Areal, folkmängd och befolkningstäthet i kommunerna 2017
Area, population and population density            
Landareal Folk- Folk- Folkmängd         Fördelning, % av länets
km2 ökning mängd per km2 Land- Folk- Folk-
        land areal ökning mängd
Stockholm 187 14 142 949 164 5 071 2,9 36,2 41,2
Norra kommunerna 3 851 13 321 723 118 188 59,0 34,1 31,4
Danderyd 26 235 32 890 1 246 0,4 0,6 1,4
Ekerö 217 347 27 692 127 3,3 0,9 1,2
Järfälla 54 2041 76 055 1 414 0,8 5,2 3,3
Lidingö 31 332 47 111 1 530 0,5 0,8 2,0
Norrtälje 2 015 1388 60 668 30 30,9 3,6 2,6
Sigtuna 328 872 46 982 143 5,0 2,2 2,0
Sollentuna 53 825 71 639 1 361 0,8 2,1 3,1
Solna 19 1 578 79 834 4 139 0,3 4,0 3,5
Sundbyberg 9 1 674 49 105 5 651 0,1 4,3 2,1
Täby 61 1019 70 315 1 159 0,9 2,6 3,1
Upplands-Bro 235 859 27 447 117 3,6 2,2 1,2
Upplands Väsby 75 714 44 493 593 1,1 1,8 1,9
Vallentuna 358 390 33 144 93 5,5 1,0 1,4
Vaxholm 58 210 11 798 204 0,9 0,5 0,5
Österåker 312 837 43 945 141 4,8 2,1 1,9
Södra kommunerna 2 486 11 620 631 135 254 38,1 29,7 27,4
Botkyrka 194 1 250 91 631 472 3,0 3,2 4,0
Haninge 458 2 344 87 490 191 7,0 6,0 3,8
Huddinge 131 2 465 109 523 836 2,0 6,3 4,8
Nacka 95 1 872 101 026 1 062 1,5 4,8 4,4
Nykvarn 153 236 10 608 69 2,3 0,6 0,5
Nynäshamn 359 357 28 048 78 5,5 0,9 1,2
Salem 54 50 16 665 308 0,8 0,1 0,7
Södertälje 525 1 401 95 834 183 8,0 3,6 4,2
Tyresö 69 201 47 176 681 1,1 0,5 2,0
Värmdö 448 1 444 43 134 96 6,9 3,7 1,9
Stockholms län 6 524 39 083 2 303 417 353 100,0 100,0 100,0
därav
Stor-Stockholm (-2004)1 3 472 35 701 2 108 259 607 53,2 91,3 91,5
Källa:SCB/SWECO
Anm. Areal enligt SCBs nya beräkningar 2002 av Sveriges areal.
Anm. Vid beräkning av befolkningstätheten (folkmängd/km²) sätts befolkningen den 31 december i relation till
landarealen den 1 januari året därpå. Nya, mer detaljerade arealberäkningar har genomförts fr.o.m 2012-01-01. 
Av denna anledning är det vanskligt att jämföra uppgifter för åren före resp efter år 2012.
1 Enligt definitionen 1950-2004: Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje
(från 2004-12-31 kan begreppet Stor-Stockholm avse hela Stockholms län).
Senast uppdaterad 2018-09-30