Sommarvistelse för barn 1990-2017. Stockholm
Accommodation provided to children in summer camps 1990-2017  
  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Barn som vistas på sommargårdar
Flickor .. .. .. .. 2 207 2 427 2 903 2 917
Pojkar .. .. .. .. 1 583 2 029 2 172 2 115
Totalt 4 440 5 844 15 592 16 301 3 790 4 456 5 075 5 032
Inkomna ansökningar till sommargårdar
Flickor .. .. .. .. 2 576 3 097 3 632 3 875
Pojkar .. .. .. .. 1 975 2 515 2 758 2 800
Totalt 5 253 7 394 6 522 7 792 4 551 5 612 6 390 6 675
Källa:SLK
1 Beviljats plats.
senast uppdaterad: 2017-09-20