Elever i gymnasieskolan höstterminen 2017, kommunala utbildningar.
Stockholm
Pupils in integrated upper secondary school  
Åk 1 Åk 2 Åk 31 Samtliga Kvinnor, % Män, %
             
Barn- och fritidsprogrammet 25 26 46 97 60.8 39.2
Bygg- och anläggningsprogrammet 25 17 11 53 13.2 86.8
Ekonomiprogrammet 738 531 554 1 823 48.9 51.1
El- och energiprogrammet 148 98 93 339 3.2 96.8
Estetiska programmet 287 286 251 824 69.9 30.1
Fordons- och transportprogrammet 66 56 41 163 14.1 85.9
Handels- och administrationsprogrammet 25 21 0 46 26.1 73.9
Hantverksprogrammet 50 43 45 138 76.8 23.2
Hotell- och turismprogrammet 53 43 56 152 75.7 24.3
Humanistiska programmet 93 119 121 333 84.7 15.3
Industritekniska programmet 0 0 0 0 .
International Baccaleurate 74 101 87 262 51.9 48.1
Introduktionsprogram 1 792 688 287 2 767 29.4 70.6
Naturbruksprogrammet 49 49 46 144 71.5 28.5
Naturvetenskapsprogrammet 1 415 1 131 1 178 3 724 54.6 45.4
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 104 94 96 294 42.9 57.1
RX-Sjöfartsutbildningen 0 0 0 0
RX-Yrkesdansarutbildningen 24 17 20 61 75.4 24.6
Samhällsvetenskapsprogrammet 1 314 1 150 1 117 3 581 62.7 37.3
Teknikprogrammet 422 346 270 1 038 16.9 83.1
VVS- och fastighetsprogrammet 8 11 8 27 0.0 100.0
Vård- och omsorgsprogrammet 68 57 65 190 86.3 13.7
Totalt 6 780 4 884 4 392 16 056 49.4 50.6
Källa: SCB/Sweco
Anm. Antal elever i skolor belägna i Stockholm.
1 Här ingår i förekommande fall elever som går åk 4.
Senast uppdaterad: 2018-05-31