Elever i gymnasieskolan1 höstterminerna 2005-2017. Stockholm
Pupils in integrated upper secondary school    
  2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gamla gymnasieprogrammen2 .. 11 560 - - - - -
Nya gymnasieprogrammen3 23 619 33 397 33 534 33 648 35 216 36 229
Barn- och fritidsprogrammet .. 244 330 330 340 314 283
Bygg- och anläggningsprogrammet .. 204 257 264 196 172 216
Ekonomiprogrammet .. 2 819 4 193 4 418 4 688 5 066 5 536
El- och energiprogrammet .. 809 1 077 1 085 979 1 032 1 069
Estetiska programmet .. 2 373 3 421 3 321 3 249 3 205 3 160
Fordons- och transportprogrammet .. 218 333 324 339 313 351
Handels- och administrationsprogrammet .. 440 630 602 553 569 647
Hantverksprogrammet .. 710 929 813 808 800 809
Hotell- och turismprogrammet .. 192 299 314 344 301 267
Humanistiska programmet .. 508 635 555 494 492 472
Industritekniska programmet .. 47 84 79 53 45 39
International Baccaleurate .. 285 476 567 552 591 593
Introduktionsprogram .. 2 835 3 428 3 539 3 623 4 263 3 965
Naturbruksprogrammet .. 377 574 641 708 725 736
Naturvetenskapsprogrammet .. 4 256 6 124 6 046 6 099 6 274 6 552
Restaurang- och livsmedelsprogrammet .. 413 567 561 537 520 469
RX-Sjöfartsutbildningen4 .. 35 51 62 66 51 48
RX-Yrkesdansarutbildningen .. 28 36 38 46 48 61
Samhällsvetenskapsprogrammet .. 5 122 7 354 7 253 7 074 7 253 7 526
Teknikprogrammet .. 1 198 1 812 1 980 2 175 2 448 2 657
VVS- och fastighetsprogrammet .. 237 350 320 292 258 269
Vård- och omsorgsprogrammet .. 263 426 422 433 476 504
Totalt 27 939 35 179 33 397 33 534 33 648 35 216 36 229
Källa: SCB/Sweco
Anm. Antal elever i skolor belägna i Stockholm.
1 Inkl både kommunala och fristående utbildningar.
2 För 2012 avses åk 3. 
3 För 2012 avses åk 1-2 och för 2013-2017 samtliga årskurser.
4 För 2012-2013 redovisas enbart inriktningen Däck, Maskin ingår i totalen. 2014-2017 redovisas både Maskin och Däck.
För indelning enligt de gamla gymnasieprogrammen för 2010 eller tidigare hänvisas till tidigare årsböcker.
Senast uppdaterad: 2018-08-28