Förvärvsarbetande anställda 16-64 år i dagbefolkningen efter yrke och kön 2015.
Stockholm
Economically active employees of the daytime population by profession and sex  
Antal anställda Fördelning, %
      Män Kvinnor
Yrke
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. 36 785 76.6 23.4
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl. 30 021 59.6 40.4
Kontorsassistenter och sekreterare 29 948 21.1 78.9
Butikspersonal 29 946 38.9 61.1
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl. 26 532 43.6 56.4
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. 16 016 52.4 47.6
Civilingenjörsyrken 15 387 73.5 26.5
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl. 15 283 39.0 61.0
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare 13 975 20.8 79.2
Barnskötare och elevassistenter m.fl. 13 924 20.4 79.6
Marknadsförare och informatörer m.fl. 13 196 39.8 60.2
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl. 13 093 30.2 69.8
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. 12 782 46.5 53.5
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. 12 016 32.9 67.1
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl. 11 834 78.9 21.1
Ingenjörer och tekniker 11 595 77.7 22.3
Städare och hemservicepersonal m.fl. 11 158 38.4 61.6
Undersköterskor 9 590 15.1 84.9
Jurister 8 333 44.8 55.2
Försäljnings- och marknadschefer 8 297 65.2 34.8
Vårdbiträden 8 047 25.5 74.5
Lagerpersonal och transportledare m.fl. 7 451 78.7 21.3
Sjuksköterskor 7 073 12.2 87.8
Hovmästare, servitörer och bartendrar 6 811 46.7 53.3
Snickare, murare och anläggningsarbetare 6 641 98.4 1.6
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl. 6 484 31.9 68.1
Andra bevaknings- och säkerhetsyrken 6 363 71.1 28.9
Författare, journalister och tolkar m.fl. 6 076 44.4 55.6
Universitets- och högskollärare 5 978 58.3 41.7
Kockar och kallskänkor 5 861 68.7 31.3
Förmedlare m.fl. 5 307 46.4 53.6
Verkställande direktörer m.fl. 5 220 78.3 21.7
Lastbils- och bussförare 5 142 92.4 7.6
Designer och formgivare 5 084 53.3 46.7
Övriga administrations- och servicechefer 4 521 52.7 47.3
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare 4 472 70.6 29.4
Ekonomi- och finanschefer 4 423 48.0 52.0
IT-chefer 4 058 74.2 25.8
Läkare 3 660 44.1 55.9
Installations- och industrielektriker m.fl. 3 568 97.2 2.8
Städledare och fastighetsskötare m.fl. 3 440 83.1 16.9
Socialsekreterare och kuratorer m.fl. 3 408 16.2 83.8
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 3 362 26.5 73.5
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl. 3 268 19.6 80.4
Arkitekter och lantmätare 3 236 46.3 53.7
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl. 3 159 98.2 1.8
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. 2 966 50.7 49.3
Övriga chefer inom samhällsservice 2 935 51.5 48.5
forts.
Förvärvsarbetande anställda 16-64 år i dagbefolkningen efter yrke och kön 2015.
Stockholm
Economically active employees of the daytime population by profession and sex  
Antal anställda Fördelning, %
      Män Kvinnor
Gymnasielärare 2 885 43.1 56.9
Bil-, motorcykel och cykelförare 2 770 94.2 5.8
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl. 2 681 54.6 45.4
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl. 2 600 46.0 54.0
Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. 2 510 56.5 43.5
Chefer inom bank, finans och försäkring 2 500 64.9 35.1
Poliser 2 492 67.3 32.7
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. 2 440 58.9 41.1
Brevbärare och postterminalarbetare 2 396 68.9 31.1
Förvaltnings- och planeringschefer 2 314 57.6 42.4
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. 2 249 92.7 7.3
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl. 2 244 33.8 66.2
Kassapersonal m.fl. 2 232 36.6 63.4
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl. 2 128 36.8 63.2
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl. 2 127 94.5 5.5
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva 1 921 87.7 12.3
Personal- och HR-chefer 1 913 28.2 71.8
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m. 1 796 83.2 16.8
Sjuksköterskor (fortsättning) 1 644 7.7 92.3
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl. 1 631 17.8 82.2
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet 1 619 63.9 36.1
Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl. 1 529 77.8 22.2
Behandlingsassistenter och pastorer 1 422 37.9 62.1
Chefer inom handel 1 412 63.3 36.7
Restaurang- och kökschefer 1 396 61.7 38.3
Inköps-, logistik- och transportchefer 1 372 73.2 26.8
Skönhets- och kroppsterapeuter 1 363 19.0 81.0
Informations-, kommunikations- och PR-chefer 1 362 43.0 57.0
Psykologer och psykoterapeuter 1 321 29.1 70.9
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. 1 264 96.2 3.8
Lokförare och bangårdspersonal 1 213 76.1 23.9
Montörer 1 099 84.9 15.1
Chefer inom hälso- och sjukvård 1 098 27.7 72.3
Produktionschefer inom tillverkning 1 090 74.2 25.8
Andra specialister inom hälso- och sjukvård 1 085 13.8 86.2
Matematiker, aktuarier och statistiker 1 064 55.9 44.1
Växtodlare inom jordbruk och trädgård 1 059 75.3 24.7
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl. 1 052 73.5 26.5
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning 1 036 35.2 64.8
Forsknings- och utvecklingschefer 1 033 73.6 26.4
Politiker och högre ämbetsmän 981 51.1 48.9
Fysiker och kemister m.fl. 945 69.2 30.8
Lärare i yrkesämnen 941 33.8 66.2
Tandsköterskor 936 2.4 97.6
Chefer inom övrig servicenäring 894 58.8 41.2
Trafiklärare och instruktörer 879 43.3 56.7
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl. 878 48.5 51.5
Soldater m.fl. 867 87.0 13.0
forts.
