Elever i gymnasieskolan höstterminen 2016, fristående utbildningar.
Stockholm
Pupils in integrated upper secondary school  
Åk 1 Åk 2 Åk 31 Samtliga Kvinnor, % Män, %
             
Barn- och fritidsprogrammet 63 78 56 197 47 53
Bygg- och anläggningsprogrammet 40 38 36 114 17 83
Ekonomiprogrammet 1282 1126 985 3393 51 49
El- och energiprogrammet 267 233 220 720 5 95
Estetiska programmet 862 775 736 2373 66 34
Fordons- och transportprogrammet 55 53 53 161 9 91
Handels- och administrationsprogrammet 203 163 156 522 49 51
Hantverksprogrammet 228 212 182 622 93 7
Hotell- och turismprogrammet 45 39 34 118 86 14
Humanistiska programmet 55 38 29 122 89 12
Industritekniska programmet 13 10 22 45 4 96
International Baccaleurate 104 100 87 291 56 44
Introduktionsprogram 726 358 225 1309 44 56
Naturbruksprogrammet 206 189 175 570 84 16
Naturvetenskapsprogrammet 988 872 768 2628 53 47
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 62 58 41 161 40 60
RX-Sjöfartsutbildningen 12 20 19 51 16 84
RX-Yrkesdansarutbildningen 0 0 0 0 . .
Samhällsvetenskapsprogrammet 1311 1290 1208 3809 65 36
Teknikprogrammet 587 487 433 1507 12 88
VVS- och fastighetsprogrammet 77 79 75 231 4 96
Vård- och omsorgsprogrammet 110 77 71 258 78 22
Totalt 7296 6295 5611 19202 52 48
Källa: SCB/Sweco
Anm. Antal elever i skolor belägna i Stockholm.
1 Här ingår i förekommande fall elever som går åk 4.
Senast uppdaterad: 2017-08-18