Riksdagsvalen 1991-2014. Stockholm
Elections to the Riksdag              
Valår            
  1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014
Röstberättigade 514 562 522 122 552 007 573 936 593 334 634 464 677 144
  därav utlandssvenskar 4 108 4 599 13 028 17 010 21 333 21 875 27 268
Röstande 440 982 445 761 446 963 463 253 489 005 539 034 581 065
Röstande, % av röstberättigade 85,7 85,4 81,0 80,7 82,4 85,0 85,8
Godkända valsedlar 433 200 438 432 438 295 458 005 482 455 534 887 577 565
  därav
  uppsamlingsdistrikt1 6 549 8 470 7 301 8 555 14 215 32 658 25 155
  % 1,5 1,9 1,7 1,9 2,9 6,1 4,4
Godkända valsedlar
Partifördelning, antal
Moderaterna 133 141 140 982 147 599 96 205 169 211 183 421 160 166
Centerpartiet 12 656 13 996 7 493 8 109 27 257 33 895 28 201
Folkpartiet liberalerna 49 510 44 707 33 027 89 510 48 476 45 939 45 365
Kristdemokraterna 21 233 13 303 39 100 30 228 24 327 28 244 24 691
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 129 108 152 722 119 270 143 640 111 765 111 688 124 792
Vänsterpartiet 30 956 36 768 56 663 49 795 35 616 39 565 44 656
Miljöpartiet de gröna 22 979 25 595 24 362 31 027 45 030 65 351 64 392
Sverigedemokraterna - - - - 7 912 16 950 38 356
Feministiskt initiativ - - - - 6 866 5 001 41 488
Övriga 4 132 4 718 10 781 9 491 20 773 1 110 2 971
Piratpartiet - - - - 2 516 3 723 2 487
Ny Demokrati 29 485 5 641 - - - - -
Partifördelning, %
Moderaterna 30,7 32,2 33,7 21,0 35,1 34,3 27,7
Centerpartiet 2,9 3,2 1,7 1,8 5,6 6,3 4,9
Folkpartiet liberalerna 11,4 10,2 7,5 19,5 10,0 8,6 7,9
Kristdemokraterna 4,9 3,0 8,9 6,6 5,0 5,3 4,3
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29,8 34,8 27,2 31,4 23,2 20,9 21,6
Vänsterpartiet 7,1 8,4 12,9 10,9 7,4 7,4 7,7
Miljöpartiet de gröna 5,3 5,8 5,6 6,8 9,3 12,2 11,1
Sverigedemokraterna - - - - 1,6 3,2 6,6
Feministiskt initiativ - - - - 1,4 0,9 7,2
Övriga 1,0 1,1 2,5 2,1 4,3 0,2 0,5
Piratpartiet - - - - 0,5 0,7 0,4
Ny Demokrati 6,8 1,3 - - - -
Antal valda
Partifördelning
Moderaterna 9 8 10 7 11 10 9
Centerpartiet 1 1 - - 2 2 2
Folkpartiet liberalerna 3 3 2 6 3 3 3
Kristdemokraterna 1 1 3 2 1 2 2
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8 9 7 9 6 6 7
Vänsterpartiet 2 2 4 3 2 2 3
Miljöpartiet de gröna - 2 2 2 3 3 4
Sverigedemokraterna - - - - - 1 2
Feministiskt initiativ - - - - - - -
Piratpartiet - - - - - - -
Ny Demokrati 2 - - - - - -
Samtliga 26 26 28 29 28 29 32
Män 15 12 15 15 16 16 14
Kvinnor 11 14 13 14 12 13 18
Varav utjämningsmandat 1 1 2 2 1 1 3
1 Röster som inte räknats i vallokalen
Källa:Riksskatteverket, Valmyndigheten, Länsstyrelsen, Sweco
Senast uppdaterad 2014-09-23