Elever i gymnasieskolan höstterminen 2016, kommunala utbildningar.
Stockholm
Pupils in integrated upper secondary school  
Åk 1 Åk 2 Åk 31 Samtliga Kvinnor, % Män, %
             
Barn- och fritidsprogrammet 28 41 48 117 53.0 47.0
Bygg- och anläggningsprogrammet 24 14 20 58 6.9 93.1
Ekonomiprogrammet 528 546 599 1 673 50.6 49.4
El- och energiprogrammet 118 99 95 312 2.9 97.1
Estetiska programmet 298 267 267 832 68.5 31.5
Fordons- och transportprogrammet 61 47 44 152 12.5 87.5
Handels- och administrationsprogrammet 24 0 23 47 36.2 63.8
Hantverksprogrammet 57 61 60 178 77.5 22.5
Hotell- och turismprogrammet 54 62 67 183 79.2 20.8
Humanistiska programmet 128 123 119 370 85.9 14.1
Industritekniska programmet 0 0 0 0
International Baccaleurate 88 95 117 300 53.0 47.0
Introduktionsprogram 2 168 444 342 2 954 28.9 71.1
Naturbruksprogrammet 55 43 57 155 77.4 22.6
Naturvetenskapsprogrammet 1 235 1 177 1 234 3 646 54.2 45.8
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 127 101 131 359 46.5 53.5
RX-Sjöfartsutbildningen 0 0 0 0
RX-Yrkesdansarutbildningen 21 16 11 48 79.1 20.9
Samhällsvetenskapsprogrammet 1 189 1 119 1 136 3 444 62.6 37.4
Teknikprogrammet 385 282 274 941 18.3 81.7
VVS- och fastighetsprogrammet 14 10 3 27 0.0 100.0
Vård- och omsorgsprogrammet 66 73 79 218 84.9 15.1
Totalt 6 668 4 620 4 726 16 014 49.7 50.3
Källa: SCB/Sweco
Anm. Antal elever i skolor belägna i Stockholm.
1 Här ingår i förekommande fall elever som går åk 4.
Senast uppdaterad: 2017-08-31