Hotellgäster efter hemland 2000-2015. Stockholm
Hotel guests by country        
Antal övernattningar (1 000-tal) av gäster från          
Sverige Finland Norge Danmark Tyskland Övriga Japan USA Övriga Totalt
            Europa     länder  
År
2000 2 442,3 91,4 121,0 66,0 124,6 710,8 70,2 216,8 318,5 4 161,6
2005 2 867,3 118,2 150,3 86,3 244,7 909,0 52,4 222,5 351,2 5 001,9
2014 4 308,4 152,4 199,3 99,7 260,5 1 037,4 42,1 273,2 801,5 7 174,4
2015 4 537,3 151,2 220,0 137,2 291,8 1 117,3 37,5 283,8 995,0 7 771,2
Jan 304,4 8,3 12,6 5,8 9,6 63,5 0,8 10,2 48,7 463,9
Feb 303,6 9,3 10,5 6,6 8,9 57,3 1,8 9,8 48,7 456,4
Mar 360,4 9,7 12,8 7,3 12,9 61,8 1,9 14,4 58,4 539,4
Apr 331,8 10,5 14,7 8,1 19,2 78,7 1,5 14,3 62,1 540,9
Maj 406,5 13,3 20,3 12,0 28,9 105,8 2,7 26,4 82,2 698,2
Jun 360,2 15,2 17,6 11,8 41,2 116,3 6,0 44,2 111,5 723,8
Jul 485,0 28,3 47,2 37,1 45,2 135,7 5,6 41,0 120,5 945,6
Aug 417,0 13,6 18,5 13,4 53,4 165,2 5,9 48,4 113,3 848,7
Sep 410,1 11,0 18,4 11,2 25,9 101,5 5,7 28,4 111,5 723,8
Okt 433,7 13,1 19,7 9,3 18,7 85,7 2,4 18,1 88,6 689,2
Nov 417,2 9,7 15,9 8,2 11,4 67,8 1,6 14,6 76,9 623,5
Dec 307,5 9,2 11,6 6,5 16,6 78,2 1,6 14,0 72,5 517,8
Källa:SCB/Sweco
Senast uppdaterad: 2016-10-03