Hotellgäster efter hemland 2000-2016. Stockholm
Hotel guests by country        
Antal övernattningar (1 000-tal) av gäster från          
Sverige Finland Norge Danmark Tyskland Övriga Japan USA Övriga Totalt
            Europa     länder  
År
2000 2 442.3 91.4 121.0 66.0 124.6 710.8 70.2 216.8 318.5 4 161.6
2005 2 867.3 118.2 150.3 86.3 244.7 909.0 52.4 222.5 351.2 5 001.9
2015 4 537.3 151.2 220.0 137.2 291.8 1 117.3 37.5 283.8 995.0 7 771.2
2016 4 792.9 157.9 209.2 117.3 302.3 1 157.7 41.9 311.5 1 115.6 8 206.3
Jan 294.7 7.9 12.3 6.4 9.4 55.9 0.9 11.2 54.8 453.5
Feb 333.4 9.3 12.3 8.0 10.7 61.5 1.7 11.9 63.8 512.7
Mar 344.3 10.2 13.1 8.0 15.7 68.6 1.5 15.9 64.8 541.9
Apr 410.5 14.0 15.6 8.0 15.0 80.8 1.6 17.9 78.1 641.4
Maj 405.7 13.4 19.5 11.2 30.6 110.1 3.8 31.1 105.7 731.2
Jun 374.5 15.3 19.5 11.6 42.5 116.7 5.9 47.8 121.3 755.0
Jul 456.6 27.5 32.9 15.4 51.8 138.3 6.4 50.8 148.8 928.5
Aug 440.1 13.3 19.6 12.3 50.9 164.4 7.2 44.3 142.2 894.3
Sep 449.0 10.8 16.9 9.8 24.2 98.0 6.6 31.7 111.1 758.1
Okt 468.8 14.8 18.7 9.4 20.6 95.3 2.8 19.5 84.1 734.0
Nov 459.6 10.3 15.5 9.2 11.5 70.2 1.9 12.8 67.0 658.0
Dec 355.6 11.1 13.3 8.0 19.5 97.8 1.7 16.4 73.9 597.5
Källa:SCB/Sweco
Senast uppdaterad: 2017-12-04