Bad 1990 - 2016
Number of visits to swimming pools              
Besök              
  1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016
Simhallar och varmbad
Eriksdalsbadet 132 866 169 386 749 974 1 186 989 902 587 1 157 058 1 225 689 1 203 523
Farstabadet 167 470 170 968 209 066 206 532 183 610 182 548 193 855 201 698
Forsgrénska badet1 97 754 195 946 182 494 243 796 233 533 221 461 201 804 101 667
GIH-badet2 73 014 49 921 50 195 76 861 97 704 92 522 86 079 45 038
Husbybadet .. .. 105 727 174 168 121 741 152 145 142 154 133 131
Högdalsbadet3 167 625 196 910 225 100 217 411 282 301 . . .
Kronobergsbadet4 53 899 40 252 33 705 35 463 67 769 49 631 5 817 101 310
Liljeholmsbadet5 49 893 31 187 50 152 62 599 63 817 49 791 39 978 18 973
Sandsborgsbadet 55 855 43 852 61 954 52 822 65 731 62 363 70 394 60 252
Skärholmsbadet 145 352 118 866 129 942 135 693 169 405 155 595 177 337 169 320
Tenstabadet 90 341 78 946 89 168 95 571 82 432 169 701 149 503 144 065
Vällingbybadet 137 863 95 765 123 318 113 497 184 158 170 890 176 856 178 700
Västertorpsbadet 155 073 196 062 205 233 254 862 257 374 194 412 193 453 209 538
Åkeshovsbadet6 151 987 125 119 124 776 128 694 172 101 135 970 57 388 .
Bassängbad utomhus
Kampementsbadet .. 35 747 15 544 17 941 27 501 33 210 34 792 30 293
Nälstabadet7 58 874 55 238 24 900 38 218 36 925 39 784 10 619 12 644
Källa: Idrottsförvaltningen/Sweco
Anm. Uppgifterna avser Idrottsförvaltningens verksamhet. Vissa simhallar och bassängbad
finns inte redovisade i tabellen ovan pga. ofullständig besöksstatistik.
1 Forsgrénska badet var stängt för reparation under större delen av 1990 samt fr. o. m.  juli 2016 och framåt.
2 GIH-badet stängt fr.o.m. juni 2016 och framåt för renovering
3 Högdalsbadet. Fr. o. m. juli 2012 ansvarar en privat entreprenör för driften och ingår inte därefter i statistiken.
4 Kronobergsbadet var stängt för reparation under hösten 2014 samt 2015 och öppnade igen slutet av november 2015.
5 Liljeholmsbadet stängt fr.o.m. juli 2016 och framåt
6 Åkeshovsbadet stängt fr.o.m. maj 2015 och framåt för renovering.
7 Nälstabadet. Statistiken avser endast betalande kunder under sommaren.
Senast uppdaterad: 2017-06-28