Areal, folkmängd och befolkningstäthet i kommunerna 2016
Area, population and population density            
Landareal Folk- Folk- Folkmängd         Fördelning, % av länets
km2 ökning mängd per km2 Land- Folk- Folk-
        land areal ökning mängd
Stockholm 187 12 103 935 619 4 999 2.9 32.2 41.2
Norra kommunerna 3 851 14 920 711 651 185 59.1 39.7 31.4
Danderyd 26 232 32 653 1 237 0.4 0.6 1.4
Ekerö 217 422 27 406 126 3.3 1.1 1.2
Järfälla 54 1983 74 412 1 383 0.8 5.3 3.3
Lidingö 31 551 46 853 1 521 0.5 1.5 2.1
Norrtälje 2 015 751 59 420 29 30.9 2.0 2.6
Sigtuna 328 1488 46 274 141 5.0 4.0 2.0
Sollentuna 53 772 71 023 1 350 0.8 2.1 3.1
Solna 19 1 971 78 129 4 050 0.3 5.2 3.4
Sundbyberg 9 1 640 47 750 5 495 0.1 4.4 2.1
Täby 61 1105 69 386 1 143 0.9 2.9 3.1
Upplands-Bro 235 966 26 755 114 3.6 2.6 1.2
Upplands Väsby 75 1230 43 891 585 1.2 3.3 1.9
Vallentuna 358 405 32 785 92 5.5 1.1 1.4
Vaxholm 58 241 11 621 201 0.9 0.6 0.5
Österåker 312 1163 43 293 139 4.8 3.1 1.9
Södra kommunerna 2 486 10 598 621 790 250 38.1 28.2 27.4
Botkyrka 194 1 250 90 675 467 3.0 3.3 4.0
Haninge 458 1 827 85 693 187 7.0 4.9 3.8
Huddinge 131 2 227 107 538 821 2.0 5.9 4.7
Nacka 95 1 373 99 359 1 045 1.5 3.6 4.4
Nykvarn 153 232 10 424 68 2.3 0.6 0.5
Nynäshamn 359 252 27 752 77 5.5 0.7 1.2
Salem 54 189 16 615 307 0.8 0.5 0.7
Södertälje 525 1 429 94 631 180 8.1 3.8 4.2
Tyresö 69 926 47 103 680 1.1 2.5 2.1
Värmdö 448 893 42 000 94 6.9 2.4 1.9
Stockholms län 6 519 37 621 2 269 060 348 100.0 100.0 100.0
därav
Stor-Stockholm (-2004)1 3 467 34 957 2 076 833 599 53.2 92.9 91.5
Källa:SCB/SWECO
Anm. Areal enligt SCBs nya beräkningar 2002 av Sveriges areal.
Anm. Vid beräkning av befolkningstätheten (folkmängd/km²) sätts befolkningen den 31 december i relation till
landarealen den 1 januari året därpå. Nya, mer detaljerade arealberäkningar har genomförts fr.o.m 2012-01-01. 
Av denna anledning är det vanskligt att jämföra uppgifter för åren före resp efter år 2012.
1 Enligt definitionen 1950-2004: Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje
(från 2004-12-31 kan begreppet Stor-Stockholm avse hela Stockholms län).
Senast uppdaterad 2017-08-17