SCBs arbetskraftsundersökningar
Arbetskraftstal, frånvarotal och arbetslöshetstal 1975-2017. Stockholms län
Labour force, absence rate and unemployment rate 1975-2017      
Arbetskraftstal1, %   Frånvarotal2, %   Arbetslöshetstal3, %  
  Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
År
1975 81,7 66,3 73,7 14,1 18,7 16,3 1,0 1,1 1,0
1980 88,6 81,1 84,8 15,6 21,9 18,6 1,1 1,1 1,1
1985 87,2 84,3 85,8 14,0 20,3 17,1 1,7 1,3 1,5
1990 88,7 86,2 87,4 13,6 20,9 17,2 0,9 1,0 0,9
1995 82,6 79,8 81,2 12,7 19,4 16,0 6,8 5,9 6,4
2000 82,9 80,6 81,8 13,0 19,9 16,4 3,6 2,3 3,0
2005 77,1 71,8 74,4 13,9 20,0 16,9 7,7 6,0 6,9
2010 77,4 72,5 75,0 13,0 18,8 15,8 6,9 7,3 7,1
2011 77,3 72,9 75,1 12,7 18,5 15,5 6,3 6,5 6,4
2012 77,1 72,5 74,8 13,7 18,8 16,2 6,8 6,9 6,8
2013 78,0 73,0 75,5 14,2 18,5 16,3 6,8 6,9 6,8
2014 78,1 73,5 75,8 13,8 18,3 16,0 7,0 7,1 7,1
2015 78,6 73,9 76,3 14,6 19,1 16,8 6,8 7,2 7,0
2016 78,5 73,9 76,2 13,2 17,9 15,5 6,2 6,6 6,4
2017 79,3 74,3 76,8 13,2 17,9 15,5 6,1 6,5 6,3
Källa: SCB/Sweco
Anm. Ny AKU har införts fr o m 2005 vilket försvårar jämförelser med tidigare år. 
Frånvarotalen gäller t o m år 1985 åldrarna 16-74 år, därefter åldrarna 16-64 år fram till 2005. Från 
och med 2005 används åldrarna 15-74 år.
Arbetskraftstalen och arbetslöshetstalen gäller under året 1975 åldrarna 16-74 år, därefter
åldrarna 16-64 år t o m 2005. Från och med 2005 används åldrarna 15-74 år. Värdena för år 1990 
har justerats p g a förändrade mätmetoder i AKU. 
1 Arbetskraft i % av befolkningen.
2 Frånvarande i % av sysselsatta.
3 Arbetslösa i % av arbetskraften.
Senast uppdaterad: 2018-05-25