Pedagogisk personal vid grundskolan under hösten 2005-2017. Stockholm
Pedagogic staff in comprehensive school            
  2005 2010 20131 20141 20151 20161 20171
Kommunala grundskolan
Skolledare 339 325 346 371 396 419 423
Rektorer 111 120 109 114 116 124 122
Biträdande skolledare 228 205 237 257 280 295 301
Lärare 5 212 4 7372 4 3834 4 8716 5 025 5 415 5 1649
Klasslärare lågstadiet 693 636 453 664 881 992 981
Klasslärare mellanstadiet 558 473 288 295 610 674 717
Ämneslärare åk 1-7 611 647 542 529 339 287 229
Ämneslärare åk 4-9 1 342 1 202 1 475 1 598 1 349 1 399 1 357
Lärare i specialpedagogik 518 430 411 432 474 493 461
Lärare i praktiska/estetiska ämnen 971 857 1 135 937 976 1 011 979
Lärare i modersmål 356 341 57 400 377 478 414
Lärare i övriga ämnen 163 151 22 16 19 81 26
Annan pedagogisk personal 394 538 372 554 733 1 056 1 007
Förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare 394 538 372 554 733 1 056 1 007
Studie- och yrkesvägledare 48 41 39 39 41 46 45
Fristående grundskolan
Skolledare 114 130 197 208 209 200 218
Rektorer 72 81 86 93 98 100 111
Biträdande skolledare 42 49 111 115 111 100 107
Lärare 1 241 1 5243 1 8445 2 0157 2 1558 2 298 2 45610
Klasslärare lågstadiet 141 182 123 175 240 260 263
Klasslärare mellanstadiet 111 122 41 52 157 173 199
Ämneslärare åk 1-7 196 214 189 173 92 88 53
Ämneslärare åk 4-9 418 524 778 885 854 877 952
Lärare i specialpedagogik 67 109 108 111 139 160 167
Lärare i praktiska/estetiska ämnen 229 285 493 407 425 483 490
Lärare i modersmål 29 32 94 73 79 75 159
Lärare i övriga ämnen 50 56 18 139 169 182 173
Annan pedagogisk personal 93 183 180 246 326 391 362
Förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare 93 183 180 246 326 391 362
Studie- och yrkesvägledare 6 12 12 18 19 18 26
Källa: SCB
1 Insamlingen av Pedagogisk personal förändrades år 2013, framförallt i och med att befattningskoder inte
samlades in. Lärarkategorierna är därför härledda med annan metod från och med år 2013 än längre tidigare år.
Lärare kan även vara verksamma inom flera kategorier, och kategoriseringen baseras på lärarnas rapporterade
tjänstgöringsomfattning, undervisningsämnen och antal undervisningsämnen.
2 Följande kommunala skolor saknas 2010: Nockebyhovsskolan 
3 Följande fristående skolor saknas 2010: Internationella skolor, Stefanskolan, Fryshusets grundskola och
DiStra skola-syd
Alla Nationers Fria Skola, Elma School, Futuraskolan Stockholm, Stockholm Internat. Academy.
4 Följande kommunala skolor saknas 2013: Hjorthagens skola och Sofia skola
5 Följande fristående skolor saknas 2013: Internationella skolor, Olympen Svea, Olympen Långbropark, 
Olympen Telefonplan och Stockholm Internat. Academy
6 Följande kommunala skolenhet saknas 2014: Beta School
7 Följande fristående skolenheter saknas 2014: Al-Azharskolan och Futura Internat. School Sthlm.
Från och med 2014 samlas information om lärare i internationella Skolenheter in på individbasis, och 
dessa Skolenheter ingår nu i underlaget för första gången.
8 Följande fristående skolenheter saknas 2015: Dialogskolan, Elma School,  Futura Internat. School Sthlm,
Kulturama gr. Hammarby Sjöstad, Magitaskolan och Olympen Långbropark.
9 Följande kommunala skolenheter saknas 2017: Akalla grundskola F-9, Aspuddens skola
10 Följande fristående skolenheter saknas 2017: Al-Azharskolan, Bromma Enskilda Skola ek.fören.,
Dialogskolan, Ellen Key skolan
Senast uppdaterad: 2018-04-18