Pedagogisk personal vid grundskolan under hösten 2005-2016. Stockholm
Pedagogic staff in comprehensive school            
  2005 2010 2012 20131 20141 20151 20161
Kommunala grundskolan
Skolledare 339 325 341 346 371 396 419
Rektorer 111 120 106 109 114 116 124
Biträdande skolledare 228 205 235 237 257 280 295
Lärare 5 212 4 7372 4 6764 4 3836 4 8718 5 025 5 415
Klasslärare lågstadiet 693 636 624 453 664 881 992
Klasslärare mellanstadiet 558 473 464 288 295 610 674
Ämneslärare åk 1-7 611 647 650 542 529 339 287
Ämneslärare åk 4-9 1 342 1 202 1 210 1 475 1 598 1 349 1 399
Lärare i specialpedagogik 518 430 406 411 432 474 493
Lärare i praktiska/estetiska ämnen 971 857 870 1 135 937 976 1 011
Lärare i modersmål 356 341 335 57 400 377 478
Lärare i övriga ämnen 163 151 117 22 16 19 81
Annan pedagogisk personal 394 538 191 372 554 733 1 056
Förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare 394 538 191 372 554 733 1 056
Studie- och yrkesvägledare 48 41 32 39 39 41 46
Fristående grundskolan
Skolledare 114 130 137 197 208 209 200
Rektorer 72 81 89 86 93 98 100
Biträdande skolledare 42 49 48 111 115 111 100
Lärare 1 241 1 5243 1 5545 1 8447 2 0159 2 15510 2 298
Klasslärare lågstadiet 141 182 176 123 175 240 260
Klasslärare mellanstadiet 111 122 99 41 52 157 173
Ämneslärare åk 1-7 196 214 204 189 173 92 88
Ämneslärare åk 4-9 418 524 601 778 885 854 877
Lärare i specialpedagogik 67 109 108 108 111 139 160
Lärare i praktiska/estetiska ämnen 229 285 289 493 407 425 483
Lärare i modersmål 29 32 30 94 73 79 75
Lärare i övriga ämnen 50 56 47 18 139 169 182
Annan pedagogisk personal 93 183 108 180 246 326 391
Förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare 93 183 108 180 246 326 391
Studie- och yrkesvägledare 6 12 15 12 18 19 18
Källa: SCB
1 Insamlingen av Pedagogisk personal förändrades år 2013, framförallt i och med att befattningskoder 
inte längre samlades in. Lärarkategorierna är därför härledda med annan metod från och med år 2013 än
tidigare år. Lärare kan även vara verksamma inom flera kategorier, och kategoriseringen baseras på
lärarnas rapporterade tjänstgöringsomfattning, undervisningsämnen och antal undervisningsämnen.
2 Följande kommunala skolor saknas 2010: Nockebyhovsskolan.
3 Följande fristående skolor saknas 2010: Internationella skolor, Stefanskolan, Fryshusets grundskola
och DiStra skola-syd.
4 Följande kommunala skolor saknas 2012: IB School South/IB skolan syd, ESS-gymnasiet 1.
5 Följande fristående skolor saknas 2012: Internationella skolor, Musikskolan Lilla Akademin, 
Alla Nationers Fria Skola, Elma School, Futuraskolan Stockholm, Stockholm Internat. Academy.
6 Följande kommunala skolor saknas 2013: Hjorthagens skola och Sofia skola.
7 Följande fristående skolor saknas 2013: Internationella skolor, Olympen Svea, Olympen Långbropark, 
Olympen Telefonplan och Stockholm Internat. Academy.
8 Följande kommunala skolenhet saknas 2014: Beta School.
9 Följande fristående skolenheter saknas 2014: Al-Azharskolan och Futura Internat. School Sthlm.
Från och med 2014 samlas information om lärare i internationella Skolenheter in på individbasis, och 
dessa Skolenheter ingår nu i underlaget för första gången.
10 Följande fristående skolenheter saknas 2015: Dialogskolan, Elma School, Futura Internat. School Sthlm,
Kulturama gr. Hammarby Sjöstad, Magitaskolan och Olympen Långbropark.
Senast uppdaterad: 2017-08-22