 87,8
 Lagerpersonal och transportledare m.fl. 7 093 79,1 20,9
 Hovmästare, servitörer och bartendrar 6 841 48,5 51,5
 Andra bevaknings- och säkerhetsyrken 6 788 73,6 26,4
 Vårdbiträden 6 770 25,4 74,6
 Snickare, murare och anläggningsarbetare 6 650 98,5 1,5
 Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl. 6 552 32,3 67,7
 Författare, journalister och tolkar m.fl. 6 314 44,4 55,6
 Kockar och kallskänkor 5 867 69,5 30,5
 Förmedlare m.fl. 5 856 47,0 53,0
 Universitets- och högskollärare 5 695 58,7 41,3
 Verkställande direktörer m.fl. 5 664 78,4 21,6
 Designer och formgivare 5 631 54,8 45,2
 Övriga administrations- och servicechefer 5 074 53,4 46,6
 Lastbils- och bussförare 4 865 92,3 7,7
 Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare 4 756 68,9 31,1
 Ekonomi- och finanschefer 4 411 48,5 51,5
 Socialsekreterare och kuratorer m.fl. 3 910 16,0 84,0
 Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl. 3 858 20,6 79,4
 Läkare 3 787 44,9 55,1
 Arkitekter och lantmätare 3 556 45,4 54,6
 IT-chefer 3 509 77,4 22,6
 Installations- och industrielektriker m.fl. 3 477 97,7 2,3
 Städledare och fastighetsskötare m.fl. 3 308 82,8 17,2
 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 3 303 25,9 74,1
 Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl. 3 246 97,9 2,1
 Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. 3 236 52,2 47,8
 Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl. 3 024 55,3 44,7
forts.
Förvärvsarbetande anställda 16-64 år i dagbefolkningen efter yrke och kön
2016
Economically active employees of the daytime population by profession and sex
Antal anställda Fördelning, %
      Män Kvinnor
 Gymnasielärare 2 998 42,2 57,8
 Övriga chefer inom samhällsservice 2 907 50,3 49,7
 Bil-, motorcykel och cykelförare 2 763 94,2 5,8
 Poliser 2 710 66,0 34,0
 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. 2 598 59,8 40,2
 Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl. 2 542 44,9 55,1
 Förvaltnings- och planeringschefer 2 438 57,2 42,8
 Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. 2 438 56,6 43,4
 Museiintendenter och bibliotekarier m.fl. 2 436 34,2 65,8
 Chefer inom bank, finans och försäkring 2 414 63,8 36,2
 Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl. 2 234 94,2 5,8
 Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl. 2 213 37,3 62,7
 Kassapersonal m.fl. 2 183 36,9 63,1
 Brevbärare och postterminalarbetare 2 141 69,0 31,0
 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. 2 105 95,0 5,0
 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva 2 024 88,5 11,5
 Personal- och HR-chefer 2 009 27,5 72,5
 Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m. 1 960 85,1 14,9
 Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl. 1 717 18,4 81,6
 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet 1 682 67,0 33,0
 Behandlingsassistenter och pastorer 1 669 40,0 60,0
 Restaurang- och kökschefer 1 637 62,2 37,8
 Skönhets- och kroppsterapeuter 1 619 18,7 81,3
 Chefer inom handel 1 595 64,5 35,5
 Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl. 1 589 78,1 21,9
 Sjuksköterskor (fortsättning) 1 566 6,8 93,2
 Informations-, kommunikations- och PR-chefer 1 560 45,2 54,8
 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. 1 474 96,0 4,0
 Psykologer och psykoterapeuter 1 454 27,9 72,1
 Inköps-, logistik- och transportchefer 1 369 73,8 26,2
 Lokförare och bangårdspersonal 1 254 75,6 24,4
 Andra specialister inom hälso- och sjukvård 1 227 14,7 85,3
 Matematiker, aktuarier och statistiker 1 188 56,3 43,7
 Chefer inom hälso- och sjukvård 1 142 25,0 75,0
 Lärare i yrkesämnen 1 139 31,8 68,2
 Forsknings- och utvecklingschefer 1 128 74,3 25,7
 Politiker och högre ämbetsmän 1 090 49,7 50,3
 Produktionschefer inom tillverkning 1 089 73,9 26,1
 Trafiklärare och instruktörer 999 44,8 55,2
 Montörer 999 83,8 16,2
 Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning 992 34,7 65,3
 Växtodlare inom jordbruk och trädgård 992 75,3 24,7
 Tandsköterskor 988 3,0 97,0
 Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl. 966 74,6 25,4
 Fysiker och kemister m.fl. 942 69,4 30,6
 Chefer inom övrig servicenäring 911 58,3 41,7
 Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. 850 98,4 1,6
 Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl. 826 44,4 55,6
forts.
