Personer 21- år med vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enl SoL)
2013-20171. Stockholm
Persons 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program    
Personer       Per 100 000 invånare  
  2013 2014 2015 2016 2017   2013 2014 2015 2016 2017
Individuellt behovsprövad
öppenvård
Missbruk 523 592 629 644 672 75,0 83,8 87,9 88,9 91,4
Övriga vuxna 194 210 197 242 199 28,0 29,7 27,5 33,4 27,1
Frivillig institutionsvård2
Missbruk 153 152 144 116 126 22,0 21,5 17,3 16,0 17,1
Övriga vuxna 13 10 10 6 9 2,0 1,4 1,4 0,8 1,2
Familjehemsvård2
Missbruk 6 .. .. .. 1,0 0,3 0,3 0,4
Övriga vuxna .. .. 0,0 0,1 0,1
Bistånd som avser boende
Missbruk 545 473 442 397 346 78,0 66,9 61,8 54,8 47,1
Övriga vuxna 165 157 200 178 150   24,0 22,2 27,9 24,6 20,4
Källa: Socialförvaltningen/Sweco
1 Uppgifterna avser november respektive år. Uppgifterna om "övriga vuxna" avser personer med insats
som ej är relaterade till missbruk av alkohol och narkotika. 
År 2012 har uppgifterna beräknats utifrån stadens ärendehanteringssytem Sociala system samt 
enkät angående utredningstyp. Fr.o.m. år 2013 hämtas uppgifterna enbart från Sociala system. 
2 Familjehem med HVB-tillstånd (HVB =hem för vård och boende) ingår i frivillig institutionsvård.
Senast ändrad: 2018-09-18