Introduktionsersättning1 till flyktinghushåll efter hushållstyp 2011 och 2012. Stockholm
Introductionary assistance to refugee households by type of household
Hushåll Introduktions- Ersättnings- Medel- Genomsnittlig
ersättning, tkr  månader ersättning per ersättningstid
månad, kr under året,
                månader  
  2011 2012   2011 2012   2011 2012   2011 2012   2011 2012
Hushållstyp
Ensamstående
man 241 38 10 300 805 1 570 110 6 561 7 321 6,4 2,9
Utan barn 229 35 9 711 768 1 495 105 6 495 7 315 6,5 3,0
Med barn 12 3 590 37 75 5 7 862 7 443 6,3 1,7
Ensamstående
kvinna 312 49 11 958 1 034 1 860 139 6 429 7 441 6,8 2,8
Utan barn 242 37 9 522 673 1 510 97 6 306 6 938 6,2 2,6
Med barn 70 12 2 437 361 350 42 6 961 8 601 5,0 3,5
Par 58 10 4 144 422 316 30 13 115 14 078 6,7 3,0
Utan barn 8 2 689 51 65 4 10 602 12 787 8,1 2,0
Med barn 50 8 3 455 371 251 26 13 766 14 277 5,0 3,3
Samtliga 611 97   26 403 2 262   3 746 279   7 048 8 107   6,6 2,9
Källa: Stadsledningskontoret/Sweco
1. Introduktionsersättning utbetalades i staden till och med juni 2012
Senast uppdaterad: 2013-05-27