Hotell och vandrarhem 2000-2016. Stockholm
Hotels and youth hostels          
Hotell       Vandrarhem  
Disponibelt antal1 Kapacitetsutnyttjande, % Disponibelt antal1 Kapacitetsut-
nyttjande, %
  Rum Bäddar Rum Bäddar Bäddar Bäddar
År
2000 3 897 282 7 044 375 74 56 377 894 53
2005 4 762 083 9 198 324 67 50 797 436 51
2015 6 982 601 13 275 078 72 59 1 341 349 49
2016 7 187 226 13 587 683 73 60 1 287 763 52
Jan 569 497 1 074 369 54 42 102 338 30
Feb 548 130 1 031 052 65 50 95 012 40
Mar 587 610 1 109 038 62 49 101 776 43
Apr 582 161 1 100 789 77 58 98 828 52
Maj 616 290 1 162 657 78 63 103 456 59
Jun 595 513 1 129 579 80 67 100 961 59
Jul 611 720 1 163 961 78 80 128 092 66
Aug 621 578 1 179 641 83 76 127 749 73
Sep 606 810 1 151 194 84 66 115 825 55
Okt 633 345 1 199 258 78 61 106 971 51
Nov 612 586 1 151 745 74 57 104 179 45
Dec 601 986 1 134 400 62 53 102 576 38
Källa:SCB/Sweco
Anm. År 2016 fanns det som mest 154 hotell och 30 vandrarhem i Stockholm. Antalet anläggningar varierar
under året bl a på grund av säsongsstängning.
1 Antalet rum/bäddar som kan hyras ut under en månad, dvs möjliga gästnätter.
Senast uppdaterad: 2017-12-04