Kommunfullmäktigevalen 1991-2014
Communal Council elections              
Valår            
  1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014
Röstberättigade 551 791 562 591 590 608 607 446 620 912 664 013 715 542
  därav utländska medborgare 41 337 45 068 51 629 50 520 49 109 54 805 65 666
Röstande 450 260 456 899 454 193 472 086 490 867 541 716 587 690
Röstande, % av röstberättigade 81,6 81,2 76,9 77,7 79,1 81,6 82,1
Godkända valsedlar 442 917 450 060 445 724 466 896 483 832 536 683 583 333
  därav
  uppsamlingsdistrikt1 6 184 7 375 6 035 5 792 10 031 27 427 19 206
  % 1,4 1,6 1,4 1,2 2,1 5,1 3,3
Godkända valsedlar
Partifördelning, antal
Moderaterna 129 253 128 975 146 797 121 405 180 205 184 533 158 450
Centerpartiet 15 543 24 329 9 187 5 939 15 205 21 335 27 369
Folkpartiet liberalerna 44 769 35 437 34 789 73 736 46 655 53 770 48 302
Kristdemokraterna 16 898 9 399 28 320 20 746 18 907 18 705 19 125
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 130 259 148 684 114 118 149 871 118 129 121 273 128 086
Vänsterpartiet 35 650 41 274 54 663 52 325 38 286 39 920 52 146
Miljöpartiet de gröna 17 275 35 120 26 347 24 965 44 530 74 437 83 561
Sverigedemokraterna - - - - - 14 085 30 078
Feministiskt initiativ - - - - - - 27 079
Övriga 13 154 6 864 11 942 8 772 16 084 8 625 9 137
Stockholmspartiet 18 475 15 309 19 561 9 137 5 831 - -
Ny Demokrati 21 641 4 669 - - - - -
Partifördelning, %
Moderaterna 29,2 28,7 32,9 26,0 37,2 34,4 27,2
Centerpartiet 3,5 5,4 2,1 1,3 3,1 4,0 4,7
Folkpartiet liberalerna 10,1 7,9 7,8 15,8 9,6 10,0 8,3
Kristdemokraterna 3,8 2,1 6,4 4,4 3,9 3,5 3,3
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29,4 33,0 25,6 32,1 24,4 22,6 22,0
Vänsterpartiet 8,0 9,2 12,3 11,2 7,9 7,4 8,9
Miljöpartiet de gröna 3,9 7,8 5,9 5,3 9,2 13,9 14,3
Sverigedemokraterna 2,6 5,2
Feministiskt initiativ 4,6
Övriga 3,0 1,5 2,7 1,9 3,3 1,6 1,6
Stockholmspartiet 4,2 3,4 4,4 2,0 1,2 - -
Ny Demokrati 4,9 1,0 - - - - -
Antal valda
Partifördelning
Moderaterna 32 29 35 27 41 38 28
Centerpartiet 1 5 - - 1 3 3
Folkpartiet liberalerna 12 9 9 17 10 10 9
Kristdemokraterna 3 - 6 5 3 1 2
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 33 37 29 35 27 25 24
Vänsterpartiet 9 11 13 11 9 8 10
Miljöpartiet de gröna 2 8 6 6 10 16 16
Sverigedemokraterna 6
Feministiskt initiativ - - - - - - 3
Stockholmspartiet 3 2 3 - - - -
Ny Demokrati 6 - - - - - -
Samtliga 101 101 101 101 101 101 101
Män 52 53 53 49 50 48 50
Kvinnor 49 48 48 52 51 53 51
1 Röster som inte räknats i vallokalen
Källa:Riksskatteverket, Valmyndigheten, Länsstyrelsen,Sweco
Senast uppdaterad 2014-10-08