Företagskonkurser branschvis efter antal anställda 2015-2017. Stockholm
Bankruptcies by industry            
2015   2016   2017  
Före- Årsan- Före- Årsan- Före- Årsan-
  tag ställda tag ställda tag ställda
Bransch (SNI 2007)
Jord-, skogsbruk och fiske 4 1 2 2 3 4
Gruvor och mineralutvinningsindustri 2 - - -  -  -
Tillverkning 42 143 46 209 37 106
Energi och miljö 5 - 6 39 4 6
Byggnadsverksamhet 205 586 228 744 260 964
Handel med och serviceverkstäder för motorfordon & motorcyklar 26 25 24 44 35 58
Parti och provisionshandel utom med motorfordon 104 162 112 189 111 234
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 64 235 100 357 104 456
Transport- och magasineringsföretag 42 220 48 345 41 176
Hotell och restauranger 73 240 77 228 86 211
Informations- och kommunikationsföretag 114 275 82 166 112 129
Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. 38 34 38 70 28 9
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 46 19 31 54 39 50
Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 173 246 217 344 197 274
Uthyrningsfirmor, arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag o.d. 37 136 37 252 39 297
Resebyråer och researrangörer samt turistbyråer 10 12 9 16 7 26
Bevaknings-, fastighetsservice och kontorstjänstföretag m.m. 57 132 55 311 67 240
Tjänster 56 173 82 129 102 565
Okänd 171 6 185 3 147 8
Samtliga branscher 1 269 2 645 1 379 3 502 1 419 3 813
Källa: SCB/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-08-23