Besök i större muséer, bibliotek och andra kulturella institutioner 1995 - 2016
Visits to larger museums, libraries etc            
Besök, 1 000-tal          
  1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016
Muséer
Abba the museum (öppnades maj 2013) . . . . 300 270 277
Aquaria vattenmuseum 204 217 209 237 179 203 181
Arkitekturmuséet 12 75 328 101 133 366 635
Armémuseum  . 53 98 77 106 87 122
Biologiska muséet 24 16 15 15 .. .. ..
Dansmuséet 7 10 86 107 85 61 97
Fotografiska muséet . . . . 500 500 530
Gustavsbergs porslinsmuseum 151 69 66 77 49 .. ..
Hallwylska muséet 69 44 163 86 119 104 254
Historiska muséet 166 101 200 124 132 154 279
Kungliga Myntkabinettet .. 34 106 64 41 47 78
Leksaksmuséet .. 42 80 .. 119 124 113
Livrustkammaren 117 118 366 276 286 270 450
Medeltidsmuséet 88 75 60 169 96 .. 171
Moderna muséet (ingår i Arkitektmuséet) 90 265 613 487 488 515 652
Musik & Teatermuséet 43 29 91 81 . . .
Nationalmuseum (under 2016 viss ombyggnation) 283 337 491 356 82 87 122
Naturhistoriska Riksmuséet (inkl. Cosmonova) 144 291 794 545 465 532 718
Nordiska muséet (inkl Stiftelsen slott och gårdar) 167 208 332 230 215 238 255
Postmuseum 79 121 139 130 164 157 152
Sjöhistoriska muséet 103 73 149 140 155 198 205
Spritmuseum (öppnades maj 2012) . . . . 90 100 ..
Spårvägsmuséet 23 25 80 96 119 124 113
Stockholms Stadsmuseum 153 137 151 235 192 . .
Tekniska muséet/Teknorama 178 160 164 323 355 347 300
Tobaks- och Tändsticksmuséet 100 100 120 125 160 160 95
Vasamuséet 756 785 893 1 129 1 220 1 320 1 342
Världskulturmuséerna, Etnografiska 51 82 189 115 108 107 135
Världskulturmuséerna, Medelhavet 45 42 39 280 298 240 337
Världskulturmuséerna, Östasiatiska 46 34 140 296 81 69 93
Andra kulturella institutioner
Artipelag (öppnades juni 2012) . . . . 200 200 250
Bergianska trädgården 350 295 163 91 102 128 114
Drottningholms Slott1 109 114 112 128 140 164 172
Fjärils- och Fågelhuset 100 106 84 150 300 352 305
Friends Arena (öppnades oktober 2012) . . . . 845 1 100 900
Gröna Lund1 1 140 1 275 1 017 1 239 1 344 1 491 1 570
Junibacken, Sagolekhuset . 285 360 400 370 326 318
Kaknästornet 165 250 .. 300 280 296 155
Kina Slott1 33 22 33 42 39 .. ..
Kulturhuset (inkl. Stadsteatern) 1 200 1 296 2 706 2 043 3 700 3 200 2 900
forts.
Besök i större muséer, bibliotek och andra kulturella institutioner 1995 - 2016
Visits to larger museums, libraries etc              
Besök, 1 000-tal          
  1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016
Kungliga Slottet
    Visningsvåningarna 149 140 195 296 349 370 384
    Skattkammaren 136 123 110 162 158 189 197
    Slottskyrkan 43 135 17 26 279 406 360
    Gustav llls antikmuseum 3 24 22 28 31 .. ..
    Museum Tre Kronor 2 107 50 75 111 129 143
Liljevalchs konsthall 190 118 89 104 110 169 100
Millesgården 99 158 73 95 98 96 145
Prins Eugens Waldemarsudde 122 87 110 144 112 155 120
Riddarholmskyrkan1 34 30 35 51 27 .. ..
Skansen 1 371 1 357 1 405 1 285 1 372 1 377 1 369
Skansen Akvariet 500 268 266 245 218 232 157
Stadshuset 272 270 276 357 378 441 458
Stockholm Globe Arenas2 1 108 1 457 1 318 1 580 1 800 2 000 2 015
Storkyrkan 204 310 380 475 .. .. 225
Sven Harrys Konsthall (öppnades 2011) . . . . 65 .. 57
Tom Tits Experiment 112 390 382 178 187 185 165
Bibliotek
Kungliga biblioteket 104 202 182 172 168 132 128
Stadsbiblioteket (Huvudbibl inkl barnavd,
tidnings- och tidskriftsrum) 909 1 072 1 110 1 136 1 068 1 035 1 071
Källa: Stockholm Visitors Board, Stockholms stadsbibliotek, Kungliga biblioteket, Kulturanalys/Sweco
1 Ej helårsöppet.
2 Besökssiffrorna inkluderar Skyview och fr o m 2013 även Tele2 Arena.
Senast uppdaterad: 2017-10-06