Konsumentprisindex och prisbasbelopp 2007-2017
Consumer price index etc                            
Konsumentprisindex (1980 = 100)                     Pris-
Riket                         bas-
Livsmedel Alkoholhaltiga Kläder Boende Inventarier Hälso- Transport Post- och Rekreation Utbildning1 Restauranger Diverse Totalt, Totalt, belopp2
och alkohol- drycker och och och  och telekommu- och och varor och "skugg- fastställda
    fria drycker tobak skor   hushållsvaror sjukvård   nikation kultur   logi tjänster index" index    
Års-
medel-
tal
1 2007 244,8 382,6 168,7 352,4 221,3 772,7 372,1 181,9 187,8 .. 420,2 327,1 290,5 290,5 40 300 1
2 2008 261,7 412,2 166,9 376,4 221,9 763,1 386,5 173,5 182,3 .. 442,8 332,9 300,5 300,6 41 000 2
3 2009 269,3 423,8 169,4 356,2 225,8 769,4 389,0 168,0 183,3 .. 456,3 340,6 299,7 299,7 42 800 3
4 2010 273,2 428,3 174,2 355,7 224,3 793,9 404,9 165,0 182,0 .. 470,6 349,5 302,5 303,5 42 400 4
5 2011 276,7 432,7 176,9 386,7 222,6 807,4 417,4 161,8 179,7 .. 483,6 353,0 311,4 311,4 42 800 5
6 2012 280,8 452,5 175,3 392,1 221,6 830,3 425,7 158,9 175,8 .. 485,9 362,0 314,2 314,2 44 000 6
7 2013 287,0 459,1 176,5 389,0 216,2 846,0 421,6 155,3 174,4 .. 495,0 365,5 314,1 314,1 44 500 7
8 2014 288,0 465,7 177,3 385,7 214,5 850,4 419,8 151,5 173,5 .. 499,6 369,8 313,5 313,5 44 400 8
9 2015 294,7 484,2 179,3 375,8 213,9 851,9 418,2 143,5 173,8 .. 512,7 375,0 313,4 313,4 44 500 9
10 2016 297,8 490,8 185,3 379,0 215,5 855,4 421,2 136,3 174,9 .. 524,7 384,6 316,4 316,4 44 300 10
11 2017 304,2 499,6 184,8 388,4 214,8 859,7 433,1 129,4 177,5 .. 542,8 396,2 322,1 322,1 44 800 11
Vikter
12 2017 141 39 54 226 58 38 139 35 122 5 70 73 1 000 1 000   12
Källa: SCB
Anm. Skuggindextal bygger i förekommande fall på reviderade delindextal. Vid indexreglering används normalt fastställda tal.
1 Priser för huvudgruppen Utbildning har ej samlats in från 1980 och kan därför ej redovisas med 1980=100, huvudgruppen ingår dock i totalindex.
2 Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.
Senast uppdaterad: 2018-07-11