Besök i större muséer, bibliotek och andra kulturella institutioner 1995 - 2015
Visits to larger museums, libraries etc        
Besök, 1 000-tal          
  1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015
Muséer
Abba the museum (öppnades maj 2013) . . . . 250 300 270
Aquaria vattenmuseum 204 217 209 237 201 179 203
Arkitekturmuséet 12 75 328 101 152 133 366
Armémuseum  . 53 98 77 83 106 87
Biologiska muséet 24 16 15 15 .. .. ..
Dansmuséet 7 10 86 107 37 85 61
Fotografiska muséet . . . . 495 500 500
Gustavsbergs porslinsmuseum 151 69 66 77 55 49 ..
Hallwylska muséet 69 44 163 86 101 119 104
Historiska muséet 166 101 200 124 126 132 154
Kungliga Myntkabinettet .. 34 106 64 55 41 47
Leksaksmuséet .. 42 80 .. 111 119 124
Livrustkammaren 117 118 366 276 238 286 270
Medeltidsmuséet 88 75 60 169 97 96 ..
Moderna muséet 90 265 613 487 531 488 515
Musik & Teatermuséet 43 29 91 81 80 . .
Nationalmuseum (under 2016 viss ombyggnation) 283 337 491 356 115 82 87
Naturhistoriska Riksmuséet (inkl. Cosmonova) 144 291 794 545 477 465 532
Nordiska muséet 167 208 332 230 221 215 238
Postmuseum 79 121 139 130 173 164 157
Sjöhistoriska muséet 103 73 149 140 167 155 198
Spritmuseum (öppnades maj 2012) . . . . 81 90 100
Spårvägsmuséet 23 25 80 96 111 119 124
Stockholms Stadsmuseum 153 137 151 235 202 192 .
Tekniska muséet/Teknorama 178 160 164 323 300 355 347
Tobaks- och Tändsticksmuséet 100 100 120 125 159 160 160
Vasamuséet 756 785 893 1 129 1 088 1 220 1 320
Världskulturmuséerna, Etnografiska 51 82 189 115 110 108 107
Världskulturmuséerna, Medelhavet 45 42 39 280 220 298 240
Världskulturmuséerna, Östasiatiska 46 34 140 296 75 81 69
Andra kulturella institutioner
Artipelag (öppnades juni 2012) . . . . 100 200 200
Bergianska trädgården 350 295 163 91 136 102 128
Drottningholms Slott1 109 114 112 128 139 140 164
Fjärils- och Fågelhuset 100 106 84 150 250 300 352
Friends Arena (öppnades oktober 2012) . . . . 1 250 845 1 100
Gröna Lund1 1 140 1 275 1 017 1 239 1 534 1 344 1 491
Junibacken, Sagolekhuset . 285 360 400 370 370 326
Kaknästornet 165 250 .. 300 312 280 296
Kina Slott1 33 22 33 42 41 39 ..
Kulturhuset (inkl. Stadsteatern) 1 200 1 296 2 706 2 043 2 641 3 700 3 200
forts.
Besök i större muséer, bibliotek och andra kulturella institutioner 1995 - 2015
Visits to larger museums, libraries etc          
Besök, 1 000-tal          
  1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015
Kungliga Slottet
    Visningsvåningarna 149 140 195 296 317 349 370
    Skattkammaren 136 123 110 162 140 158 189
    Slottskyrkan 43 135 17 26 245 279 406
    Gustav llls antikmuseum 3 24 22 28 28 31 ..
    Museum Tre Kronor 2 107 50 75 107 111 129
Liljevalchs konsthall 190 118 89 104 130 110 169
Millesgården 99 158 73 95 113 98 96
Prins Eugens Waldemarsudde 122 87 110 144 165 112 155
Riddarholmskyrkan1 34 30 35 51 32 27 ..
Skansen 1 371 1 357 1 405 1 285 1 428 1 372 1377
Skansen Akvariet 500 268 266 245 246 218 232
Stadshuset 272 270 276 357 394 378 441
Stockholm Globe Arenas2 1 108 1 457 1 318 1 580 1 700 1 800 2 000
Storkyrkan 204 310 380 475 .. .. ..
Sven Harrys Konsthall (öppnades 2011) . . . . 43 65 ..
Tom Tits Experiment 112 390 382 178 192 187 185
Bibliotek
Kungliga biblioteket 104 202 182 172 130 168 132
Stadsbiblioteket (Huvudbibl inkl barnavd,
tidnings- och tidskriftsrum) 909 1 072 1 110 1 136 1 068 1 068 1 035
Källa: Stockholm Visitors Board, Stockholms stadsbibliotek, Kungliga biblioteket/Sweco
1 Ej helårsöppet.
2 Besökssiffrorna inkluderar Skyview och fr o m 2013 även Tele2 Arena.
Senast uppdaterad: 2016-09-19