Sommarvistelse för barn 1990-2018. Stockholm
Accommodation provided to children in summer camps 1990-2018        
  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018
Barn som vistas på sommargårdar
Flickor .. .. .. .. 2 207 2 427 2 917 3 206
Pojkar .. .. .. .. 1 583 2 029 2 115 2 298
Totalt 4 440 5 844 5 5921 6 3011 3 790 4 456 5 032 5 504
Inkomna ansökningar till sommargårdar
Flickor .. .. .. .. 2 576 3 097 3 875 4 315
Pojkar .. .. .. .. 1 975 2 515 2 800 3 020
Totalt 5 253 7 394 6 522 7 792 4 551 5 612 6 675 7 335
Källa: Stadsledningskontoret
1 Beviljats plats.
Senast uppdaterad: 2018-09-05