Inkomsttagare efter ålder, kön, familjeställning och inkomst 2016
Income earners by age, sex, marital status and income    
Folkmängd Inkomst- Andel Medel-
2016-12-31 tagare inkomst- inkomst1,
      tagare, % tkr
Män 374 997 346 621 92,4 413,4
Ålder
16-19 16 704 11 473 68,7 29,3
20-24 27 733 23 828 85,9 165,3
25-34 87 469 79 950 91,4 357,5
35-44 73 824 69 057 93,5 508,8
45-54 60 583 56 882 93,9 542,2
55-64 49 402 46 665 94,5 488,4
65- 59 282 58 766 99,1 368,9
20-64 299 011 276 382 92,4 438,8
20- 358 293 335 148 93,5 426,6
  Gifta/samboende 146 446 142 253 97,1 529,1
  Ensamstående med hemmavarande barn 13 545 12 363 91,3 348,0
  Övriga ensamstående 198 302 180 532 91,0 351,1
Kvinnor 391 398 366 903 93,7 316,8
Ålder
16-19 15 992 11 977 74,9 33,5
20-24 28 617 25 629 89,6 148,3
25-34 89 409 82 694 92,5 290,0
35-44 69 358 65 096 93,9 383,4
45-54 60 267 56 916 94,4 430,1
55-64 50 478 48 035 95,2 399,1
65- 77 277 76 556 99,1 254,0
20-64 298 129 278 370 93,4 346,3
20- 375 406 354 926 94,5 326,4
  Gifta/samboende 145 953 139 027 95,3 367,5
  Ensamstående med hemmavarande barn 32 020 29 858 93,2 315,7
  Övriga ensamstående 197 433 186 041 94,2 297,4
Samtliga 766 395 713 524 93,1 363,7
Ålder
16-19 32 696 23 450 71,7 31,4
20-24 56 350 49 457 87,8 156,5
25-34 176 878 162 644 92,0 323,2
35-44 143 182 134 153 93,7 447,9
45-54 120 850 113 798 94,2 486,1
55-64 99 880 94 700 94,8 443,1
65- 136 559 135 322 99,1 303,9
20-64 597 140 554 752 92,9 392,4
20- 733 699 690 074 94,1 375,0
  Gifta/samboende 292 399 281 280 96,2 449,2
  Ensamstående med hemmavarande barn 45 565 42 221 92,7 325,1
  Övriga ensamstående 395 735 366 573 92,6 323,8
Källa:SCB/Sweco        
1 Medelvärde av inkomsttagarnas sammanräknade förvärvsinkomster. 
Senast uppdaterad: 2018-07-05