Bostäder efter hustyp 2016-2017
Dwellings by type of building
  Lägenheter i                  
Småhus   Flerbostadshus1 Specialbostäder2 Samtliga hus
  2016 2017   2016 2017   2016 2017   2016 2017
Stockholm 44 864 45 121 409 428 414 021 23 483 24 436 477 775 483 578
Norra kommunerna 121 579 122 640 180 167 183 563 11 746 12 799 313 492 319 002
Danderyd 6 871 6 855 5 749 5 817 613 617 13 233 13 289
Ekerö 8 425 8 501 1 377 1 392 240 302 10 042 10 195
Järfälla 11 406 11 379 19 672 20 401 626 671 31 704 32 451
Lidingö 7 167 7 185 13 138 13 286 1 079 1 188 21 384 21 659
Norrtälje 17 308 17 750 11 155 11 579 1 390 1 470 29 853 30 799
Sigtuna 6 632 6 739 11 814 12 146 434 440 18 880 19 325
Sollentuna 12 811 12 819 15 332 15 742 1 110 1 180 29 253 29 741
Solna 667 670 37 788 37 667 3 191 3 499 41 646 41 836
Sundbyberg 1 384 1 386 21 533 22 049 537 661 23 454 24 096
Täby 14 033 14 040 13 766 14 064 995 1 043 28 794 29 147
Upplands-Bro 4 990 5 005 5 805 6 100 122 140 10 917 11 245
Upplands Väsby 6 438 6 586 12 178 12 295 364 424 18 980 19 305
Vallentuna 8 566 8 681 4 045 4 052 398 424 13 009 13 157
Vaxholm 2 700 2 757 1 959 1 974 113 123 4 772 4 854
Österåker 12 181 12 287 4 856 4 999 534 617 17 571 17 903
Södra kommunerna 107 258 108 310 138 878 142 396 8 706 9 755 254 842 260 461
Botkyrka 12 177 12 229 21 187 21 557 1 345 1 503 34 709 35 289
Haninge 14 740 14 892 19 144 19 666 1 321 1 334 35 205 35 892
Huddinge 18 740 18 948 22 282 22 752 2 713 2 894 43 735 44 594
Nacka 15 556 15 634 24 229 25 127 1 444 1 537 41 229 42 298
Nykvarn 2 809 2 855 1 146 1 182 61 58 4 016 4 095
Nynäshamn 6 060 6 106 6 493 6 512 64 64 12 617 12 682
Salem 3 672 3 684 2 566 2 572 244 276 6 482 6 532
Södertälje 12 669 12 811 27 225 27 501 720 1 106 40 614 41 418
Tyresö 9 134 9 208 9 485 9 769 473 495 19 092 19 472
Värmdö 11 701 11 943 5 121 5 758 321 488 17 143 18 189
Stockholms län 273 701 276 071   728 473 739 980   43 935 46 990   1 046 109 1 063 041
Källa: SCB /Sweco
Fr.o.m 2013 använder SCB lägenhetsregistret som källa till bostadsbeståndet.
1 Flerbostadshus inklusive övriga hus.
2 Specialbostäder omfattar specialbostad för äldre eller funktionshindrade, studentbostäder och övrig 
specialbostad t.ex utslussningbostäder för personer som frigivits från kriminalvården eller elevhem och 
internat som inte räknas in i gruppen studentbostäder.
Senast uppdaterad: 2018-08-06