Bostäder efter hustyp 2015-2016
Dwellings by type of building
  Lägenheter i                  
Småhus   Flerbostadshus1 Specialbostäder2 Samtliga hus
  2015 2016   2015 2016   2015 2016   2015 2016
Stockholm 44 429 44 864 401 619 409 428 22 370 23 483 468 418 477 775
Norra kommunerna 117 497 121 579 175 744 180 167 11 026 11 746 304 267 313 492
Danderyd 6 816 6 871 5 701 5 749 583 613 13 100 13 233
Ekerö 8 076 8 425 1 274 1 377 234 240 9 584 10 042
Järfälla 11 248 11 406 19 010 19 672 612 626 30 870 31 704
Lidingö 7 066 7 167 12 984 13 138 1 031 1 079 21 081 21 384
Norrtälje 16 017 17 308 10 829 11 155 1 381 1 390 28 227 29 853
Sigtuna 6 362 6 632 11 512 11 814 389 434 18 263 18 880
Sollentuna 12 803 12 811 15 310 15 332 1 050 1 110 29 163 29 253
Solna 506 667 36 932 37 788 2 977 3 191 40 415 41 646
Sundbyberg 1 108 1 384 20 816 21 533 508 537 22 432 23 454
Täby 13 857 14 033 13 065 13 766 868 995 27 790 28 794
Upplands-Bro 4 571 4 990 5 641 5 805 126 122 10 338 10 917
Upplands Väsby 6 333 6 438 12 011 12 178 364 364 18 708 18 980
Vallentuna 8 229 8 566 3 954 4 045 328 398 12 511 13 009
Vaxholm 2 644 2 700 1 912 1 959 97 113 4 653 4 772
Österåker 11 861 12 181 4 793 4 856 478 534 17 132 17 571
Södra kommunerna 105 171 107 258 136 618 138 878 7 460 8 706 249 249 254 842
Botkyrka 11 905 12 177 20 848 21 187 1 138 1 345 33 891 34 709
Haninge 14 291 14 740 18 837 19 144 1 295 1 321 34 423 35 205
Huddinge 18 506 18 740 21 852 22 282 1 916 2 713 42 274 43 735
Nacka 15 341 15 556 23 753 24 229 1 323 1 444 40 417 41 229
Nykvarn 2 760 2 809 1 151 1 146 61 61 3 972 4 016
Nynäshamn 5 826 6 060 6 385 6 493 64 64 12 275 12 617
Salem 3 608 3 672 2 553 2 566 190 244 6 351 6 482
Södertälje 12 420 12 669 27 154 27 225 707 720 40 281 40 614
Tyresö 9 090 9 134 9 204 9 485 467 473 18 761 19 092
Värmdö 11 424 11 701 4 881 5 121 299 321 16 604 17 143
Stockholms län 267 097 273 701   713 981 728 473   40 856 43 935   1 021 934 1 046 109
Källa: SCB /Sweco
Fr.o.m 2013 använder SCB lägenhetsregistret som källa till bostadsbeståndet.
1 Flerbostadshus inklusive övriga hus.
2 Specialbostäder omfattar specialbostad för äldre eller funktionshindrade, studentbostäder och övrig 
specialbostad t.ex utslussningbostäder för personer som frigivits från kriminalvården eller elevhem och 
internat som inte räknas in i gruppen studentbostäder.
Senast uppdaterad: 2017-09-19