Nybyggda bostäder och rumsenheter 2012-2016
Dwellings and room units new-constructed            
Lägenheter       Rumsenheter      
  2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016
Stockholm 4 356 3 604 3 071 5 119 4 026 17 141 13 980 11 474 19 175 13 114
Norra
kommunerna 2 042 4 118 3 302 4 453 6 023 10 120 17 922 14 819 17 501 24 959
Södra
kommunerna 1 010 1 901 2 796 2 973 3 874 4 926 8 448 13 381 13 666 16 164
Stockholms län 7 408 9 623 9 169 12 545 13 923 32 187 40 350 39 674 50 342 54 237
Hela riket 25 993 29 225 29 164 34 603 42 441 116 131 124 376 120 982 141 294 168 877
Fördelning, %
Stockholm 58.8 37.5 33.5 40.8 28.9 53.3 34.6 28.9 38.1 24.2
Norra
kommunerna 27.6 42.8 36.0 35.5 43.3 31.4 44.4 37.4 34.8 46.0
Södra
kommunerna 13.6 19.8 30.5 23.7 27.8 15.3 20.9 33.7 27.1 29.8
Stockholms län 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100
Källa: SCB/ Sweco
Senast uppdaterad:2017-09-26