Ekonomiskt bistånd1, biståndshushåll och biståndstid 1995-2017. Stockholm
Social assistance by type of household and time of assistance
  1995 2000 2005 2010 2016 2017
Ekonomiskt bistånd1 (tkr) 1 178 666 1 197 028 1 142 467 966 886 894 735 927 975
därav bistånd till
ekonomisk grundtrygghet (EGT) 1 057 306 1 077 031 1 003 465 867 050 765 588 787 540
övrigt ekonomiskt bistånd 118 656 118 231 138 258 99 365 128 800 139 648
Biståndshushåll 41 219 29 901 24 234 18 440 14 008 14 572
Biståndstagare 67 742 53 591 44 215 32 593 23 655 25 228
Genomsnittlig hushållsstorlek 1.64 1.79 1.82 1.77 1.69 1.69
Biståndstagare, %
av folkmängden 9.5 7.1 5.7 3.8 2.5 2.7
Biståndsmånader 235 053 197 229 158 827 128 056 101 288 101 580
Biståndsmånader per
biståndshushåll 5.7 6.6 6.6 6.9 7.2 7.0
Medelbidrag, kr per
biståndshushåll och år 28 595 40 033 47 143 52 434 63 873 63 682
Medelbidrag, kr per bistånds-
hushåll och månad 5 014 6 069 7 193 7 550 8 834 9 135
Källa: Stadsledningskontoret/Sweco
Anm. Fr o m 1995 tom 2012 får flyktinghushåll introduktionsersättning vilket inte ingår i ekonomiskt 
bistånd.
1 Inkl ersättning enligt LMA (Lagen om mottagande av asylsökande m fl). 
Senast uppdaterad: 2018-05-25