Kollektivtrafiken uppdelad på trafikslag 2016
Public transport, rolling stock and journeys
  Sittplatskilometer, milj Påstigande, milj
Buss 6 117 322
Tunnelbana 4 444 349
Lokaltåg/spårvagnar1 1 233 52
Pendeltåg 6 206 93
Samtliga 18 000 816
Källa: SL/Sweco
1 Lidingö-, Roslags- och Saltsjöbanorna. Nockeby- och Tvärbanorna (spårväg).
Senast uppdaterad: 2017-08-25