Nybyggda bostäder och rumsenheter 2013-2017
Dwellings and room units new-constructed            
Lägenheter       Rumsenheter      
  2013 2014 2015 2016 2017   2013 2014 2015 2016 2017
Stockholm 3 604 3 071 5 119 4 026 5 162 13 980 11 474 19 175 13 114 18 588
Norra
kommunerna 4 118 3 302 4 453 6 023 5 931 17 922 14 819 17 501 24 959 22 862
Södra
kommunerna 1 901 2 796 2 973 3 874 4 224 8 448 13 381 13 666 16 164 18 299
Stockholms län 9 623 9 169 12 545 13 923 15 317 40 350 39 674 50 342 54 237 59 749
Hela riket 29 225 29 164 34 603 42 441 48 227 124 376 120 982 141 294 168 877 192 857
Fördelning, %
Stockholm 37,5 33,5 40,8 28,9 33,7 34,6 28,9 38,1 24,2 31,1
Norra
kommunerna 42,8 36,0 35,5 43,3 38,7 44,4 37,4 34,8 46,0 38,3
Södra
kommunerna 19,8 30,5 23,7 27,8 27,6 20,9 33,7 27,1 29,8 30,6
Stockholms län 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100
Källa: SCB/ Sweco
Senast uppdaterad:2018-09-18