Elever i gymnasieskolan1 höstterminerna 2005-2016. Stockholm
Pupils in integrated upper secondary school    
  2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gamla gymnasieprogrammen2 .. 23 045 11 560 - - - -
Nya gymnasieprogrammen3 13 353 23 619 33 397 33 534 33 648 35 216
Barn- och fritidsprogrammet .. 157 244 330 330 340 314
Bygg- och anläggningsprogrammet .. 134 204 257 264 196 172
Ekonomiprogrammet .. 1 431 2 819 4 193 4 418 4 688 5 066
El- och energiprogrammet .. 436 809 1 077 1 085 979 1 032
Estetiska programmet .. 1 457 2 373 3 421 3 321 3 249 3 205
Fordons- och transportprogrammet .. 125 218 333 324 339 313
Handels- och administrationsprogrammet .. 275 440 630 602 553 569
Hantverksprogrammet .. 480 710 929 813 808 800
Hotell- och turismprogrammet .. 126 192 299 314 344 301
Humanistiska programmet .. 257 508 635 555 494 492
Industritekniska programmet .. 24 47 84 79 53 45
International Baccaleurate .. 111 285 476 567 552 591
Introduktionsprogram .. 1 961 2 835 3 428 3 539 3 623 4 263
Naturbruksprogrammet .. 207 377 574 641 708 725
Naturvetenskapsprogrammet .. 2 303 4 256 6 124 6 046 6 099 6 274
Restaurang- och livsmedelsprogrammet .. 226 413 567 561 537 520
RX-Sjöfartsutbildningen4 .. 21 35 51 62 66 51
RX-Yrkesdansarutbildningen .. 14 28 36 38 46 48
Samhällsvetenskapsprogrammet .. 2 694 5 122 7 354 7 253 7 074 7 253
Teknikprogrammet .. 658 1 198 1 812 1 980 2 175 2 448
VVS- och fastighetsprogrammet .. 127 237 350 320 292 258
Vård- och omsorgsprogrammet .. 129 263 426 422 433 476
Totalt 27 939 36 398 35 179 33 397 33 534 33 648 35 216
Källa: SCB/Sweco
Anm. Antal elever i skolor belägna i Stockholm.
1 Inkl både kommunala och fristående utbildningar.
2 För 2011 avses åk 2-3 och för 2012 åk 3. 
3 För 2011 avses åk 1, för 2012 åk 1-2 och för 2013-2015 samtliga årskurser
4 För 2011-2013 redovisas enbart inriktningen Däck medan Maskin ingår i totalen. För 2014-2016 redovisas både Maskin och Däck
För indelning enligt de gamla gymnasieprogrammen för 2010 eller tidigare hänvisas till tidigare årsböcker
Senast uppdaterad: 2017-08-22