Elever i grundskolan samt i förskoleklasser höstterminerna 1990 - 2015.
Stockholm
Pupils in comprehensive school and in preschool classes
Elever              
  1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015
Förskoleklass (År 0)
Kommunala . 7 157 6 874 5 558 7 147 8 147 8 468 8 572
Fristående . 532 879 1 083 1 516 1 585 1 690 1 822
Totalt . 7 689 7 753 6 641 8 663 9 732 10 158 10 394
År 1-9
Kommunala1 47 073 53 106 60 835 56 190 53 026 57 472 59 145 61 285
Fristående1 3 842 5 658 6 395 10 725 13 492 16 101 17 285 18 688
S:t Örjan + ESS 179 458 440 382 216 - - -
Totalt 51 094 59 222 67 670 67 297 66 734 73 573 76 430 79 973
Källa: Utbildningsförvaltningen/Sweco Society    
Anm. Uppgifterna avser skolor i Stockholms stad. I kommunala skolor redovisas eleverna
oavsett folkbokföringsort. Uppgifterna för fristående skolor avser endast elever folkbokförda i staden.
S:t Örjan och Ess är skolor för elever som är i behov av stöd. Dessa har upphört ht 2012
1 Exkl särskolan
Senast uppdaterad 2016-09-28