Anmälda brott 2000-2017
Offences reported  
  2000 2005 2010 2015 2016 2017
Samtliga brott1 153 579 166 391 176 328 216 000 223 295 200 359
Brottsbalken  135 431 144 231 149 140 185 903 196 448 172 680
  därav
  mord, dråp samt misshandel med dödlig utgång2 15 27 17 33 40 37
  misshandel, grov misshandel 8 562 9 981 12 260 11 579 11 342 10 520
    därav
    misshandel mot barn 0-6 år 88 130 256 392 360 289
    misshandel mot barn 7-14 år 524 662 860 971 964 980
    misshandel mot kvinnor 2 880 3 060 3 618 3 741 3 721 3 631
  sexualbrott 915 1 336 2 024 2 034 2 213 2 186
    därav våldtäkt, försök och fullbordad 246 458 587 614 605 782
  biltillgrepp 9 632 5 888 4 019 1 791 1 403 1 408
  cykelstölder 5 419 4 972 5 047 6 746 7 035 7 542
  inbrottsstöld 12 017 9 940 11 715 10 417 10 455 10 474
    därav i bostad 1 557 1 793 2 805 3 525 3 080 3 834
  stöld/snatteri ur och från motordrivet fordon 19 529 16 226 6 975 7 531 7 242 7 290
  stöld/snatteri i butik och varuhus 9 115 9 771 11 024 8 483 7 344 7 173
  rån, grovt rån 2 175 2 065 1 835 1 750 1 693 1 669
    därav
    bankrån3 15 17 3 3 8 3
    butiksrån 165 238 188 116 125 111
    personrån 1 607 1 488 1 289 1 270 1 170 1 176
  bedrägeri och annan oredlighet 4 541 6 305 8 815 11 449 13 047 10 361
  skadegörelse 15 763 21 424 29 574 54 376 68 713 51 659
Övriga brott
Rattfylleri, grovt rattfylleri4 (Trafikbrottslagen) 1 335 1 581 1 888 1 304 937 985
Brott mot narkotikastrafflagen 4 927 8 056 12 134 13 903 12 010 12 131
Källa: BRÅ/Sweco
1 I samtliga brott ingår förutom brottsbalken, trafikbrotts- och narkotikastrafflagarna även
brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar där fängelse ingår i straffskalan. Detta
innebär att t ex trafikbrott som endast har böter i straffskalan inte redovisas i
anmälningsstatistiken. Anmälan avser det område där brottet har begåtts.
2 Det dödliga våldet är överskattat i statistiken över anmälda brott. Många av de händelser som anmäls
som dödligt våld, visar sig efter utredning avse annat än brott - t.ex. självmord, olycka, naturlig död.
3 Från och med 2008 redovisas rån mot ev. postkontor och Svensk Kassaservice som bankrån.
Den postservice som finns i butiker redovisas under butiksrån.
4 Exkl med narkotika.
Senast uppdaterad: 2018-08-23