Stadsbiblioteket 2000 - 2016
City library            
  2000 2005 2010 2014 2015 2016
Mediabestånd 2 387 151 2 181 677 1 861 189 1 918 796 1 910 342 1 895 906
Böcker 2 223 648 1 991 533 1 701 434 1 745 795 1 723 929 1 714 132
  därav nyförvärv 171 270 114 774 111 948 147 933 147 504 140 688
AV-media (t ex talböcker, tal- och
musikfonogram) 163 503 190 144 159 755 173 001 186 413 181 774
  därav nyförvärv 16 903 20 432 16 511 12 828 12 698 10 252
Antal utlån 4 914 764 4 406 801 4 172 877 4 221 894 4 280 975 4 335 982
Huvudbiblioteket1 1 240 262 1 344 571 1 384 860 1 290 885 1 348 554 1 393 118
Biblioteket i Kulturhuset2 192 560 209 874 162 574 179 803 181 798 149 802
Stadsdelsbibliotek 3 147 578 2 625 445 2 441 974 2 414 872 2 426 003 2 362 372
Sjukhusbibliotek, servicehus m fl 334 364 226 911 183 469 69 360 69 597 64 751
Digitala biblioteket3 . . . 266 974 285 023 365 939
Antal stadsdelsbibliotek 38 39 39 39 38 38
Källa: Stockholms stadsbibliotek/Sweco
1 Inkl Ljudbiblioteket och Internationella biblioteket.
2 Inkl Rum för barn, Serieteket, Lava och TioTretton.
3 Utlåning av E-media.
Senast uppdaterad: 2017-06-30