Kommunfullmäktigevalet 2014. Valda fullmäktige. Stockholm
Communal Council election. Members elected        
Antal valda                    
  M C FP KD S V MP SD FI Totalt Män Kvinnor
Valkrets
I 4 1 2 - 4 2 4 1 1 19 10 9
II 6 1 2 1 2 1 2 1 16 10 6
III 7 1 2 1 2 1 2 1 17 6 11
IV 3 - 1 - 6 2 3 1 1 17 8 9
V 4 - 1 - 4 2 3 1 1 16 9 7
VI 4 - 1 - 6 2 2 1 16 7 9
Hela staden 28 3 9 2 24 10 16 6 3 101 50 51
Källa:Valmyndigheten, Sweco
Senast uppdaterad 2014-09-25