Hotell och vandrarhem 2000-2015. Stockholm
Hotels and youth hostels          
Hotell       Vandrarhem  
Disponibelt antal1 Kapacitetsutnyttjande, % Disponibelt antal1 Kapacitetsut-
nyttjande, %
  Rum Bäddar Rum Bäddar Bäddar Bäddar
År
2000 3 897 282 7 044 375 74 56 377 894 53
2005 4 762 083 9 198 324 67 50 797 436 51
2014 6 882 272 13 030 074 68 55 1 242 041 47
2015 6 982 601 13 275 078 72 59 1 341 349 49
Jan 582 680 1 105 888 55 42 92 672 32
Feb 537 590 1 019 190 60 45 95 841 34
Mar 595 035 1 125 915 65 48 108 499 38
Apr 575 586 1 088 748 63 50 104 680 42
Maj 600 408 1 137 749 76 61 107 210 55
Jun 580 849 1 103 807 80 66 107 725 57
Jul 594 977 1 134 964 81 83 125 705 64
Aug 598 870 1 140 207 83 74 123 377 66
Sep 585 235 1 114 380 86 65 119 186 59
Okt 606 163 1 154 600 76 60 124 165 48
Nov 578 670 1 104 356 76 56 120 196 45
Dec 546 538 1 045 274 61 50 112 093 37
Källa:SCB/Sweco
Anm. År 2015 fanns det som mest 149 hotell och 32 vandrarhem i Stockholm. Antalet anläggningar varierar
under året bl a på grund av säsongsstängning.
1 Antalet rum/bäddar som kan hyras ut under en månad, dvs möjliga gästnätter.
Senast uppdaterad: 2016-10-03