Studerande inom vuxenutbildningen och svenska för invandrare 2000-2016
Stockholm
Pupils in municipal adult education etc.            
  2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
Studerade1
Grundläggande vuxenutbildning 1954 4730 4343 5263 5782 5900  5760
Gymnasial vuxenutbildning 4708 19895 17134 17410 19429 18760  18690
Påbyggnadsutbildning2 911 213 27
YH-utbildning 415 255 512 849 863 780  774
Arbetslöshetskurser/Kunskapslyftet3 7425
Svenska för invandrare (SFI)4 .. 10347 17056 19419 19150 20300  19800
Motsvarande heltidsstuderande5
Grundläggande vuxenutbildning 1242 2019 1377 2213 1685 1703  1684
Gymnasial vuxenutbildning 2993 7273 5672 5158 6843 6803  6929
Påbyggnadsutbildning 579 213 27
Kvalificerad yrkesutbildning 415 255 512 788 737 735  729
Arbetslöshetskurser/Kunskapslyftet 6711
Svenska för invandrare (SFI) 6419 5440 9113 10150 10100 10189 10553
Källa: Utbildningsförvaltningen/Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anm. Från 2003 sker utbildning även i fristående skolor. 
1 De studerande deltar ofta i flera kurser. 
2 Påbyggnadsutbildning upphörde i staden 2004 och i andra kommuner hösten 2005. Startade igen i
stadens regi hösten 2007 och upphörde sedan 2011.
3 Kunskapslyftet upphörde under 2002. Det förklarar ökningen av antalet studerande inom 
grundgrundläggande och gymnasial vuxenutbildning. 
4 Avser antal personer som studerat någon gång under året.
5 Uppgifterna om heltidsstuderande bygger bl a på CSNs studiestödsberäkning.
Senast uppdaterad: 2017-07-07