Riksdagsvalen 1994-2018. Stockholm
Elections to the Riksdag              
Valår            
  1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Röstberättigade 522 122 552 007 573 936 593 334 634 464 677 144 704 157
  därav utlandssvenskar 4 599 13 028 17 010 21 333 21 875 27 268 28 917
Röstande 445 761 446 963 463 253 489 005 539 034 581 065 614 860
Röstande, % av röstberättigade 85,4 81,0 80,7 82,4 85,0 85,8 87,3
Godkända valsedlar 438 432 438 295 458 005 482 455 534 887 577 565 611 206
  därav
  uppsamlingsdistrikt1 8 470 7 301 8 555 14 215 32 658 25 155 28 490
  % 1,9 1,7 1,9 2,9 6,1 4,4 4,7
Godkända valsedlar
Partifördelning, antal
Moderaterna 140 982 147 599 96 205 169 211 183 421 160 166 133 731
Centerpartiet 13 996 7 493 8 109 27 257 33 895 28 201 55 428
Liberalerna 44 707 33 027 89 510 48 476 45 939 45 365 47 988
Kristdemokraterna 13 303 39 100 30 228 24 327 28 244 24 691 29 776
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 152 722 119 270 143 640 111 765 111 688 124 792 145 245
Vänsterpartiet 36 768 56 663 49 795 35 616 39 565 44 656 80 217
Miljöpartiet de gröna 25 595 24 362 31 027 45 030 65 351 64 392 47 044
Sverigedemokraterna 7 912 16 950 38 356 60 135
Feministiskt initiativ 6 866 5 001 41 488 4 360
Övriga 4 718 10 781 9 491 20 773 1 110 2 971 6 435
Piratpartiet 2 516 3 723 2 487 847
Ny Demokrati 5 641
Partifördelning, %
Moderaterna 32,2 33,7 21,0 35,1 34,3 27,7 21,9
Centerpartiet 3,2 1,7 1,8 5,6 6,3 4,9 9,1
Liberalerna 10,2 7,5 19,5 10,0 8,6 7,9 7,9
Kristdemokraterna 3,0 8,9 6,6 5,0 5,3 4,3 4,9
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 34,8 27,2 31,4 23,2 20,9 21,6 23,8
Vänsterpartiet 8,4 12,9 10,9 7,4 7,4 7,7 13,1
Miljöpartiet de gröna 5,8 5,6 6,8 9,3 12,2 11,1 7,7
Sverigedemokraterna 1,6 3,2 6,6 9,8
Feministiskt initiativ 1,4 0,9 7,2 0,7
Övriga 1,1 2,5 2,1 4,3 0,2 0,5 1,1
Piratpartiet 0,5 0,7 0,4 0,1
Ny Demokrati 1,3
Antal valda
Partifördelning
Moderaterna 8 10 7 11 10 9 7
Centerpartiet 1 - - 2 2 2 3
Liberalerna 3 2 6 3 3 3 3
Kristdemokraterna 1 3 2 1 2 2 1
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 7 9 6 6 7 8
Vänsterpartiet 2 4 3 2 2 3 4
Miljöpartiet de gröna 2 2 2 3 3 4 3
Sverigedemokraterna 1 2 3
Feministiskt initiativ
Piratpartiet
Ny Demokrati
Samtliga 26 28 29 28 29 32 32
Män 12 15 15 16 16 14 15
Kvinnor 14 13 14 12 13 18 17
Varav utjämningsmandat 1 2 2 1 1 3 3
Källa: Valmyndigheten/Sweco
1 Röster som inte räknats i vallokalen
Senast uppdaterad 2018-10-22