Idrottsanläggningar 1980-2017
Sports grounds              
Anläggningar            
  1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Större specialanläggningar1 3 5 6 10 10 10 10 10
Anläggningar för idrott utomhus
Idrottsplatser 28 27 27 27 27 27 27 27
Konstfrusna isbanor för allmänheten2 .. .. .. .. 6 4 4 4
Konstisbanor
Hockeyhallar 1 3 9 12 10 10 10 10
Hockeyrinkar .. 9 6 4 2 1 1 1
Bandybanor 2 2 3 3 3 3 3 3
Anläggningar för idrott inomhus
Större idrottshallar3 6 9 9 21 21 23 24 25
Övriga idrottshallar4 7 7 7 10 8 9 10 8
Källa: Idrottsförvaltningen/Sweco
1 Stadion, Johanneshovs Isstadion, Tele 2, Globen, Annexet, Eriksdalsbadet, Eriksdalshallen, Zinkens- 
damms IP, Sätra friidrottshall och Åkeshovs gymnastikhall.
2 Exkl ett stort antal mindre banor i parkområden.
3 Fullstora hallar, minimum 20x40 m spelmått. Utöver förvaltningens egna ingår: Idrottens hus (Rinkeby), Bromma-
hallarna (tom 2013), Fryshuset, Olympen (tom 2016). Engelbrekt tillkommit i förvaltningens regi 2013. Två hallar Stora Mossen
tillkommit 2014. Sätra- och Vintervikshallarna tillkommit 2015, Riddersvikshallen 2016 och Grimstahallen 2017.
4 Stora hallar med minst 18x36 m spelmått, men ej 20x40 m. Dessutom finns 19 små hallar med minst 16x28 m
spelmått, men ej 18x36 m.
Senast uppdaterad: 2018-08-20