Personer med någon form av äldreomsorg1 efter ålder 2016-2018. Stockholm
Number of people who receive some kind of elderly care by age 2016-2018
Personer med någon form av äldreomsorg      
Antal     % av bef 2    
  jan 2016 jan 2017 jan 2018   jan 2016 jan 2017 jan 2018
Man
65-69 662 623 631 3,2 3,0 3,1
70-74 1 104 1 203 1 253 6,2 6,5 6,7
75-79 1 248 1 290 1 382 12,2 11,7 11,5
80-84 1 415 1 465 1 506 22,3 22,5 22,0
85-89 1 698 1 669 1 661 40,1 40,5 40,7
90- 2 024 1 981 1 944 68,9 69,3 69,6
Summa 8 151 8 231 8 377 13,1 13,0 12,9
Kvinna
65-69 726 693 687 3,3 3,2 3,1
70-74 1 495 1 599 1 620 7,4 7,7 7,7
75-79 1 957 2 044 2 208 15,5 15,2 15,2
80-84 3 263 3 245 3 222 33,3 33,4 32,4
85-89 4 818 4 647 4 560 57,7 58,1 59,1
90- 6 740 6 610 6 583 83,6 84,8 86,1
Summa 18 999 18 838 18 880 23,5 23,1 22,8
Samtliga
65-69 1 388 1 316 1 318 3,3 3,1 3,1
70-74 2 599 2 802 2 873 6,9 7,1 7,2
75-79 3 205 3 334 3 590 14,0 13,6 13,5
80-84 4 678 4 710 4 728 29,0 29,0 28,1
85-89 6 516 6 316 6 221 51,8 52,1 52,7
90- 8 764 8 591 8 527 79,7 80,6 81,7
Hela staden 27 150 27 069 27 257   19,0 18,7 18,4
Källa: Äldreförvaltningen/Sweco
1 Avser verkställda beslut i ordinärt boende, servicehus, vård- och omsorgsboende, korttidsvård,
dagverksamhet, personlig assistans samt hemvårdsbidrag. En liten andel av personerna med
verkställda beslut har ingen insats bland annat pga sjukhusvistelse. From 2014 har
redovisningen förändrats något vilket påverkar jämförbarheten till en del.
2 Befolkning från KIR (Kommunens invånarregister) per 1 januari, vilken ger en preliminär uppgift
i jämförelse med rapporterad bef per 31 dec.
Senast uppdaterad: 2018-05-24