SCBs arbetskraftsundersökningar
Befolkning i åldrarna 15-74 år efter sysselsättningsstatus 2017
Population by employment status
Årsmedeltal, 1 000-tal
  Män % Kvinnor % Totalt %
Sysselsatta efter anställningsform
Fast anställda 460,3 54,3 450,7 52,5 911,1 53,4
Tidsbegränsat anställda 78,3 9,2 102,4 11,9 180,6 10,6
Företagare 92,3 10,9 44,0 5,1 136,2 8,0
Sysselsatta, totalt 630,9 74,4 597,1 69,6 1 227,9 72,0
Arbetslösa 41,3 4,9 41,2 4,8 82,5 4,8
I arbetskraften 672,2 79,3 638,2 74,3 1 310,4 76,8
Ej i arbetskraften 175,6 20,7 220,3 25,7 395,8 23,2
Samtliga 847,7 100,0 858,5 100,0 1 706,3 100,0
Källa: SCB/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-05-25