Stadens hamnar för fritidsbåtar 1980 - 2016
Municipal yacht harbours              
  1980 1990 2000 2005 2010 2014 2015 2016
Inom stadsgränsen
Hamnanläggningar 100 85 85 84 84 86 86 86
Förtöjningsplatser 9 000 7 900 8 000 7 924 8 000 8 200 8200 8300
Uppläggningsplatser 7 100 7 100 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 6 800
Källa: Idrottsförvaltningen/Sweco
Senast uppdaterad: 2017-06-28