Bostadsbidrag/tillägg i december 2011-2016. Stockholm
Rent allowences            
  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt antal bostadsbidrag/tillägg i december 42223 41551 42514 43640 43386 42478
Bostadstillägg till pensionärer/sjuk- och aktivitetsers. 28745 27932 28714 29940 30224 30113
   därav pensionärer 18815 19498 19993 20154
   därav personer med sjuk- och aktivitetsersättning 9899 10442 10231 9959
Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomshushåll 13478 13619 13800 13700 13162 12365
  ungdomshushåll, ensamstående 1666 1731 1767 1751 1671 1670
  ungdomshushåll, sammanboende 46 48 38 41 26 33
  barnfamiljer, ensamstående 8496 8647 8833 8837 8499 8042
  barnfamiljer, sammanboende 3270 3193 3162 3071 2966 2620
    därav barnfamiljer med                        1 barn 5153 5238 5239 5206 5006 4699
                                                             2 barn  3855 3930 3984 3972 3777 3473
                                                             3 barn 1733 1659 1782 1770 1732 1594
                                                             4 o fl barn 1025 1013 990 960 950 896
Utgivna bostadsbidrag/tillägg i december, tkr 110936 117218 117455 113117
Pensionärer 50116 52555 54893 53613
Personer med sjuk- och aktivitetsersättning 30604 32986 32612 32140
Barnfamiljer och ungdomshushåll 30216 31677 29951 27364
Källa: Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten 
Anm. Avser boende i Stockholms stad.
Senast uppdaterad: 2017-07-07