Stadsbiblioteket 2000-2017
City library      
  2000 2005 2010 2015 2016 2017
Mediabestånd 2 387 151 2 181 677 1 861 189 1 910 342 1 895 906 1 899 692
Böcker 2 223 648 1 991 533 1 701 434 1 723 929 1 714 132 1 723 321
  därav nyförvärv 171 270 114 774 111 948 147 504 140 688 144 754
AV-media (t ex talböcker, tal- och
musikfonogram) 163 503 190 144 159 755 186 413 181 774 176 371
  därav nyförvärv 16 903 20 432 16 511 12 698 10 252 9 862
Antal utlån 4 914 764 4 406 801 4 172 877 4 280 975 4 336 982 4 263 209
Huvudbiblioteket1 1 240 262 1 344 571 1 384 860 1 348 554 1 393 118 1 380 411
Biblioteket i Kulturhuset2 192 560 209 874 162 574 181 798 149 802 83 283
Stadsdelsbibliotek 3 147 578 2 625 445 2 441 974 2 426 003 2 363 372 2 318 357
Sjukhusbibliotek, servicehus m fl 334 364 226 911 183 469 39 597 64 751 64 084
Digitala biblioteket3 . . . 285 023 365 939 417 074
Antal stadsdelsbibliotek 38 39 39 38 38 38
Källa: Stockholms stadsbibliotek/Sweco    
1 Inkl Ljudbiblioteket och Internationella biblioteket.
2 Inkl Rum för barn, Serieteket, Lava och TioTretton.
3 Utlåning av E-media.
Senast uppdaterad: 2018-04-20