Elever i gymnasieskolan höstterminen 2017, kommunala utbildningar.
Stockholm
Pupils in integrated upper secondary school  
Åk 1 Åk 2 Åk 31 Samtliga Kvinnor, % Män, %
             
Barn- och fritidsprogrammet 25 26 46 97 60,8 39,2
Bygg- och anläggningsprogrammet 25 17 11 53 13,2 86,8
Ekonomiprogrammet 738 531 554 1 823 48,9 51,1
El- och energiprogrammet 148 98 93 339 3,2 96,8
Estetiska programmet 287 286 251 824 69,9 30,1
Fordons- och transportprogrammet 66 56 41 163 14,1 85,9
Handels- och administrationsprogrammet 25 21 0 46 26,1 73,9
Hantverksprogrammet 50 43 45 138 76,8 23,2
Hotell- och turismprogrammet 53 43 56 152 75,7 24,3
Humanistiska programmet 93 119 121 333 84,7 15,3
Industritekniska programmet
International Baccaleurate 74 101 87 262 51,9 48,1
Introduktionsprogram 1 792 688 287 2 767 29,4 70,6
Naturbruksprogrammet 49 49 46 144 71,5 28,5
Naturvetenskapsprogrammet 1 415 1 131 1 178 3 724 54,6 45,4
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 104 94 96 294 42,9 57,1
RX-Sjöfartsutbildningen
RX-Yrkesdansarutbildningen 24 17 20 61 75,4 24,6
Samhällsvetenskapsprogrammet 1 314 1 150 1 117 3 581 62,7 37,3
Teknikprogrammet 422 346 270 1 038 16,9 83,1
VVS- och fastighetsprogrammet 8 11 8 27 0,0 100,0
Vård- och omsorgsprogrammet 68 57 65 190 86,3 13,7
Totalt 6 780 4 884 4 392 16 056 49,4 50,6
Källa: SCB/Sweco
Anm. Antal elever i skolor belägna i Stockholm.
1 Här ingår i förekommande fall elever som går åk 4.
Senast uppdaterad: 2018-05-31