Stadens hamnar för fritidsbåtar 1980-2017
Municipal yacht harbours            
  1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Inom stadsgränsen
Hamnanläggningar 100 85 85 84 84 86 86 86
Förtöjningsplatser 9 000 7 900 8 000 7 924 8 000 8 200 8 300 8 300
Uppläggningsplatser 7 100 7 100 7 000 7 000 7 000 7 000 6 800 6 800
Källa: Idrottsförvaltningen/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-08-20