Företagskonkurser branschvis efter antal anställda 2014-2016. Stockholm
Bankruptcies by industry            
2014   2015   2016  
Före- Årsan- Före- Årsan- Före- Årsan-
  tag ställda tag ställda tag ställda
Bransch (SNI 2007)
Jord-, skogsbruk och fiske 6 11 4 1 2 2
Gruvor och mineralutvinningsindustri 4 1 2 - - -
Tillverkning 52 176 42 143 46 209
Energi och miljö 3 13 5 - 6 39
Byggnadsverksamhet 235 815 205 586 228 744
Handel med och serviceverkstäder för motorfordon & motorcyklar 38 23 26 25 24 44
Parti och provisionshandel utom med motorfordon 128 236 104 162 112 189
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 89 205 64 235 100 357
Transport- och magasineringsföretag 43 143 42 220 48 345
Hotell och restauranger 75 284 73 240 77 228
Informations- och kommunikationsföretag 81 230 114 275 82 166
Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. 29 25 38 34 38 70
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 54 44 46 19 31 54
Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 219 387 173 246 217 344
Uthyrningsfirmor, arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag o.d. 35 181 37 136 37 252
Resebyråer och researrangörer samt turistbyråer 5 11 10 12 9 16
Bevaknings-, fastighetsservice och kontorstjänstföretag m.m. 62 237 57 132 55 311
Tjänster 117 359 56 173 82 129
Okänd 252 - 171 6 185 3
Samtliga branscher 1 527 3 381 1 269 2 645 1 379 3 502
Källa: SCB/Sweco
Senast uppdaterad: 2017-07-02