Förvärvsarbetande anställda 16-64 år i dagbefolkningen efter yrke och kön 2015.
Stockholm
Economically active employees of the daytime population by profession and sex  
Antal anställda Fördelning, %
      Män Kvinnor
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. 814 98.3 1.7
Smeder och verktygsmakare m.fl. 806 91.2 8.8
Specialister inom miljö- och hälsoskydd 705 42.3 57.7
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl. 705 74.8 25.2
Maskinförare 674 94.2 5.8
Fastighets- och förvaltningschefer 657 72.5 27.5
Drifttekniker och processövervakare 653 81.6 18.4
Tandläkare 650 37.7 62.3
Återvinningsarbetare 646 92.6 7.4
Köksmästare och souschefer 644 68.8 31.2
Hamnarbetare och ramppersonal m.fl. 625 94.2 5.8
Handpaketerare och andra fabriksarbetare 582 69.2 30.8
Chefer inom förskoleverksamhet 559 13.2 86.8
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl. 549 84.3 15.7
Chefer inom socialt och kurativt arbete 540 25.4 74.6
Grovarbetare inom bygg och anläggning 536 95.9 4.1
Chefer inom äldreomsorg 510 19.2 80.8
Övrig servicepersonal 444 39.4 60.6
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl. 443 31.4 68.6
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. 420 39.3 60.7
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri 411 69.1 30.9
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl. 407 94.3 5.7
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl. 401 89.8 10.2
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare 374 88.8 11.2
Croupierer och inkasserare 362 37.3 62.7
Präster och diakoner 316 40.2 59.8
Tandhygienister 314 4.5 95.5
Andra process- och maskinoperatörer 300 73.0 27.0
forts.
Förvärvsarbetande anställda 16-64 år i dagbefolkningen efter yrke och kön 2015.
Stockholm
Economically active employees of the daytime population by profession and sex  
Antal anställda Fördelning, %
      Män Kvinnor
Hotell- och konferenschefer 269 44.6 55.4
Djuruppfödare och djurskötare 264 24.2 75.8
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m. 256 63.3 36.7
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m. 230 55.7 44.3
Övriga chefer inom utbildning 207 49.3 50.7
Bärplockare och plantörer m.fl. 193 74.6 25.4
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk 180 81.1 18.9
Officerare 151 95.4 4.6
Veterinärer 146 13.7 86.3
Matroser och jungmän m.fl. 136 80.1 19.9
Chefer inom friskvård, sport och fritid 134 52.2 47.8
Specialistofficerare 111 90.1 9.9
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl. 110 97.3 2.7
Djursjukskötare m.fl. 91 5.5 94.5
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri 81 90.1 9.9
Förtroendevalda 80 43.8 56.3
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 79 53.2 46.8
Chefer och ledare inom trossamfund 58 63.8 36.2
Skogsarbetare 38 89.5 10.5
Processoperatörer, trä- och pappersindustri 30 83.3 16.7
Torg- och marknadsförsäljare 26 76.9 23.1
Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. 14 42.9 57.1
Terapeuter inom alternativmedicin 13 15.4 84.6
Fiskodlare och fiskare 1 100.0 0.0
Yrke okänt 38 585 57.8 42.2
Samtliga 611 938   51.5 48.5
Källa: SCB/Sweco
Anm. Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering
2012 (SSYK 2012). SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan
2014 och tidigare år inte bör göras. 
Senast uppdaterad: 2017-08-31