Bostäder efter hustyp 2014–2015
Dwellings by type of building
Lägenheter i
Småhus   Flerbostadshus1   Specialbostäder2   Samtliga hus
  2014 2015   2014 2015   2014 2015   2014 2015
Stockholm 44 293 44 429 395 946 401 619 22 043 22 370 462 282 468 418
Norra kommunerna 116 611 117 497 170 853 175 744 10 374 11 026 297 838 304 267
Danderyd 6 802 6 816 5 651 5 701 558 583 13 011 13 100
Ekerö 8 024 8 076 1 272 1 274 206 234 9 502 9 584
Järfälla 11 238 11 248 18 060 19 010 614 612 29 912 30 870
Lidingö 7 034 7 066 12 385 12 984 919 1 031 20 338 21 081
Norrtälje 15 723 16 017 10 644 10 829 1 381 1 381 27 748 28 227
Sigtuna 6 290 6 362 11 375 11 512 389 389 18 054 18 263
Sollentuna 12 782 12 803 14 771 15 310 893 1 050 28 446 29 163
Solna 511 506 36 259 36 932 2 982 2 977 39 752 40 415
Sundbyberg 1 103 1 108 19 976 20 816 383 508 21 462 22 432
Täby 13 824 13 857 12 815 13 065 828 868 27 467 27 790
Upplands-Bro 4 548 4 571 5 648 5 641 120 126 10 316 10 338
Upplands Väsby 6 209 6 333 11 694 12 011 272 364 18 175 18 708
Vallentuna 8 111 8 229 3 946 3 954 328 328 12 385 12 511
Vaxholm 2 615 2 644 1 833 1 912 97 97 4 545 4 653
Österåker 11 797 11 861 4 524 4 793 404 478 16 725 17 132
Södra kommunerna 104 120 105 171 134 516 136 618 7 408 7 460 246 044 249 249
Botkyrka 11 793 11 905 20 716 20 848 1 136 1 138 33 645 33 891
Haninge 14 111 14 291 18 499 18 837 1 227 1 295 33 837 34 423
Huddinge 18 380 18 506 21 437 21 852 1 942 1 916 41 759 42 274
Nacka 15 128 15 341 23 364 23 753 1 323 1 323 39 815 40 417
Nykvarn 2 687 2 760 1009 1 151 51 61 3 747 3 972
Nynäshamn 5 796 5 826 6 348 6 385 64 64 12 208 12 275
Salem 3 591 3 608 2 554 2 553 190 190 6 335 6 351
Södertälje 12 234 12 420 27 014 27 154 705 707 39 953 40 281
Tyresö 9 034 9 090 8 919 9 204 467 467 18 420 18 761
Värmdö 11 366 11 424 4 656 4 881 303 299 16 325 16 604
Stockholms län 265 024 267 097   701 315 713 981   39 825 40 856   1 006 164 1 021 934
Källa:SCB/Sweco                      
Fr.o.m. 2013 använder SCB lägenhetsregistret som källa till statistiken över bostadsbeståndet. 
1 Flerbostadshus inklusive övriga hus.
2 Specialbostäder omfattar specialbostad för äldre eller funktionshindrade, studentbostäder och övrig 
specialbostad t.ex utslussningbostäder för personer som frigivits från kriminalvården eller elevhem och 
internat som inte räknas in i gruppen studentbostäder.
Senast uppdaterad: 2016-09-02