Elever i gymnasieskolan höstterminen 2017, fristående utbildningar.
Stockholm
Pupils in integrated upper secondary school  
Åk 1 Åk 2 Åk 31 Samtliga Kvinnor, % Män, %
             
Barn- och fritidsprogrammet 53 58 75 186 48 52
Bygg- och anläggningsprogrammet 87 42 34 163 11 89
Ekonomiprogrammet 1375 1226 1112 3713 51 49
El- och energiprogrammet 253 256 221 730 4 96
Estetiska programmet 803 797 736 2336 67 33
Fordons- och transportprogrammet 74 57 57 188 11 89
Handels- och administrationsprogrammet 245 207 149 601 47 53
Hantverksprogrammet 255 201 215 671 93 7
Hotell- och turismprogrammet 30 45 40 115 80 20
Humanistiska programmet 56 48 35 139 82 18
Industritekniska programmet 15 16 8 39 5 95
International Baccaleurate 117 123 91 331 56 44
Introduktionsprogram 595 386 217 1198 41 59
Naturbruksprogrammet 216 191 185 592 84 16
Naturvetenskapsprogrammet 1044 921 863 2828 55 45
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 61 56 58 175 40 60
RX-Sjöfartsutbildningen 17 15 16 48 8 92
RX-Yrkesdansarutbildningen
Samhällsvetenskapsprogrammet 1406 1249 1290 3945 65 35
Teknikprogrammet 618 524 477 1619 13 87
VVS- och fastighetsprogrammet 82 71 89 242 3 97
Vård- och omsorgsprogrammet 128 95 91 314 81 19
Totalt 7530 6584 6059 20173 53 48
Källa: SCB/Sweco
Anm. Antal elever i skolor belägna i Stockholm.
1 Här ingår i förekommande fall elever som går åk 4.
Senast uppdaterad: 2018-08-21