Förvärvsarbetande anställda 16-64 år i dagbefolkningen efter yrke och kön
2016
Economically active employees of the daytime population by profession and sex
Antal anställda Fördelning, %
      Män Kvinnor
 Soldater m.fl. 817 86,0 14,0
 Specialister inom miljö- och hälsoskydd 773 38,9 61,1
 Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl. 767 70,3 29,7
 Hamnarbetare och ramppersonal m.fl. 767 94,5 5,5
 Fastighets- och förvaltningschefer 766 71,3 28,7
 Återvinningsarbetare 750 92,4 7,6
 Tandläkare 705 37,9 62,1
 Smeder och verktygsmakare m.fl. 695 91,4 8,6
 Köksmästare och souschefer 680 75,4 24,6
 Maskinförare 634 91,6 8,4
 Drifttekniker och processövervakare 629 83,1 16,9
 Chefer inom socialt och kurativt arbete 625 26,1 73,9
 Handpaketerare och andra fabriksarbetare 609 74,2 25,8
 Finmekaniker och konsthantverkare m.fl. 571 81,8 18,2
 Chefer inom förskoleverksamhet 563 10,7 89,3
 Grovarbetare inom bygg och anläggning 555 96,0 4,0
 Övrig servicepersonal 534 39,1 60,9
 Chefer inom äldreomsorg 529 15,9 84,1
 Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl. 498 27,3 72,7
 Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare 491 83,1 16,9
 Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl. 455 95,6 4,4
 Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl. 409 88,8 11,2
 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. 403 42,7 57,3
 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri 393 72,5 27,5
 Croupierer och inkasserare 364 33,2 66,8
 Tandhygienister 329 4,6 95,4
 Djuruppfödare och djurskötare 329 21,3 78,7
 Präster och diakoner 323 38,4 61,6
forts.
Förvärvsarbetande anställda 16-64 år i dagbefolkningen efter yrke och kön
2016
Economically active employees of the daytime population by profession and sex
Antal anställda Fördelning, %
      Män Kvinnor
 Hotell- och konferenschefer 292 38,4 61,6
 Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m. 274 64,6 35,4
 Övriga chefer inom utbildning 232 47,0 53,0
 Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m. 223 51,6 48,4
 Bärplockare och plantörer m.fl. 212 77,4 22,6
 Andra process- och maskinoperatörer 210 70,0 30,0
 Chefer inom friskvård, sport och fritid 182 56,0 44,0
 Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl. 170 95,3 4,7
 Veterinärer 158 17,1 82,9
 Officerare 145 92,4 7,6
 Förtroendevalda 144 53,5 46,5
 Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk 140 84,3 15,7
 Matroser och jungmän m.fl. 140 78,6 21,4
 Specialistofficerare 105 92,4 7,6
 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 90 65,6 34,4
 Djursjukskötare m.fl. 77 7,8 92,2
 Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri 76 89,5 10,5
 Chefer och ledare inom trossamfund 58 65,5 34,5
 Terapeuter inom alternativmedicin 29 37,9 62,1
 Skogsarbetare 26 84,6 15,4
 Processoperatörer, trä- och pappersindustri 25 80,0 20,0
 Torg- och marknadsförsäljare 22 72,7 27,3
 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. 21 42,9 57,1
 Fiskodlare och fiskare 5 80,0 20,0
 yrke okänt 37 777 56,9 43,1
 Samtliga  627 794   51,4 48,6
Källa: SCB/Sweco
Anm. Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering
2012 (SSYK 2012). SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan
2014 och tidigare år inte bör göras. 
Senast uppdaterad: 2018-08-29