Brand- och ambulansväsen 2005 - 2015
Fire and ambulance service          
SSBF SSBF SSBF
  2005 2010 2013 2014 2015
Brandväsen
Utryckningsfordon 79 62 62 62 62
Båtar 7 4 9 9 9
Svävare 1 1 1
Utryckningar vid räddningstjänst1 9 112 8 857 10 756 10 766 10 604
Brandtjänst 2 732 2 774 3 966 3 880 3 540
Automatlarm, ej brand 2 322 2 227 3 295 3 481 3 507
Hjälp till annan kommun vid brand 595 538 202 135 145
Annan räddningstjänst 2 044 2 053 1 951 2 112 1 994
Teknisk service 115 75 48 66 57
Hjälp till annan kommun vid räddningstjänst 999 884 169 199 145
Ambulansväsen (avser hela länet)
Utryckningsfordon2 55 55 67 70 71
Utryckningar1 134 874 156 383 192 829 191 623 194 163
Olycksfall (utryckning med påslagna sirener) 54 557 60 063 98 800 96 609 100 838
Sjukdomsfall 80 210 95 774 93 990 94 959 93 233
Källa: SLL/Stockholms brandförsvar/SSBF/Sweco
Anm. SSBF står för Storstockholms brandförsvar och består av 10 kommuner: Danderyd,
Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.
Stockholms brandförsvar ingår sedan 2011 i detta förbund.
1 Det totala antalet utryckningar har inte alltid kunnat uppdelats efter insats, varför 
summeringarna kan ha ett högre värde än varje enskild insats.
2 Antalet utryckningsfordon inom ambulansväsendet avser ordinarie ambulanser för alla åren.
Utöver dessa finns intensivvårds-, utomlänsambulanser, akutläkarbilar och ambulanshelikoptrar,
vilkas uppdrag ingår i antal utryckningar.
Senast uppdaterad: 2016-06-29