Hushåll med ekonomiskt bistånd1 efter hushållstyp 1990-2017. Stockholm
Households with social assistance by type of household
  1990 19952 20002 20052 20102 2016 2017
Hushållstyp
Ensamstående man 12 546 17 887 12 228 10 573 8 079 6 321 6 681
Utan barn 12 136 17 397 11 888 9 247 7 199 5 782 6 186
Med barn 410 490 340 1 326 880 539 495
Ensamstående kvinna 13 360 16 974 12 303 9 765 7 439 5 929 5 824
Utan barn 7 793 10 956 7 427 5 812 4 470 3 644 3 587
Med barn 5 567 6 018 4 876 3 953 2 969 2 285 2 237
Par 4 497 6 358 5 370 3 620 2 571 1 507 1 768
Utan barn 1 405 2 077 1 594 960 665 423 436
Med barn 3 092 4 281 3 776 2 660 1 906 1 084 1 332
Dödsbo .. .. .. 276 351 251 299
Samtliga 30 403 41 219 29 901 24 234 18 440 14 008 14 572
Källa: Stadsledningskontoret/Sweco
1 Inkl ersättning enligt LMA (Lagen om mottagande av asylsökande m fl).
2 Exkl introduktionsersättning.
Senast uppdaterad: 2018-05-25