Anmälda brott 2000 - 2016
Offences reported  
  2000 2005 2010 2014 2015 2016
Samtliga brott1 153 579 166 391 176 328 209 173 216 000 223 295
Brottsbalken  135 431 144 231 149 140 177 698 185 903 196 448
  därav
  mord, dråp samt misshandel med dödlig utgång2 15 27 17 48 33 40
  misshandel, grov misshandel 8 562 9 981 12 260 11 258 11 579 11 342
    därav
    misshandel mot barn 0-6 år 88 130 256 338 392 360
    misshandel mot barn 7-14 år 524 662 860 988 971 964
    misshandel mot kvinnor 2 880 3 060 3 618 3 499 3 741 3 721
  sexualbrott 915 1 336 2 024 2 090 2 034 2 213
    därav våldtäkt, försök och fullbordad 246 458 587 649 614 605
  biltillgrepp 9 632 5 888 4 019 1 956 1 791 1 403
  cykelstölder 5 419 4 972 5 047 7 635 6 746 7 035
  inbrottsstöld 12 017 9 940 11 715 10 868 10 417 10 455
    därav i bostad 1 557 1 793 2 805 3 083 3 525 3 080
  stöld/snatteri ur och från motordrivet fordon 19 529 16 226 6 975 7 884 7 531 7 242
  stöld/snatteri i butik och varuhus 9 115 9 771 11 024 8 793 8 483 7 344
  rån, grovt rån 2 175 2 065 1 835 1 957 1 750 1 693
    därav
    bankrån 15 17 3 7 3 8
    postrån3 11 11 . . . .
    butiksrån 165 238 188 147 116 125
    personrån 1 607 1 488 1 289 1 436 1 270 1 170
  bedrägeri och annan oredlighet 4 541 6 305 8 815 11 528 11 449 13 047
  skadegörelse 15 763 21 424 29 574 37 598 54 376 68 713
Övriga brott
Rattfylleri, grovt rattfylleri4 (Trafikbrottslagen) 1 335 1 581 1 888 1 510 1 304 937
Brott mot narkotikastrafflagen 4 927 8 056 12 134 15 335 13 903 12 010
Källa: BRÅ/Sweco
1 I samtliga brott ingår förutom brottsbalken, trafikbrotts- och narkotikastrafflagarna även
brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar där fängelse ingår i straffskalan. Detta
innebär att t ex trafikbrott som endast har böter i straffskalan inte redovisas i
anmälningsstatistiken. Anmälan avser det område där brottet har begåtts.
2 Det dödliga våldet är överskattat i statistiken över anmälda brott. Många av de händelser som anmäls
som dödligt våld, visar sig efter utredning avse annat än brott - t.ex. självmord, olycka, naturlig död.
3 Från och med 2008 redovisas rån mot ev. postkontor och Svensk Kassaservice som bankrån.
Den postservice som finns i butiker redovisas under butiksrån.
4 Exkl med narkotika.
Senast uppdaterad: 2017-07-24