Registrerade bilar, bussar och motorcyklar m m den 31 dec 1990-2016. Stockholms län
Cars, buses and motor cycles registered            
  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016
Samtliga motorfordon
Personbilar ägda av fysiska personer 516 763 516 581 596 053 617 493 657 584 717 830 737 016
Personbilar ägda av juridiska personer 179 746 154 236 242 578 264 284 290 169 334 646 350 555
Samtliga personbilar 696 509 670 817 838 631 881 777 947 753 1 052 476 1 087 571
  därav
  i yrkesmässig trafik 6 358 6 333 6 594 6 394 7 389 7 327 8 416
  taxi 4 622 4 650 4 681 5 107 5 899 6 554 6 942
  leasing 71 459 59 101 94 586 113 824 130 243 171 660 191 811
Lastbilar 70 858 66 003 88 580 114 445 138 331 155 722 163 859
Bussar 3 281 3 255 2 876 3 816 4 235 4 741 4 821
Motorcyklar 26 913 28 329 40 806 56 246 69 066 77 167 81 284
Motorfordon i trafik
Personbilar ägda av fysiska personer 449 985 459 713 519 167 535 613 554 003 603 756 615 983
Personbilar ägda av juridiska personer 150 922 133 735 196 757 223 483 246 531 283 301 293 451
Samtliga personbilar 600 907 593 448 715 924 759 096 800 534 887 057 909 434
  därav
  i yrkesmässig trafik1 6 204 6 246 6 517 6 297 7 247 7 153 8 238
  taxi 4 622 4 650 4 681 5 107 5 899 6 397 6 782
  leasing 71 459 59 101 94 586 113 824 130 243 170 051 190 191
Lastbilar 58 577 54 412 71 779 92 469 109 848 124 445 130 259
Bussar 2 679 2 697 2 058 2 684 2 814 2 897 2 852
Motorcyklar 5 735 8 576 21 001 31 219 39 266 42 607 44 287
Släp- och husvagnar
Släpvagnar och påhängsvagnar 42 457 46 241 67 355 67 919 86 493 103 916 108 185
Husvagnar 16 226 14 680 13 517 12 849 11 602 10 824 10 846
Avställda motorfordon
Personbilar ägda av fysiska personer 66 778 56 868 76 886 81 880 103 581 114 074 121 033
Personbilar ägda av juridiska personer 28 824 20 501 45 821 40 801 43 638 51 345 57 104
Samtliga personbilar 95 602 77 369 122 707 122 681 147 219 165 419 178 137
  därav
  i yrkesmässig trafik1 154 87 77 97 142 174 178
  taxi .. .. .. .. .. 157 160
  leasing .. .. .. .. .. 1 609 1 620
Lastbilar 12 281 11 591 16 801 21 976 28 483 31 277 33 600
Bussar 602 558 818 1 132 1 421 1 844 1 969
Motorcyklar 21 178 19 753 19 805 25 027 29 800 34 560 36 997
Källa: SCB/Sweco
1 Här ingår de som har tillstånd för godstrafik, busstrafik, linjetrafik, och taxi.