SCBs arbetskraftsundersökningar
Befolkning i åldrarna 15-74 år efter sysselsättningsstatus 2016
Population by employment status
Årsmedeltal, 1 000-tal
  Män % Kvinnor % Totalt %
Sysselsatta efter anställningsform
Fast anställda 449.1 53.8 440.9 52.2 890.0 53.0
Tidsbegränsat anställda 74.0 8.9 99.6 11.8 173.6 10.3
Företagare 91.8 11.0 42.5 5.0 134.3 8.0
Sysselsatta, totalt 614.8 73.6 583.0 69.0 1 197.9 71.3
Arbetslösa 40.7 4.9 41.4 4.9 82.1 4.9
I arbetskraften 655.5 78.5 624.4 73.9 1 280.0 76.2
Ej i arbetskraften 179.8 21.5 220.4 26.1 400.2 23.8
Samtliga 835.3 100.0 844.8 100.0 1 680.1 100.0
Källa: SCB/Sweco
Senast uppdaterad: 2017-07-28