Personer 21- år med vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enl SoL)
1 november 2016. Stockholm
Persons 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program  
Missbruk Övriga vuxna
Män Kvinnor Totalt Per Män Kvinnor Totalt Per
        100 000 inv.         100 000 inv.
Individuellt behovs-
prövad öppenvård
Samtliga 441 203 644 88.9 60 182 242 33.4
Frivillig institutions-
vård1
Samtliga 88 28 116 16.0 .. .. 6 0.8
Familjehemsvård1
Samtliga .. .. .. 0.3
Bistånd som avser
boende 308 89 397 54.8   45 133 178 24.6
Källa: Socialförvaltningen/Sweco
1 Familjehem med HVB-tillstånd (HVB =hem för vård och boende) ingår i frivillig institutionsvård.
Senast ändrad: 2017-10-02