Besök i större muséer, bibliotek och andra kulturella institutioner 1995 - 2017
Visits to larger museums, libraries etc          
Besök, 1 000-tal          
  1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Muséer
Abba the museum (öppnades maj 2013) . . . . 270 277 255
Aquaria vattenmuseum 204 217 209 237 203 181 163
Arkitekturmuséet 12 75 328 101 366 635 581
Armémuseum1  . 53 98 77 87 122 223
Biologiska muséet 24 16 15 15 .. .. ..
Dansmuséet 7 10 86 107 61 97 135
Fjärilshuset Haga Trädgård 100 106 84 150 352 305 312
Fotografiska muséet . . . . 500 530 452
Gustavsbergs porslinsmuseum 151 69 66 77 .. .. ..
Hallwylska muséet1 69 44 163 86 104 254 230
Historiska muséet 166 101 200 124 154 279 176
Kungliga Myntkabinettet .. 34 106 64 47 78 46
Leksaksmuséet .. 42 80 .. 124 113 87
Livrustkammaren 117 118 366 276 270 450 421
Medeltidsmuséet 88 75 60 169 .. 171 186
Moderna muséet (ingår i Arkitektmuséet) 90 265 613 487 515 652 581
Musik & Teatermuséet 43 29 91 81 . . .
Nationalmuseum (under ombyggnation från 2013 till 2017) 283 337 491 356 87 122 47
Naturhistoriska Riksmuséet (inkl. Cosmonova) 144 291 794 545 532 718 648
Nordiska muséet (inkl Stiftelsen slott och gårdar) 167 208 332 230 238 255 290
Postmuseum 79 121 139 130 157 152 150
Sjöhistoriska muséet 103 73 149 140 198 205 202
Spritmuseum (öppnades maj 2012) . . . . 100 .. ..
Spårvägsmuséet 23 25 80 96 124 113 77
Stadsmuseet i Stockholm 153 137 151 235 . . .
Tekniska muséet/Teknorama 178 160 164 323 347 300 315
Snus- och Tändsticksmuséet 100 100 120 125 160 95 99
Vasamuséet 756 785 893 1 129 1 320 1 342 1 496
Världskulturmuséerna, Etnografiska 51 82 189 115 107 135 118
Världskulturmuséerna, Medelhavet 45 42 39 280 240 337 254
Världskulturmuséerna, Östasiatiska 46 34 140 296 69 93 68
Andra kulturella institutioner
Artipelag (öppnades juni 2012) . . . . 200 250 300
Bergianska trädgården 350 295 163 91 128 114 132
Drottningholms Slott2 109 114 112 128 164 172 192
Friends Arena (öppnades oktober 2012) . . . . 1 100 900 960
Gröna Lund2 1 140 1 275 1 017 1 239 1 491 1 570 1 691
Junibacken, Sagolekhuset . 285 360 400 326 318 316
Kaknästornet 165 250 .. 300 296 155 155
Kina Slott2 33 22 33 42 .. .. ..
Kulturhuset (inkl. Stadsteatern) 1 200 1 296 2 706 2 043 3 200 2 900 2 800
forts.
Besök i större muséer, bibliotek och andra kulturella institutioner 1995 - 2017
Visits to larger museums, libraries etc              
Besök, 1 000-tal          
  1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Kungliga Slottet
    Representationsvåningarna 149 140 195 296 370 384 453
    Skattkammaren 136 123 110 162 189 197 202
    Slottskyrkan 43 135 17 26 406 360 341
    Gustav llls antikmuseum 3 24 22 28 .. .. 51
    Museum Tre Kronor 2 107 50 75 129 143 149
Liljevalchs konsthall 190 118 89 104 169 100 92
Millesgården 99 158 73 95 96 145 131
Prins Eugens Waldemarsudde 122 87 110 144 155 120 118
Riddarholmskyrkan2 34 30 35 51 .. .. 65
Skansen 1 371 1 357 1 405 1 285 1 377 1 369 1 343
Skansen Akvariet 500 268 266 245 232 157 142
Stadshuset 272 270 276 357 441 458 509
Stockholm Globe Arenas3 1 108 1 457 1 318 1 580 2 000 2 015 2 000
Storkyrkan 204 310 380 475 .. 225 372
Sven Harrys Konsthall (öppnades 2011) . . . . .. 57 50
Tom Tits Experiment 112 390 382 178 185 165 169
Bibliotek
Kungliga biblioteket 104 202 182 172 132 128 138
Stadsbiblioteket (Huvudbibl inkl barnavd,
tidnings- och tidskriftsrum) 909 1 072 1 110 1 136 1 035 1 071 1 137
Källa: Stockholm Visitors Board, Stockholms stadsbibliotek, Kungliga biblioteket, Kulturanalys/Sweco
1 Förändrad räknemetod för anläggningsbesök har införts under perioden 
2 Ej helårsöppet.
3 Besökssiffrorna inkluderar Skyview och fr o m 2013 även Tele2 Arena.
Senast uppdaterad: 2018-10-31