Kommunfullmäktigevalen 1994-2018
Communal Council elections              
Valår            
  1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Röstberättigade 562 591 590 608 607 446 620 912 664 013 715 542 746 313
  därav utländska medborgare 45 068 51 629 50 520 49 109 54 805 65 666 71 073
Röstande 456 899 454 193 472 086 490 867 541 716 587 690 623 306
Röstande, % av röstberättigade 81,2 76,9 77,7 79,1 81,6 82,1 83,5
Godkända valsedlar 450 060 445 724 466 896 483 832 536 683 583 333 618 278
  därav
  uppsamlingsdistrikt1 7 375 6 035 5 792 10 031 27 427 19 206 21 326
  % 1,6 1,4 1,2 2,1 5,1 3,3 3,4
Godkända valsedlar
Partifördelning, antal
Moderaterna 128 975 146 797 121 405 180 205 184 533 158 450 129 725
Centerpartiet 24 329 9 187 5 939 15 205 21 335 27 369 48 786
Liberalerna 35 437 34 789 73 736 46 655 53 770 48 302 62 271
Kristdemokraterna 9 399 28 320 20 746 18 907 18 705 19 125 31 198
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 148 684 114 118 149 871 118 129 121 273 128 086 137 874
Vänsterpartiet 41 274 54 663 52 325 38 286 39 920 52 146 80 592
Miljöpartiet de gröna 35 120 26 347 24 965 44 530 74 437 83 561 51 531
Sverigedemokraterna 14 085 30 078 49 238
Feministiskt initiativ 27 079 20 387
Övriga 6 864 11 942 8 772 16 084 8 625 9 137 6 676
Stockholmspartiet 15 309 19 561 9 137 5 831
Ny Demokrati 4 669
Partifördelning, %
Moderaterna 28,7 32,9 26,0 37,2 34,4 27,2 21,0
Centerpartiet 5,4 2,1 1,3 3,1 4,0 4,7 7,9
Liberalerna 7,9 7,8 15,8 9,6 10,0 8,3 10,1
Kristdemokraterna 2,1 6,4 4,4 3,9 3,5 3,3 5,1
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 33,0 25,6 32,1 24,4 22,6 22,0 22,3
Vänsterpartiet 9,2 12,3 11,2 7,9 7,4 8,9 13,0
Miljöpartiet de gröna 7,8 5,9 5,3 9,2 13,9 14,3 8,3
Sverigedemokraterna 2,6 5,2 8,0
Feministiskt initiativ 4,6 3,3
Övriga 1,5 2,7 1,9 3,3 1,6 1,6 1,1
Stockholmspartiet 3,4 4,4 2,0 1,2
Ny Demokrati 1,0
Antal valda
Partifördelning
Moderaterna 29 35 27 41 38 28 22
Centerpartiet 5 - - 1 3 3 8
Liberalerna 9 9 17 10 10 9 10
Kristdemokraterna - 6 5 3 1 2 5
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 37 29 35 27 25 24 23
Vänsterpartiet 11 13 11 9 8 10 13
Miljöpartiet de gröna 8 6 6 10 16 16 9
Sverigedemokraterna 6 8
Feministiskt initiativ 3 3
Stockholmspartiet 2 3
Ny Demokrati
Samtliga 101 101 101 101 101 101 101
Män 53 53 49 50 48 50 51
Kvinnor 48 48 52 51 53 51 50
Källa: Valmyndigheten/Sweco
1 Röster som inte räknats i vallokalen
Senast uppdaterad 2018-10-11