Bostadsbidrag/tillägg i december 2012-2017. Stockholm
Rent allowences            
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt antal bostadsbidrag/tillägg i december 41 551 42 514 43 631 43 501 42 579 41 381
Bostadstillägg till pensionärer/sjuk- och aktivitetsers. 27 932 28 714 29 931 30 339 30 214 29 709
   därav pensionärer 18 815 19 498 19 993 20 154 20 004
   därav personer med sjuk- och aktivitetsersättning 9 899 10 433 10 346 10 060 9 705
Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomshushåll 13 619 13 800 13 700 13 162 12 365 11 672
  ungdomshushåll, ensamstående 1 731 1 767 1 751 1 671 1 670 1 545
  ungdomshushåll, sammanboende 48 38 41 26 33 32
  barnfamiljer, ensamstående 8 647 8 833 8 837 8 499 8 042 7 581
  barnfamiljer, sammanboende 3 193 3 162 3 071 2 966 2 620 2 514
    därav barnfamiljer med                        1 barn 5 238 5 239 5 206 5 006 4 699 4 462
                                                             2 barn  3 930 3 984 3 972 3 777 3 473 3 234
                                                             3 barn 1 659 1 782 1 770 1 732 1 594 1 514
                                                             4 o fl barn 1 013 990 960 950 896 885
Utgivna bostadsbidrag/tillägg i december, tkr 110 936 117 194 117 604 113 244 111 626
Pensionärer 50 116 52 555 54 893 53 613 52 513
Personer med sjuk- och aktivitetsersättning 30 604 32 962 32 760 32 267 32 415
Barnfamiljer och ungdomshushåll 30 216 31 677 29 951 27 364 26 698
Källa: Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten 
Anm. Avser boende i Stockholms stad.
Senast uppdaterad: 2018-09-14