Hotellgäster efter hemland 2000-2017. Stockholm
Hotel guests by country        
Antal övernattningar (1 000-tal) av gäster från          
Sverige Finland Norge Danmark Tyskland Övriga Japan USA Övriga Totalt
            Europa     länder  
År
2000 2 442,3 91,4 121,0 66,0 124,6 710,8 70,2 216,8 318,5 4 161,6
2005 2 867,3 118,2 150,3 86,3 244,7 909,0 52,4 222,5 351,2 5 001,9
2010 3 610,5 138,8 279,0 172,5 113,0 1 019,6 40,6 203,0 492,6 6 069,6
2016 4 792,9 157,9 209,2 117,3 302,3 1 157,7 41,9 311,5 1 115,6 8 206,3
2017 4 943,4 156,2 200,4 110,5 305,1 1 251,8 45,0 393,8 1 238,0 8 644,3
Jan 331,7 10,8 11,9 6,6 12,1 68,0 1,3 13,1 66,0 521,3
Feb 356,2 11,2 12,1 7,2 11,8 66,4 1,9 13,8 68,4 549,0
Mar 404,1 11,3 13,6 7,5 13,8 69,7 2,0 20,0 76,1 618,2
Apr 380,8 11,0 16,7 8,3 24,8 99,8 1,3 21,8 83,8 648,4
Maj 447,3 13,5 19,7 10,8 27,7 119,8 4,0 39,9 119,4 802,0
Jun 398,0 14,1 17,9 11,0 45,7 126,9 5,6 60,4 136,4 816,0
Jul 429,3 22,0 26,0 14,6 48,4 147,9 6,8 64,1 150,5 909,6
Aug 440,5 13,6 18,2 12,4 49,2 174,9 9,2 58,7 153,3 930,0
Sep 454,3 11,4 18,6 9,0 22,9 101,5 6,2 38,6 114,9 777,5
Okt 469,4 14,4 16,9 9,3 18,4 93,8 3,4 22,9 94,3 742,8
Nov 479,6 12,7 16,4 7,7 11,6 76,6 1,8 20,4 86,2 712,9
Dec 352,3 10,3 12,3 6,1 18,8 106,3 1,5 20,2 88,7 616,6
Källa:SCB/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-11-23