Ut- och inpendling av Stockholms förvärvsarbetande befolkning 2015
Commuters among the economically active population of Stockholm  
Utpendlare Inpendlare Differens/ Förvärvs- Med arbeten i
till från netto- arbetande Stockholm, %
      pendling nattbefolkning  
Norra kommunerna 70 515 130 562 60 047 347 596 37.6
Danderyd 4 587 7 306 2 719 14 638 49.9
Ekerö 1 969 5 442 3 473 13 651 39.9
Järfälla 5 701 14 116 8 415 34 723 40.7
Lidingö 2 763 11 197 8 434 21 844 51.3
Norrtälje 581 3 182 2 601 28 226 11.3
Sigtuna 3 459 4 422 963 21 967 20.1
Sollentuna 4 969 14 918 9 949 34 695 43.0
Solna 30 210 21 188 -9 022 41 688 50.8
Sundbyberg 8 192 12 425 4 233 25 032 49.6
Täby 3 582 13 793 10 211 33 489 41.2
Upplands-Bro 1 168 3 912 2 744 12 547 31.2
Upplands Väsby 1 869 6 092 4 223 21 363 28.5
Vallentuna 628 4 951 4 323 16 771 29.5
Vaxholm 271 1 936 1 665 5 634 34.4
Österåker 566 5 682 5 116 21 328 26.6
Södra kommunerna 41 215 114 914 73 699 296 206 38.8
Botkyrka 4 531 15 311 10 780 40 779 37.5
Haninge 4 685 16 562 11 877 41 595 39.8
Huddinge 13 334 24 655 11 321 51 716 47.7
Nacka 9 214 25 266 16 052 49 315 51.2
Nykvarn 116 763 647 5 302 14.4
Nynäshamn 447 3 310 2 863 13 051 25.4
Salem 339 2 583 2 244 7 899 32.7
Södertälje 4 896 7 084 2 188 42 230 16.8
Tyresö 2 039 11 228 9 189 23 142 48.5
Värmdö 1 614 8 152 6 538 21 177 38.5
Stockholms län exkl Stockholm 111 730 245 476 133 746 643 802 38.1
Övriga län 16 830 54 368 37 538 3 598 349 1.5
Hela riket 128 560 299 844 171 284 4 733 202 6.3
Källa: SCB/Sweco
* Inkl Stockholm 474 221 personer, varav 361 447 som både bor och arbetar i Stockholm.
Senast uppdaterad 2017-07-05