Personer 21- år med vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enl SoL)
1 november 2017. Stockholm
Persons 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program  
Missbruk     Övriga vuxna    
Män Kvinnor Totalt Per Män Kvinnor Totalt Per
        100 000 inv.         100 000 inv.
Individuellt behovs-
prövad öppenvård
Samtliga 466 206 672 91,4 43 156 199 27,1
Frivillig institutions-
vård1
Samtliga 100 26 126 17,1 .. .. 9 1,2
Familjehemsvård1
Samtliga .. .. .. .. .. .. .. ..
Bistånd som avser
boende
Samtliga 258 88 346 47,1   39 111 150 20,4
Källa: Socialförvaltningen/Sweco
1 Familjehem med HVB-tillstånd (HVB =hem för vård och boende) ingår i frivillig institutionsvård.
Senast ändrad: 2018-10-11