Studerande inom vuxenutbildningen och svenska för invandrare 2000-2017
Stockholm
Pupils in municipal adult education etc.            
  2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017
Studerade1
Grundläggande vuxenutbildning 1954 4730 4343 5782 5900  5760 6 004
Gymnasial vuxenutbildning 4708 19895 17134 19429 18760  18690 22 200
Påbyggnadsutbildning2 911 213 27
YH-utbildning 415 255 512 863 780  774 938
Arbetslöshetskurser/Kunskapslyftet3 7425
Svenska för invandrare (SFI)4 .. 10347 17056 19150 20300  19800 20106
Motsvarande heltidsstuderande5
Grundläggande vuxenutbildning 1242 2019 1377 1685 1703  1684 1 939
Gymnasial vuxenutbildning 2993 7273 5672 6843 6803  6929 6 877
Påbyggnadsutbildning 579 213 27
Kvalificerad yrkesutbildning 415 255 512 737 735  729 893
Arbetslöshetskurser/Kunskapslyftet 6711
Svenska för invandrare (SFI) 6419 5440 9113 10100 10189 10553 11955
Källa: Utbildningsförvaltningen/Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anm. Från 2003 sker utbildning även i fristående skolor. 
1 De studerande deltar ofta i flera kurser. 
2 Påbyggnadsutbildning upphörde i staden 2004 och i andra kommuner hösten 2005. Startade igen i
stadens regi hösten 2007 och upphörde sedan 2011.
3 Kunskapslyftet upphörde under 2002. Det förklarar ökningen av antalet studerande inom 
grundgrundläggande och gymnasial vuxenutbildning. 
4 Avser antal personer som studerat någon gång under året.
5 Uppgifterna om heltidsstuderande bygger bl a på CSNs studiestödsberäkning.
Senast uppdaterad: 2018-10-30