Hotell och vandrarhem 2000-2017. Stockholm
Hotels and youth hostels          
Hotell       Vandrarhem  
Disponibelt antal1 Kapacitetsutnyttjande, % Disponibelt antal1 Kapacitetsut-
nyttjande, %
  Rum Bäddar Rum Bäddar Bäddar Bäddar
År
2000 3 897 282 7 044 375 74 56 377 894 53
2005 4 762 083 9 198 324 67 50 797 436 51
2010 5 853 609 11 714 401 69 52 968 597 54
2016 7 187 226 13 587 683 73 60 1 287 763 52
2017 7 734 811 14 594 451 71 59 1 333 268 54
Jan 617 330 1 161 028 58 45 114 141 34
Feb 570 059 1 079 468 66 51 102 200 43
Mar 639 157 1 207 583 67 51 115 444 44
Apr 631 640 1 197 737 66 54 111 079 54
Maj 661 763 1 255 689 81 64 115 671 57
Jun 638 438 1 202 346 78 68 111 040 62
Jul 658 116 1 241 044 71 73 116 863 68
Aug 665 122 1 253 570 82 74 115 845 75
Sep 652 936 1 227 529 79 63 112 713 64
Okt 674 906 1 272 489 74 58 112 514 58
Nov 665 911 1 257 095 74 57 108 694 48
Dec 659 433 1 238 873 58 50 97 064 38
Källa:SCB/Sweco
Anm. År 2017 fanns det som mest 167 hotell och 28 vandrarhem i Stockholm. Antalet anläggningar varierar
under året bl a på grund av säsongsstängning.
1 Antalet rum/bäddar som kan hyras ut under en månad, dvs möjliga gästnätter.
Senast uppdaterad: 2018-11-23