Elever i grundskolan samt i förskoleklasser höstterminerna 1990 - 2016.
Stockholm
Pupils in comprehensive school and in preschool classes
Elever              
  1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016
Förskoleklass (År 0)
Kommunala . 7 157 6 874 5 558 7 146 8 457 8 549 8 915
Fristående . 532 879 1 083 1 759 2 544 2 193 2 349
Totalt . 7 689 7 753 6 641 8 905 11 001 10 742 11 264
År 1-9
Kommunala1 47 252 53 564 61 275 56 572 53 120 58 505 60 660 62 482
Fristående1 3 842 5 658 6 395 10 725 18 037 23 295 25 675 27 026
Totalt 51 094 59 222 67 670 67 297 71 157 81 800 86 335 89 508
Källa: Utbildningsförvaltningen/SCB/Sweco Society  
1 I kommunala skolor redovisas eleverna oavsett folkbokföringsort.
Uppgifterna för fristående skolor 1990, 1995, 2000 och 2005 avser endast elever folkbokförda i staden.
2 Exkl särskolan
Senast uppdaterad 2017-09-22