Personer med ekonomiskt bistånd1 i % av folkmängden
i olika åldersgrupper 1990-2017. Stockholm
Persons with social assistance by age
Biståndstagare i % av folkmängden 31 dec i resp åldersgrupp    
  1990 19952 20002 20052 20092 20102 2016 2017
Ålder
Barn3 14.0 15.6 13.3 11.1 7.6 7.1 4.4 4.7
18-244 8.8 16.4 8.1 7.7 4.3 4.0 2.3 2.7
25-29 9.5 11.6 6.1 5.2 3.2 2.9 1.8 2.0
30-39 10.0 11.5 7.5 4.8 3.3 3.2 2.1 2.3
40-49 6.6 8.6 7.6 6.0 4.4 4.2 2.6 2.6
50-59 4.2 4.8 4.5 4.4 3.9 3.9 3.1 3.0
60-64 3.3 4.0 4.0 3.0 2.5 2.7 2.8 2.8
65-69 2.7 3.3 3.7 2.0 1.1 1.1 0.9 0.9
70- 1.9 1.8 1.9 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4
Samtliga 7.6 9.5 7.1 5.7 4.0 3.8 2.5 2.7
Källa: Stadsledningskontoret/Sweco
Anm. Asylsökande ingår ej i befolkningsunderlaget. Det påverkar ej relationen
biståndstagare i % av folkmängden.
1 Inkl ersättning enligt LMA (Lagen om mottagande av asylsökande m fl).
2 Exkl introduktionsersättning.
3 Med barn avses även överåriga barn, som i registret för ekonomiskt bistånd
upptas som hemmavarande (1 088 överåriga barn 2017). Barnen sätts i relation
till befolkningen 0-17 år.
4 I de fall registerledaren är under 18 år ingår även dessa (1 st år 2017).
Senast uppdaterad: 2018-05-25