Kommunala skattesatser 1990-2018. Stockholm
Local taxes                
Kommunal skattesats1, % av beskattningsbar inkomst      
  1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Staden 14,20 17,93 18,08 17,48 17,68 17,90 17,90 17,90
Landstinget 14,50 10,32 12,27 12,10 12,10 12,08 12,08 12,08
Totalt 28,70 28,25 30,35 29,58 29,78 29,98 29,98 29,98
Källa: SCB
Anm. Utdebiteringen grundad på taxeringen året före det angivna året samt beslutad på hösten taxeringsåret.
Inga avgifter till religiösa samfund ingår. Fr o m år 2000 uttages, utöver skatten, en begravningsavgift som år 2018
uppgår till 0,075 %.
1 Utdebitering, kronor per skattekrona. (Varje kommunalt beskattningsbar hundralapp = en skattekrona).
Senast uppdaterad: 2018-07-11