Kommunfullmäktigevalet 2018. Valda fullmäktige. Stockholm
Communal Council election. Members elected        
Antal valda                    
  M C L KD S V MP SD FI Totalt Män Kvinnor
Valkrets
I 3 2 2 1 4 3 2 2 1 20 11 9
II 5 2 2 1 3 1 1 1 - 16 9 7
III 6 1 3 1 2 1 1 1 - 16 5 11
IV 2 1 1 - 5 3 2 2 1 17 7 10
V 3 1 1 1 4 3 2 1 1 17 9 8
VI 3 1 1 1 5 2 1 1 - 15 10 5
Hela staden 22 8 10 5 23 13 9 8 3 101 51 50
Källa: Valmyndigheten/ Sweco
Senast uppdaterad 2018-10-11